Vibrasjonsplater: Høy ytelse, lavt forbruk

Massekomprimering er noe av det vi kan best. Vi byr på et innholdsrikt sortiment av lette og tunge, forovergående og reverserbare samt håndstyrte og fjernstyrte vibrasjonsplater. Alle våre vibrasjonsplater utmerker seg med høy komprimeringsytelse og lav hånd-arm-vibrasjon. Innovative egenskaper som Compatec og Compamatic gjør det lettere å registrere komprimeringsnivået nøyaktig.