Ofte stilte spørsmål om våre zero emission maskiner

For å oppleve batterielektriske anleggsmaskiner og anleggsutstyr er det å leie spesielt godt egnet. Da kan du teste e-maskinene på din egen byggeplass. Ta en prat med din forhandler, nærmeste salgssted finner du under: https://locations.wackerneuson.com/lf/

No, the zero emission products are just as easy and intuitive to operate as conventional machines. The construction equipment literally starts at the push of a button. 

Ja, våre zero emission maskiner og anleggsutstyr har en ytelse som kan sammenlignes med våre konvensjonelle maskinene.

Det er avhengig av anleggsutstyret hhv. anleggsmaskinen. Driftstiden varierer også i henhold til bruk og bruksbetingelser. For over 90 % av all bruk er én batterilading nok for en hel arbeidsdag. Mellomladinger kan forlenge driftstiden ytterligere.

Det er avhengig av anleggsutstyret hhv. anleggsmaskinen samt laderen, det valgte batterialternativet og ladekoblingens effekt. I praksis lades våre batteridrevne maskiner om natten fordi batteridriftstiden er nok til en hel dag. Med en mellomlading på 1 time om dagen kan brukstiden forlenges med inntil 25 %.  For at anleggsmaskinene våre kan lades opp når som helst og hvor som helst og dermed yte maksimalt, er de utstyrt med de mest vanlige strømtilkoblingene som jordet kontakt / CEE og støpsler type 2. I tillegg tilbyr vi med Battery One og Charging Box første infrastrukturløsninger for e-byggeplasser.

Elektriske drivsystemer er dyrere enn konvensjonelle drivsystemer, dette skyldes hovedsaklig kostnadene for batteriet og de elektriske komponentene. Batterielektriske anleggsmaskiner og -enheter er over hele levetiden derimot betydelig gunstigere enn deres konvensjonelt drevne motparter, siden driftskostnadene i gjennomsnitt er halvparten, og vedlikeholdskostnadene er en tredjedel lavere.

Besparelsen varierer avhengig av zero emission maskin og energikostander. I gjennomsnitt går driftskostnadene ned til halvparten og vedlikeholdskostnadene til en tredjedel. Dermed lønner det seg til tross for maskinens høyere anskaffelseskostnader.

Batterielektriske anleggsmaskiner er fremtiden og er ekstremt verdistabile, og derfor kan det regnes med en høyere videresalgsverdi enn ved konvensjonelt drevne maskiner. Maskinens restverdi er også begrunnet i de resirkulerbare råvarene som brukes.

Siden vi har tilbudt maskiner fra vår zero emission portefølje i over 10 år, har vi hatt muligheten til å være med på mange praktiske innsatser hos kundene våre. Se på noen brukerrapporter her: https://magazine.wackerneuson.com/en/zero-emission/

I mange situasjoner på anleggsplassen er det en ideell løsning å bruke elektriske anleggsmaskiner og anleggsutstyr. Dette gjelder for eksempel hvis man må holde avgass- og støyutslippene på et lavest mulig nivå – enten det gjelder bykjernen, i sensible omgivelser som områdene rundt barnehager eller sykehus, innendørs eller fordi arbeidet utføres om natten.
Om maskiner og anleggsutstyr fra zero emission porteføljen er egnet for deg, er det best at du snakker med din forhandler om.

Våre elektrisk drevne anleggsmaskiner er sågar inntil 20 desibel stillere enn konvensjonelle motstykker. Allerede 10 desibel mindre betyr en halvering av den oppfattede lydstyrken. Den “stille anleggsplassen” har forøvrig også en solid økonomisk fordel, fordi det ofte må arbeides i støyfølsomme omgivelser.

Vennligst ta kontakt med din Wacker Neuson-forhandler.

Det er alltid lurt å mellomlade li-ion-batterier i stillstandstider. Allerede i løpet av en kort ladetid er en signifikant mengde energi etterladet.

I tillegg til zero emission maskiner tilbyr Wacker Neuson også infrastrukturløsninger for e-byggeplassen. Utenom ladeapparater, hurtigladeapparater og batteri-transportsystemer finnes det også Charging Box CB250, som batterielektriske maskiner kan lades med autonomt på byggeplassen, akkurat som med en powerbank.

Maskiner og anleggsutstyr fra Wacker Neuson kan brukes i temperaturområdet –10 til +50 grader. Det er heller ikke noe problem å lade ved lave temperaturer, batteriene til anleggsutstyret (Battery One BOB) kan lades ved inntil –20 grader. Alle anleggsmaskinene med li-Ion batteri har en integrert batterioppvarming, som sørger for at det er mulig å lade ved inntil –15 grader.  Hvis det brukes eller lagres batterimaskiner i spesielt kalde omgivelser, anbefales det en spesiell håndtering for å øke batteriets levetid – f.eks. for å unngå en dyputlading på grunn av lagring av tomme batterier i kulde.

Med noen få håndgrep kan batteriet til alt anleggsutstyr skiftes ut. Et tomt batteri byttes i løpet av noen få sekunder mot et fulladet batteri, eller fjernes fra stamperen eller settes på vibrasjonsplaten, uansett hvilken enhet som skal brukes. Takket være Battery One er BOB-batteriet multifunksjonelt og kan brukes til alt anleggsutstyr fra Wacker Neuson og til dels også fra andre produsenter. Du finner mer informasjon her: https://www.battery-one.org/. I anleggsmaskinene er li-Ion batteriene fast installert og ikke ment å byttes under drift. Men de kan selvfølgelig repareres eller byttes på et verksted.

De batterielektriske anleggsmaskinene fra Wacker Neuson kan enten lades på en husholdningsstikkontakt (jordet kontakt), en industristikkontakt (CEE) eller en wallbox (støpsel type 2). De fleste byggeplassene har i tillegg byggestrøm. Hvis ikke, så tilbyr Wacker Neuson i tillegg til utslippsfrie maskiner også infrastrukturløsninger for e-byggeplassen. Med Charging Box CB250 kan maskinene lades autonomt dersom det ikke finnes strøm. Akkurat som med en powerbank.

Med Wacker Neuson zero emission løsningene kan du redusere CO2-utslippene med inntil 90 %,
inkludert batteriproduksjon og energiproduksjon. Under drift slipper zero emission maskinene ikke ut noen avgasser og dermed ingen CO2. Dette er en lettelse for miljøet og alle som jobber på byggeplassen.

I zero emission maskinene fra Wacker Neuson brukes hovedsakelig litium-ion batterier. Hjuldumperen DW15e samt tidligere generasjoner av hjuldumperen WL20e drives med et blysyre-batteri (AGM). 

Wacker Neuson tilbyr Systainer® fra Tanos eksklusivt i en spesialversjon for transport og lading av Wacker Neuson BOB-seriens batterier. I denne robuste systemboksen beskyttes tilbehøret til batterimaskiner mot skader og tilsmussing, og kan transporteres på en trygg måte og lagres i kort tid. For lagring i lengre tid trengs et sikkerhetsskap.

Alle batterielektriske zero emission maskiner er underlagt ulike beskyttelsesklasser for drift og transport. Dette inkluderer for eksempel lastsikring under transport og plikt til å ha med seg en brannslukker. Vennligst ta kontakt med din forhandler siden forskriftene er forskjellige fra land til land.

Aldring over tid spiller en underordnet rolle når det gjelder batteriteknologi.

Det som er avgjørende er antall sykluser med full lading. Ved li-ion cellen, som brukes av Wacker Neuson, garanterer vi 2000 sykluser med 80 % State of Health (restkapasitet).
Dette tilsvarer ca. 10 000 driftstimer. Vårt råd: En middels ladetilstand ved ståtid og lagring forlenger batteriets levetid.