Personvernerklæring

1. Rask oversikt over personvern
Generelt

Følgende henvisninger gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan identifisere deg personlig. Detaljert informasjon om personvernaspektet finner du i vår personvernerklæring nedenfor.

Datainnsamling på nettstedet vårt

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?
Dataene som samles inn på dette nettstedet, behandles av nettstedsoperatøren. Operatørens kontaktdetaljer finner du i nettstedets impressum. Samtidig anses operatøren som behandlingsansvarlig når det gjelder personvern. 

Hvordan samler vi inn dine data?
Noen data samles inn når du gir dem til oss. Dette kan for eksempel være data som du legger inn i et kontaktformular. Andre data samles inn automatisk av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Disse dataene er hovedsakelig tekniske data som for eksempel nettleseren og operativsystemet som du bruker, eller tidsstempelet når du har besøkt siden. Disse dataene samles inn automatisk så snart du besøker nettstedet vårt. 

Hva bruker vi dine data til?
En del av dataene samles inn for å sikre at nettstedet fungerer som det skal. Andre data kan bli brukt til å analysere hvordan besøkende bruker siden. Som en etablert kunde kan du få informasjonsmateriale fra oss med ujevne mellomrom hvis du ikke har protestert. Du kan selvfølgelig til enhver tid protestere ved å kontakte den behandlingsansvarlige.

Hvilke rettigheter har du med hensyn til dine data?
Du har alltid rett til å be om informasjon om dine lagrede data, opprinnelsen, mottakerne og formålet med innsamlingen kostnadsfritt. Du har også rett til å be om å få rettet, begrenset eller slettet dataene dine. Du kan til enhver tid kontakte oss ved å bruke adressen oppgitt i den juridiske merknaden hvis du har ytterligere spørsmål om personvern og databeskyttelse. Du kan selvfølgelig også sende en klage til tilsynsmyndigheten. 

Analyse- og tredjepartsverktøy

Hvis du har samtykket, kan det gjennomføres statistiske analyser av surfeadferden din når du besøker nettstedet vårt. Dette skjer hovedsakelig ved hjelp av informasjonskapsler og analyser. Analysen av surfeadferden din er anonym, det vil si at vi ikke vil kunne identifisere deg ut fra disse dataene. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykket til denne analysen. I tillegg kan du forhindre analyser ved å bruke visse verktøy. Du finner detaljert informasjon i følgende personvernerklæring.

2. Generell informasjon og obligatorisk informasjon
Personvern

Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med lovbestemte personvernforskrifter og denne personvernerklæringen. Vi anbefaler deg å laste ned denne personvernerklæringen regelmessig fordi den forbedres fortløpende. Dersom du bruker dette nettstedet, vil ulike typer personopplysninger bli samlet inn. Personopplysninger er alle data som kan identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer. Vennligst husk at data som overføres via internett (f.eks. via e-postkommunikasjon) kan være gjenstand for sikkerhetsbrudd. En sømløs beskyttelse av dataene dine fra tredjepartstilgang er ikke mulig. 

Merknad om den behandlingsansvarlige

Behandlingsansvarlig for databehandlingen på dette nettstedet er:

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 Munich, Germany
Telefon: +49 - (0)89 - 35 402 -0
E-post: info@wackerneuson.com

Den behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger (navn, e-postadresser, etc.). 

Datalagring

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæring, vil dine personopplysninger forbli hos oss inntil formålet som dataene behandles for, ikke lenger gjelder. Dersom du har en legitim forespørsel for å slette eller trekke tilbake ditt samtykket til databehandling, vil dataene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner for lagring av personopplysningene dine (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i det siste tilfellet vil slettingen finne sted etter opphør av disse grunnene.

Merknad om dataoverføring til USA

På nettstedet vårt bruker vi blant annet verktøy fra selskaper basert i USA. Dersom disse verktøyene er aktive, kan dine personopplysninger bli overført til disse selskapers servere i USA. Vi ønsker å påpeke at USA ikke er et trygt tredjeland i forhold til EUs personvernlov. Amerikanske selskaper er forpliktet til å gi personopplysninger til statlige sikkerhetsmyndigheter uten mulighet for deg som datasubjekt å innlede rettslige skritt mot dette. Derfor kan det ikke forhindres at amerikanske myndigheter (f.eks. sikkerhetstjenester) kan behandler, evaluere og permanent lagre dine data på amerikanske servere for overvåkningsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbaketrekking av ditt samtykke til behandling av dataene dine

Mange databehandlingsoperasjoner er kun mulige med ditt eksplisitte samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med fremtidig virkning. En uformell e-post med denne forespørselen er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingen som er utført frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen, forblir uberørt av tilbaketrekkingen.

Rett til å protestere mot datainnsamling i spesielle situasjoner og direkte markedsføring (GDPR art. 21)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERT PÅ GDPR ART. 6 AVSN. 1. BOKST. E ELLER F, HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER AV GRUNNER KNYTTET TIL DIN SÆRLIGE SITUASJON, INKLUDERT PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE RETTSLIGE GRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNER DU I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU PROTESTERER, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DIN PERSONOPPLYSNINGER MED MINDRE VI KAN BEVISE AT DET ER TVINGENDE GRUNNER TIL BEHANDLINGEN SOM TRENGER BESKYTTELSE OG SOM OPPVEIER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER ELLER HVIS BEHANDLINGEN FORFEKTER, UTØVER ELLER FORSVARER LEGITIME KRAV (INNSIGELSE I HENHOLD TIL GDPR ART. 21 AVSN. 1). DERSOM DINE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RETT TIL Å PROTESTERE MOT BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER MED HENBLIKK PÅ MARKEDSFØRING, INKLUDERT PROFILERING I DEN GRAD DETTE ER KNYTTET TIL SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. DERSOM DU PORTESTERER SKAL DINE PERSONOPPLYSNINGER FØLGELIG IKKE LENGER BRUKES MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING (INNSIGELSE I HENHOLD TIL GDPR ART. 21 AVSN. 2).

Rett til å protestere mot datainnsamling i spesielle situasjoner og direkte markedsføring (GDPR art. 21)

Dersom det har vært et brudd på personvernlovgivningen, kan du som datasubjekt klage til tilsynsmyndigheten. Tilsynsmyndigheten for saker knyttet til personvernlovgivningen, er personvernansvarlig i den tyske staten der selskapet vårt har sitt hovedkontoret. Mer informasjon om klager og innsending i det tyske føderale systemet finner du her:

https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/Subjects/Complaints/Complaints.html?nn=10396540

The supervisory authority for Wacker Neuson SE is:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach, Germany 

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert data som vi behandler i automatisert form på grunnlag av ditt samtykke eller for oppfyllelse av en kontrakt, til deg eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overføring av dataene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun skje i den grad det er teknisk mulig.

Informasjon, begrensning, sletting

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du til enhver tid rett til å få gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottakere og formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, rett til retting, begrensning eller sletting av disse opplysningene. For dette formålet, samt for ytterligere spørsmål angående personopplysninger, kan du når som helst kontakte oss på adressen oppgitt i impressum. Vennligst husk at sletting kanskje ikke er mulig dersom vi er juridisk forpliktet til å beholde opplysningene.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. For å gjøre dette kan du når som helst kontakte oss på adressen oppgitt i impressum. Rett til begrensning av behandlingen foreligger i følgende tilfeller:

  • Dersom du bestrider riktigheten av dine personopplysninger lagret av oss, trenger vi vanligvis tid til å verifisere dette. Mens opplysningene kontrolleres, har du rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.
  • Dersom behandlingen av dine personopplysninger var/blir utført ulovlig, kan du kreve begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Dersom vi ikke lenger trenger dine personopplysninger for behandlingsformål, men trenger dem for å utøve, forsvare eller hevde rettskrav, har du rett til å be om begrensning i stedet for sletting av dine personopplysninger. 
  • Dersom du har sendt en innsigelse i henhold til GDPR art 21 (1), må man finne en balanse mellom dine og våre interesser. Så lenge det ikke er klart hvem sine interesser som har forrang, har du rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse opplysningene brukes – bortsett fra lagringen av dem – bare med ditt samtykke, eller for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person, eller av hensyn til viktige allmenne interesser i Den europeiske unionen eller en medlemsstat. 

SSL- eller TLS-kryptering

Denne siden bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedoperatør. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at nettleserens adresselinje endres fra "http://" til "https://" og ved låsesymbolet. Dersom SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke dataene du overfører til oss leses av tredjeparter.

3. Personvernansvarlig
Lovpålagt personvernansvarlig

Vi har utnevnt en personvernansvarlig for selskapet vårt:
Markus Stemmer
Data Privacy Officer of Wacker Neuson SE
Preußenstraße 41
80809 Munich, Germany
Telefon: +49 89 35402-0
E-post: privacy@wackerneuson.com

4. Datainnsamling på nettstedet vårt
Informasjonskapsler

Våre internettsider bruker såkalte “informasjonskapsler”. Informasjonskapsler er små tekstfiler og forårsaker ingen skade på sluttenheten din. De lagres enten midlertidig for varigheten av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler) på sluttenheten din. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk ved slutten av besøket ditt. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på sluttenheten din til du sletter dem selv eller til de automatisk slettes av nettleseren din. Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nødvendige, siden visse nettstedsfunksjoner ikke ville fungere uten dem (f.eks. visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeradferd eller vise reklame. Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen (nødvendige informasjonskapsler) eller for å gi visse funksjoner (funksjonelle informasjonskapsler, f.eks. for språkvalg), lagres på grunnlag av GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. f, med mindre et annet rettslig grunnlag er sitert. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring av informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert levering av tjenestene. Dersom det er bedt om samtykke til lagring av informasjonskapsler, vil lagringen av de aktuelle informasjonskapslene utføres utelukkende på grunnlag av dette samtykket (GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. a); samtykket kan tilbakekalles når som helst. Du kan stille inn nettleseren din slik at du er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kun tillate informasjonskapsler i individuelle tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for spesifikke tilfeller eller generelt, og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Dersom du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset. I den grad informasjonskapsler brukes av tredjepartsselskaper eller til analyseformål, vil vi informere deg separat om dette i senere avsnitt i denne personvernerklæringen og be om ditt samtykke.

Serverloggfiler

Nettstedsleverandøren samler og lagrer automatisk informasjon som nettleseren din automatisk overfører til oss i "serverloggfiler". Dette er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Operativsystem som brukes
  • Referanse-URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang
  • Tidspunkt for serverforespørselen
  • IP-adresse

Disse dataene vil ikke bli kombinert med data fra andre kilder. Grunnlaget for databehandlingen er GDPR art. 6 avsn. 1 bokst.f, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for prekontraktuelle tiltak.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil dine opplysninger fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppgir der, lagres av oss for å behandle henvendelsen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. For å kunne behandle og svare på din forespørsel vil vi videreformidle den internt til våre salgsselskaper (som tilknyttede selskaper) og salgspartneren som er ansvarlig for deg, eksklusivt for dette formålet. Hvis bedriften din er lokalisert i et land utenfor Den europeiske unionen, kan du bli tildelt en salgspartner i et tredjeland. I dette tilfellet vil dataene dine som er lagt inn i kontaktskjemaet også bli overført dit. Vi forstår din frivillige kontakt også som samtykke i at du er inneforstått med en overføring av dine personopplysninger til tredjelandet (GDPR art. 49 avsn. 1).

Behandlingen av dataene som legges inn i kontaktskjemaet er dermed utelukkende basert på ditt samtykke (GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. a). Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. En uformell e-post til oss er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som allerede har funnet sted frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen, forblir uberørt av tilbaketrekkingen. Dataene du har lagt inn i kontaktskjemaet vil forbli hos oss inntil du ber oss om å slette dem, trekker tilbake ditt samtykke til lagringen eller til formålet de ble lagret for ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

5. Analyser og annonsering
etracker

Nettstedsoperatøren bruker tjenester fra etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) for å analysere bruksdata. Som standard bruker vi ikke informasjonskapsler for nettanalyse. Dersom vi bruker analyse- og optimaliseringsinformasjonskapsler, innhenter vi ditt eksplisitte samtykke separat på forhånd. Hvis dette er tilfelle og du gir ditt samtykke, vil informasjonskapsler bli brukt for å muliggjøre statistisk dekningsanalyse av denne nettsiden, måling av suksessen til våre online markedsføringstiltak og testprosedyrer, f.eks. for å teste og optimalisere ulike versjoner av vårt nettilbud eller dets komponenter. etracker informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som gjør det mulig å identifisere en bruker.

Dataene som er generert av etracker, behandles og lagres av etracker på vegne av leverandøren av dette nettstedet kun i Tyskland og er derfor underlagt de strenge tyske og europeiske databeskyttelseslovene og -standardene. etracker har blitt uavhengig kontrollert og sertifisert i denne forbindelse og har blitt tildelt ePrivacyseal databeskyttelsesstempelet.

Databehandlingen utføres på grunnlag av lovbestemmelsene i den tyske personvernforordningen GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. f (legitim interesse). Når det gjelder GDPR (legitime interesse) er vi opptatt av optimaliseringen av vårt online tilbud og vår tilstedeværelse på nettet. Fordi personvernet til våre besøkende er viktig for oss, anonymiseres eller pseudonymiseres dataene som kan tillate en referanse til en individuell person, som for eksempel IP-adressen, påloggings- eller enhetsidentifikatorene så raskt som mulig. Disse dataene brukes på ingen annen måte, og de blir heller ikke slått sammen med andre data eller gitt videre til tredjeparter.

Du kan når som helst protestere mot den nevnte databehandlingen ved å klikke på glidebryteren. Innsigelsen medfører ingen negative konsekvenser. Hvis ingen glidebryter vises, er datainnsamlingen allerede forhindret av andre blokkeringsmidler.

Mine data brukes til webanalyse. Mine data brukes ikke til webanalyse.

Ytterligere informasjon om databeskyttelse på etracker finner du her.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner fra nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruker såkalte “informasjonskapsler”. Dette er tekstfiler som lagres på din datamaskin og som muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Lagringen av Google Analytics informasjonskapsler skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. a). Samtykket ditt betyr også at informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av denne nettsiden, vanligvis overføres til en Google-server i USA og lagres der (GDPR art. 49 avsn. 1). Google viser til standard kontraktklausuler for overholdelse av de såkalte "passende garantiene" for denne datatrafikken til USA. Google svarer på flere spørsmål på hjelpesidene for Google Analytics under: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

IP-anonymisering

Vi har aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen på dette nettstedet. Dette betyr at IP-adressen din vil bli forkortet av Google for bruk i EU-medlemsstater eller i andre stater som er part i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet for å sammenstille rapporter om nettsidens aktiviteter og for å yte ytterligere tjenester til nettstedsoperatøren i forbindelse med bruken av nettstedet og internett. IP-adressen som overføres av nettleseren din innenfor rammen av Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google. 

Nettleserplugin

I tillegg til å bruke vårt kontrollbanner for informasjonskapsler, kan du forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere nettleserprogramvaren tilsvarende; vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet i sin helhet. Du kan også forhindre Googles innsamling av data generert av informasjonskapselen og relatert til din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) og behandlingen av disse dataene av Google ved å laste ned og installere nettleserpluginen som er tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Innsigelse mot innsamling av data

Du kan forhindre innsamlingen av data via Google Analytics når du besøker nettstedet vårt første gang ved å klikke på deaktiveringsboksen. For mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata se Googles personvernerklæring. Den inneholder også en viledning om hvordan du setter en opt-out informasjonskapsel: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Databehandler

Vi har inngått en avtale med Google om databehandling i henhold til GDPR art. 28.

Google AdWords og Google konverteringssporing

Dette nettstedet bruker Google AdWords. AdWords er et nettbasert annonseringsprogram fra Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

I forbindelse med Google AdWords bruker vi såkalt konverteringssporing. Når du klikker på en annonse plassert av Google, settes en informasjonskapsel for konverteringssporing. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren plasserer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene utløper etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere brukere personlig. Hvis brukeren besøker bestemte sider på dette nettstedet og informasjonskapselen ikke har utløpt, kan Google og vi se at brukeren klikket på annonsen og ble omdirigert til den siden. 

Hver Google AdWords-kunde får en annen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan ikke spores via nettstedene til AdWords-kunder. Informasjonen som samles inn via konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å kompilere konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. Kunder informeres om det totale antallet brukere som klikket på annonsen deres og som ble omdirigert til en side med en konverteringssporingstag. De mottar derimot ingen informasjon som personlig identifiserer brukere. Lagringen av “konverteringsinformasjonskapsler” skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. a). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt med virkning for fremtiden. Hvis du ikke ønsker å delta i sporing til tross for ditt samtykke, kan du protestere mot denne bruken ved å midlertidlig deaktivere Googles konverteringssporings-informasjonskapsel via nettleseren din under brukerinnstillinger. Du vil da ikke bli inkludert i konverteringssporingsstatistikken.

Mer informasjon om Google AdWords og Googles konverteringssporing finner du i Googles personvernregler: https://www.google.com/policies/privacy/.

Du kan stille inn nettleseren din til å informere deg om innstillingen av informasjonskapsler og til å tillate informasjonskapsler kun i individuelle tilfeller, for å utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt, og for å aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Vennligst se de respektive hjelpesidene til nettleseren du bruker. I tillegg har du muligheten til å aktivt påvirke innstillingen av tilsvarende informasjonskapsler via vårt kontrollbanner for informasjonskapsler. Dersom du deaktiverer informasjonskapsler eller ikke gir ditt samtykke, kan funksjonaliteten til denne nettsiden være begrenset. 

6. Nyhetsbrev
Nyhetsbrev som er basert på ditt abonnement via registreringsskjemaet

Dersom du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som tillater oss å verifisere at du er eieren av den oppgitte e-postadressen og at du samtykker til å motta nyhetsbrevet. Ytterligere data vil ikke bli samlet inn eller kun på frivillig basis. Vi bruker disse dataene kun for å sende den forespurte informasjonen og gir dem ikke videre til tredjeparter. Behandlingen av dataene som legges inn i kontaktskjemaet er basert på ditt samtykke (GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. a). Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. Alt du behøver å gjøre er å sende oss en uformell melding på e-post. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som allerede har funnet sted frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen, forblir uberørt av tilbaketrekkingen.

Nyhetsbrev basert på annet samtykke fra deg

Du kan velge å motta nyhetsbrevet basert på ditt samtykke. Dette er for eksempel tilfellet hvis du har signert vårt samtykkeskjema og krysset av for «e-post» der. Dataene oppgitt i dette skjemaet vil bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. a). Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. Alt du behøver å gjøre er å sende oss en uformell melding på e-post. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som allerede har funnet sted frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen, forblir uberørt av tilbaketrekkingen.

Tilbaketrenking av samtykke til utsendelse av nyhetsbrev

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til lagring av data, e-postadressen og bruken av dem for å sende nyhetsbrevet, for eksempel ved å klikke på lenken "avmelding" i nyhetsbrevet eller på e-post til oss. Lovligheten av databehandlingsprosedyrene som allerede har funnet sted, forblir uberørt av tilbaketrekningen.

Dataene du gir oss med formål om å abonnere på nyhetsbrevet vil bli lagret av oss inntil du melder deg av nyhetsbrevet og slettes fra alle distribusjonslister etter at du melder deg av nyhetsbrevet. Data som er lagret av oss for andre formål (f.eks. e-postadresser for medlemsområdet), forblir uberørt.

Etter at du har blitt fjernet fra nyhetsbrevets distribusjonsliste, kan e-postadressen din bli lagret i en svarteliste av oss for effektivt å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten vil kun bli brukt til dette formålet og vil ikke bli slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse for å overholde lovkrav ved utsendelse av nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. f). Lagringen på svartelisten er ikke tidsbegrenset. Du kan protestere mot lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn vår legitime interesse. I dette tilfellet vennligst kontakt oss på e-post.

Nyhetsbrev basert på våre faste kunder

Hvis du har gitt oss din e-postadresse i forbindelse med kjøp av varer eller tjenester, vil vi inkludere deg i vårt system som eksisterende kunde. I dette tilfellet hevder vi vår berettigede interesse i å informere deg om lignende varer og tjenester, og kan sende deg vårt nyhetsbrev (legitim interesse i betydningen av GDPR art. 6 avsn. 1 lit. f i forbindelse med punkt 47). Du kan når som helst protestere mot utsendelsen av nyhetsbrevet, forutsatt at dine interesser veier tyngre enn vår legitime interesse. For å gjøre det klikker du på feltet "Avmelde nyhetsbrev" i nyhetsbrevet eller kontakter oss på e-post.

Etter at du har blitt fjernet fra nyhetsbrevets distribusjonsliste, kan e-postadressen din bli lagret i en svarteliste av oss for effektivt å forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten vil kun bli brukt til dette formålet og vil ikke bli slått sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vår interesse for å overholde lovkrav ved utsendelse av nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. f). Lagringen på svartelisten er ikke tidsbegrenset. Du kan protestere mot lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn vår legitime interesse. I dette tilfellet vennligst kontakt oss på e-post.

7. Plugins og verktøy
YouTube

Nettstedet vårt bruker plugins fra YouTube-nettstedet som drives av Google. Operatøren av sidene er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøker en av våre sider som har en YouTube-plugin, opprettes en tilkobling til YouTube-serverne. Dette forteller YouTube-serveren hvilke av sidene våre du har besøkt. Hvis du er logget på YouTube-kontoen din, tillater du at YouTube knytter surfeadferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

YouTube brukes for en attraktiv presentasjon av våre nettilbud. Dette representerer en legitim interesse i henhold til GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. f. Mer informasjon om behandlingen av brukerdata finner du i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Google Maps

Denne siden bruker karttjenesten Google Maps via en API. Leverandøren er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å bruke funksjonene til Google Maps er det nødvendig å lagre din IP-adresse. Vanligvis overføres denne informasjonen til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av dette stedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Google Maps brukes til å presentere våre nettilbud på en attraktiv måte, og for å gjøre det enkelt å finne stedene vi har angitt på nettstedet. Dette representerer en legitim interesse i henhold til GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. f.

Mer informasjon om behandlingen av brukerdata finner du i Googles personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Mapbox

Vi bruker karttjenesten til Mapbox Inc, 1999 Bryan Street Suite 900, Dallas, Tx 75201, USA.

På karttjenesten har du mulighet til å søke etter nærmeste avdelingskontorer eller forhandlere som tilbyr våre varer og tjenester ved å legge inn adresser, postnummer etc. Dataene du legger inn vil bli overført til Mapbox, konvertert til geokoordinater og sammenlignet med kartene. Da vil kartutsnittet i nettleseren eller sluttenheten som kommer nærmest søket ditt vises, og vi viser de aktuelle avdelingskontorene eller salgspartnerne basert på geokoordinatene. Innmatingen av tilsvarende data av deg for å beregne geo-koordinatene er fullstendig frivillig.

Alternativt kan posisjonen din også bli oppdaget hvis du har tillatt dette i enhetsinnstillingene dine – f.eks. på nettleseren eller sluttenheten. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen (se neste avsnitt).

Mapbox brukes til å presentere våre nettilbud på en attraktiv måte og for å gjøre det enkelt å finne stedene vi har angitt på nettstedet. Dette representerer en legitim interesse i henhold til GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. f. Hvis du legger inn data på sidene, vil dataene bli behandlet utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 avsn. 1 bokst. a). Du kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykket. For dette formålet er en uformell e-post til oss tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som allerede har funnet sted frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen, forblir uberørt av tilbaketrekkingen.

Detaljer finner du i Mapbox-personvernerklæring under følgende lenke: https://www.mapbox.com/legal/privacy/

Stedstjenester

Du kan bli bedt av de ovennevnte karttjenestene om å få posisjonen din bestemt av nettleseren eller sluttenheten du bruker. Bruken av lokasjonsdelingen er helt frivillig. Under visse omstendigheter kan tilleggsdata overføres til nettleserleverandøren eller sluttenheten ved bruk av lokasjonsdelingen, noe vi ikke kan påvirke og ikke er ansvarlige for. For mer informasjon vennligst se hjelpesidene til nettleseren eller sluttenheten du bruker.

Personvernerklærung, Wacker Neuson SE, siste revisjon: Juni 2023