Vanliga frågor om våra maskiner med Zero Emmission

Att hyra är ett särskilt bra sätt att prova batteridrivna entreprenad- och anläggningsmaskiner. Här kan du prova en batteridriven maskin på din egen arbetsplats. Tala med din försäljare för att göra detta. Du hittar närmaste försäljningsställe på: https://locations.wackerneuson.com/lf/

Nej, produkter med zero emission är lika enkla och intuitiva att använda som konventionella maskiner. Maskinerna startar bokstavligen med en knapptryckning. 

Ja, våra maskiner och entreprenadutrustning med zero emission har en prestanda som är jämförbar med våra konventionella modeller. 

Det beror på utrustningen eller maskinen. Varaktigheten av tiden maskinen kan arbeta varierar också beroende på applikation och användningsförhållanden. För mer än 90 % av alla kunduppdrag räcker det med en batteriladdning för en hel arbetsdag. Mellanladdning vid arbetspauser kan ytterligare förlänga tiden.

Det beror på utrustningen eller maskinen samt laddaren, det valda batterialternativet och den effekt man får i anslutningen. I praktiken laddas våra batteridrivna maskiner över natten, eftersom batteriets laddning räcker för en hel dags arbete. Med en entimmes mellanladdning under dagen kan drifttiden förlängas med upp till 25 %.  För att våra entreprenadmaskiner ska kunna laddas när som helst och var som helst och därmed kunna uppnå sin fulla prestanda är de utrustade med de vanligaste kontaktdonen, som Schuko/CEE och typ 2-kontakter. Dessutom finns möjligheten att använda Battery One och vår Charging Box, de första infrastrukturlösningarna för helt elektriska byggarbetsplatser.

Elektriska drivsystem är dyrare än konventionella drivsystem, till stor del på grund av kostnaden för batteriet och de elektriska komponenterna. Batterielektriska entreprenadmaskiner och -utrustning är dock betydligt billigare under hela sin livslängd än sina konventionellt drivna motsvarigheter, eftersom de genomsnittliga driftskostnaderna är hälften och underhållskostnaderna en tredjedel lägre.

Besparingarna skiljer sig åt beroende på maskin och energikostnad. I genomsnitt sjunker driftskostnaderna med hälften och underhållskostnaderna med en tredjedel. Detta kan ses relativt de högre anskaffningskostnaderna för maskinerna.

Batteridrivna elektriska entreprenadmaskiner är framtiden och extremt stabila i värde, så man kan förvänta sig ett högre andrahandsvärde än för konventionellt drivna maskiner. Maskinernas restvärde baseras även på de råvaror som används och som kan återvinnas.

Eftersom vi har sålt maskiner med zero emission i mer än 10 år, har vi kunnat följa våra kunders praktiska applikationer på plats. Du hittar några användarberättelser här: https://magazine.wackerneuson.com/en/zero-emission/

I många byggarbetssituationer är användningen av elektriska maskiner och utrustning den idealiska lösningen. Till exempel när avgaser och buller ska hållas så låga som möjligt – vare sig det är i innerstadsområden, i känsliga miljöer som runt dagis eller sjukhus, inomhus eller för att man måste jobba nattetid.
Huruvida maskiner och entreprenadutrustning med zero emission är lämpliga för din applikation diskuteras bäst med din säljpartner.

Våra eldrivna entreprenadmaskiner är upp till 20 decibel tystare än konventionella motsvarigheter. Redan 10 dBA lägre buller betyder en halvering av den upplevda ljudstyrkan. Det är för övrigt en konkret ekonomisk fördel, eftersom man ofta måste arbeta i bullerkänsliga miljöer.

För information om detta kan du vända dig till din affärspartner för Wacker Neuson.

Det är alltid värt besväret med mellanladdning vid stillestånd om man har maskiner med litiumjonbatterier. En betydande mängd energi laddas redan vid en kortare laddningstid.

Förutom maskiner med zero emission, erbjuder Wacker Neuson även infrastrukturella lösningar för den elektriska byggarbetsplatsen. Här ingår förutom laddare, snabbladdare och batteritransportsystem även en CB250 Charging Box, med vilken batterielektriska maskiner kan laddas oberoende på byggplatsen, precis som med en Power Bank.

Batteridrivna maskiner och utrustningar från Wacker Neuson kan användas inom temperaturomfånget -10 till +50 grader. Att ladda vid låga temperaturer är inte heller några problem. Utrustningens batterier (Battery One BOB) kan laddas vid temperaturer så låga som -20 grader. En batterivärmare är integrerad i alla entreprenadmaskiner med litiumjonbatteri, så laddning ner till -15 grader är möjlig.  Om batteridrivna maskiner används eller förvaras i särskilt kalla miljöer rekommenderas speciell hantering för att öka batteritiden - man undviker exempelvis djupare urladdning genom att förvara urladdade batterier i kalla miljöer.

Batteriet i all vår utrustning kan bytas med några enkla handgrepp. Ett urladdat batteri kan bytas ut mot ett fulladdat på några sekunder eller man kan flytta det från stampen och sätta det i vibrationsplattan, beroende på vilken maskin som för tillfället behöver använda. Tack vare konceptet Battery One är BOB-batteriet multifunktionellt och kan användas i all utrustning från Wacker Neuson och i vissa fall även i maskiner från andra tillverkare. Mer information hittar du här: https://www.battery-one.org/. Litiumjonbatterierna är permanent monterade i entreprenadmaskinerna och är inte avsedda att bytas ut under drift. Däremot kan de givetvis repareras eller bytas på verkstad.

De batteridrivna entreprenadmaskinerna från Wacker Neuson kan laddas antingen i ett vanligt kontaktdon för hushåll (Schuko), ett kontaktdon för industrier (CEE) eller i ett kontaktdon för Wallbox (typ 2). De flesta byggarbetsplatser har anslutningen för ström på plats. Om detta inte är tillgängligt erbjuder Wacker Neuson förutom utsläppsfria maskiner även infrastrukturlösningar för den elektriska byggarbetsplatsen. Med Charging Box CB250 kan de batteridrivna maskinerna laddas autonomt på byggarbetsplatsen om det inte finns nätspänning på plats. Precis som med en Power Bank.

Med Wacker Neusons lösningar för zero emission kan CO2-utsläppen minskas med upp till 90 % även om man tar med
batteriproduktion och energiåtervinning i beräkningen. Vid drift släpper maskiner med zero emission inte ut några avgaser och därför ingen CO2. Därför blir det ingen påverkan på miljön och alla de som arbetar på bygget.

Wacker Neuson använder främst litiumjonbatterier i maskiner med zero emission. Hjuldumpern DW15e och tidigare generationer av hjullastaren WL20e använder ett blybatteri (AGM).

Wacker Neuson erbjuder exklusiva Tanos Systainer® i en specialversion för transport och laddning av Wacker Neuson BOB-seriens batterier. I denna robusta systembox är tillbehören till batteridrivna maskiner skyddade från skador och smuts och kan transporteras säkert och lagras under en kort tid. För längre förvaring krävs ett brandskyddskåp.

Alla batteridrivna maskiner med zero emission omfattas av olika skyddsklasser för drift och transport, vilket inkluderar till exempel lastsäkring vid transport och skyldighet att medföra brandsläckare. Eftersom reglerna varierar från land till land bör du rådgöra med din lokala säljpartner i frågan.

Åldrande över tid spelar en underordnad roll inom batteritekniken, antalet cykler med full laddning är det som avgör.

Med den litiumjoncell som Wacker Neuson använder, garanterar vi 2000 cykler med 80% restkapacitet.
Det motsvarar ca 10 000 drifttimmar. Vårt tips: Ett medium laddningstillstånd vid stillastående och förvaring förlänger batteriets livslängd.