Vilkår for bruk

Enhver bruk av disse nettstedene, levert av Wacker Neuson SE og/eller dets tilknyttede selskaper («Wacker Neuson»), er underlagt følgende vilkår for bruk. Ved å få tilgang til eller bruke disse nettstedene, godtar du de gjeldende vilkårene for bruk. Les disse vilkårene for bruk nøye før du bruker dette nettstedet:


1. Tjenester
Wacker Neuson gjør spesifikk informasjon og programvare, samt tilhørende dokumentasjon, tilgjengelig på disse nettstedene for visning eller nedlasting
Wacker Neuson forbeholder seg retten til å begrense, avbryte eller gjøre endringer på sine nettsteder eller tjenester og informasjonen på disse når som helst uten forvarsel. Wacker Neuson forbeholder seg også retten til å begrense, avvise eller terminere tilgang for enhver person til sine nettsteder eller deler av det uten forvarsel, når som helst og etter eget skjønn.
Selv om Wacker Neuson søker å sikre uavbrutt tilgjengelighet til sine nettsteder og tjenester, kan dette ikke garanteres.


2. Innhold
Innholdet på dette nettstedet er kun ment brukt til informasjon og kommunikasjon, og er ikke juridisk bindende.
Informasjonen om Wacker Neuson produkter tjener kun som generell informasjon uten forpliktelse, og erstatter ikke detaljert individuell rådgivning for å hjelpe potensielle kunder med sine beslutninger. Det beskrevne utstyrets tekniske egenskaper og funksjoner tjener bare som eksempler. Slike egenskaper og funksjoner kan variere fra land til land. De kan også endres over tid.
De fremtidsrettede uttalelsene på disse nettsidene er basert på nåværende forutsetninger og prognoser fra Wacker Neusons ledelse. De representerer derfor risiko og usikkerhet. Wacker Neuson påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere slike fremtidsrettede uttalelser. Disse uttalelsene er eksplisitt ekskludert fra ansvar.
Data om aksjemarkedet og andre økonomiske data, indekser, priser, nyheter, generell markedsrelatert informasjon osv. som gjøres tilgjengelig, gis kun som informasjonskilde for besøkende på våre nettsider, og representerer ikke investeringsråd eller noen annen form for anbefaling. I den utstrekning at nettsidene inneholder anbefalinger fra analytikere, vil Wacker Neuson ikke akseptere noe ansvar med hensyn til nøyaktigheten og fullstendigheten av de underliggende forutsetninger og konklusjoner som disse anbefalingene er basert på.


3. Bruk
Dette nettstedet er designet og levert av Wacker Neuson i Forbundsrepublikken Tyskland.
Wacker Neuson skal ikke være ansvarlig for om innholdet på dette nettstedet er egnet for bruk utenfor Tyskland, eller om tilgang til innholdet på dette nettstedet er tillatt utenfor Tyskland. Enhver slik tilgang gjøres på den besøkendes bedømmelse og risiko. Det er hver brukers eget ansvar å overholde alle relevante lover og forskrifter. Informasjon og filer som gjøres tilgjengelig av Wacker Neuson, skal kun overføres til tredjepart i samsvar med de relevante forskriftene i nasjonal og internasjonal (re-)eksportkontrolllovgivning.
Du skal avstå fra alt misbruk av nettsidene, spesielt (a) enhver oppførsel som vil anses som et brudd på normal anstendighet, (b) forsøk på å kompromittere sikkerheten til Wacker Neuson nettverket, spesielt ved å laste opp innhold som inneholder virus eller lignende skadelig programvare som kan kompromittere funksjonaliteten til en annen datamaskin, (c) omgåelse av nettstedets sikkerhetstiltak, (d) distribusjon av reklame eller uønskede e-postmeldinger (såkalt «søppelpost») og lignende, eller (e) begrense eller forsøke å begrense tilgang til nettstedet eller tjenestene på noen som helst måte (f.eks. uvanlig mange forsøk på å få tilgang til nettstedet, uavhengig av om disse genereres manuelt eller automatisk).

Wacker Neuson kan til enhver tid nekte tilgang til sine nettsider, spesielt hvis brukeren bryter noen av forpliktelsene som angis i disse bruksvilkårene. Wacker Neuson forbeholder seg retten til å fremlegge ytterligere krav, for eksempel for kompensasjon, eller sette i gang rettslig prosess ved brudd på disse vilkårene.


4. Registrering
Tilgang til bestemte områder eller funksjoner på nettstedet kan kreve at du registrerer deg. Det foreligger ingen rett til registrering.
Det er brukerens ansvar å gi nøyaktig og fullstendig informasjon, og å oppdatere denne når det er nødvendig. Ved å registrere seg samtykker brukeren til å bli kontaktet av Wacker Neuson via e-post.
Registrerte brukere er ansvarlige for å holde innloggingsinformasjonen sin konfidensiell, for å forhindre uautorisert tilgang til brukerkontoen. Du er ansvarlig for bestillinger og andre aktiviteter som utføres på nettsidene med dine innloggingsdetaljer. Du må umiddelbart informere Wacker Neuson dersom innloggingsinformasjonen din har blitt eller kan bli brukt uten autorisasjon.
Wacker Neuson har rett til å nekte tilgang til enhver tid uten forvarsel og uten å oppgi årsak ved å sperre innloggingsdetaljer, spesielt hvis brukeren ikke overholder ovennevnte forpliktelser.


5. Intellektuell eiendom
Dette nettstedet tilhører Wacker Neuson, og drives og vedlikeholdes av Wacker Neuson. All informasjon og alle data (tekst, fotografier, grafikk, lyd, video eller animasjonsfiler) tilhører – med mindre annet er angitt – Wacker Neuson. De er beskyttet av lov om opphavsrett og annen lovgivning som beskytter immaterielle rettigheter, noe som også gjelder strukturen og konfigurasjonen av nettstedet.
Med mindre annet er oppgitt, er navnene og varemerkene på nettsidene – også de hvor det ikke er spesifisert – varemerkebeskyttet. Dette gjelder spesielt for firmalogoer og symboler. Bruk av disse varemerkene uten skriftlig tillatelse fra Wacker Neuson er forbudt.
Hver gang man gis tilgang til nettsidene, skal opphavsrett, navn, varemerke og andre eiendomsrettigheter som tilhører Wacker Neuson SE og dets tilknyttede selskaper respekteres.
All informasjon, alle varemerker og alt annet innhold på Wacker Neusons nettsider skal ikke (hverken helt eller delvis) endres, kopieres, reproduseres, selges, leies ut, benyttes, legges til eller brukes på annen måte.
Innsetting av hyperkoblinger på Wacker Neusons nettsider, f.eks. www.wackerneuson.com, er tillatt dersom koblingen gjør at målsiden lastes helt inn uten å settes i en ramme. Koblinger som ikke overholder denne regelen må godkjennes av Wacker Neuson før innsetting.
Hverken nettsidene eller disse vilkårene for bruk gir en bruker lisens til å benytte den intellektuelle eiendommen til selskaper i Wacker Neuson-konsernet. Det foreligger heller ingen forpliktelse fra Wacker Neusons side om å gi brukeren slike rettigheter.
All kommunikasjon og annet materiale (inkludert og uten begrensning ubedte ideer, forslag eller andre elementer) som du sender via elektroniske midler på disse nettstedene eller til Wacker Neuson, kan brukes av Wacker Neuson uten kompensasjon eller godtgjørelse for eventuelle kommersielle eller andre formål. Dette fører ikke til at det oppstår et kontraktsforhold.


6. Personvern og konfidensialitet
Dataoverføringer via disse nettsidene, samt e-post og kommentarer sendt til Wacker Neuson, er ikke sikre. Wacker Neuson kan derfor ikke holdes ansvarlig for konfidensialiteten og integriteten til det overførte innholdet eller publikasjonen, eller annen bruk av det som er innsendt.
Når du overfører personlig informasjon mens du bruker disse nettsidene eller gjør den tilgjengelig på disse nettsidene, samtykker du med Wacker Neusons bruk av disse dataene i henhold til vilkårene som er beskrevet i den separate informasjonen om personvern (kobling i bunntekst).


7. Utelukkelse av garanti, ansvarsbegrensning
Informasjonen som Wacker Neuson tilbyr på nettsidene er utarbeidet med den største forsiktighet og oppdateres kontinuerlig. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er helt feilfri. Av denne grunn utelukker vi alt ansvar eller garanti med hensyn til gyldigheten, nøyaktigheten, fullstendigheten og aktualiteten av informasjonen som gis på dette nettstedet. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere innholdet på nettstedene.
Wacker Neuson er ikke ansvarlig og tar verken ansvar for eller garanterer funksjonaliteten av eller innholdet på eksterne nettsider, tjenester eller programvareprodukter, som gjøres tilgjengelig på nettsidene via hyperkoblinger. Relevante hyperkoblinger er alltid merket med et spesielt symbol (). Når du aktiverer hyperkoblingen, forlater du nettstedsinnholdet som leveres av Wacker Neuson. Det kan dermed gjelde ulike regler for tilbud fra tredjeparter, særlig med hensyn til personvern. Tilgang til et nettsted som tilhører en annet bedrift via en hyperkobling på dette nettstedet er brukerens eget ansvar. Wacker Neuson er ikke ansvarlig for det tilkoblede innholdet. En hyperkobling til en ekstern nettside representerer ganske enkelt en tjeneste som tilbys brukerne. Det betyr ikke at Wacker Neuson anbefaler eller godkjenner dette nettstedet, eller produktene og tjenestene som er beskrevet der.
Wacker Neuson har tatt passende tiltak for å opprettholde sikkerheten på nettsidene. Vi kan imidlertid ikke garantere at de er virusfrie, eller at nettsidene eller overførte filer og data sikres riktig. Derfor anbefaler Wacker Neuson at brukerne installerer egnet sikkerhetsprogramvare på datamaskinene sine.
Wacker Neuson påtar seg intet ansvar for bruken av dette nettstedet og dets innhold. Dette gjøres helt på brukerens egen risiko.
Utelukkelsen av garanti og ansvarsbegrensningen nevnt ovenfor gjelder ikke i tilfeller hvor det foreligger ansvar i henhold til tysk produktansvarslov (Produkthaftungsgesetz), ved forsettlig skade eller grov uaktsomhet, eller skade på liv, kropp eller helse, eller på grunn av en tilstandsgaranti, bedragersk skjuling av mangel eller på grunn av vesentlig brudd på kontraktsforpliktelser. Imidlertid skal kompensasjon på grunn av vesentlig brudd på kontraktsforpliktelser begrenses til forutsigbar skade knyttet til en bestemt kontrakt, med mindre skaden er forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet fra Wacker Neuson.


8. Jurisdiksjon og gjeldende lov
Bruken av nettsidene og disse bruksvilkårene er underlagt tysk lov med unntak av lovbestemmelseskonflikter og FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG). Jurisdiksjonen for alle juridiske tvister er plasseringen av det registrerte kontoret til Wacker Neuson SE.


9. Forskjellig
Wacker Neuson forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse bruksvilkårene når som helst. Den gjeldende versjonen er juridisk bindende.
Under visse omstendigheter kan disse bruksvilkårene endres, suppleres eller erstattes av ytterligere betingelser, f.eks. for kjøp av varer og/eller tjenester, og/eller i forbindelse med spesialtilbud, uavhengig av om disse bruksvilkårene uttrykkelig henviser til slike andre vilkår og betingelser.
Hvis noen av disse bruksvilkårene av en eller annen grunn erklæres utillatelige eller ikke kan håndheves, påvirkes ikke de andre vilkårene på noen måte. I slike tilfeller skal bruksvilkårene tolkes som om slike utillatelige eller ikke-håndhevbare vilkår aldri var del av bruksvilkårene og de skal, så langt det er mulig, tolkes på en slik måte at de opprettholder den opprinnelige hensikten med disse bruksvilkårene.

For spørsmål om Wacker Neuson nettsidene eller hvis du støter på problemer, ta kontakt med vår webmaster: webmaster@wackerneuson.com.Gyldig fra dato: September 2012