TH412e

Teleskoplastare TH412e: Elektrisk, miljövänlig och kraftfull

Med TH412e får du den första helelektriska teleskoplastaren från Wacker Neuson. Dess prestanda motsvarar den för en konventionell dieseldriven maskin. Det inbyggda 96 volts litiumjonbatteriet finns i två varianter, så att kör- och laddningstider kan anpassas optimalt till arbetskraven. TH412e arbetar på arbetsplatsen helt utan några emissioner och med betydligt mindre buller. För användaren innebär detta större flexibilitet i användningen, miljöskydd och betydande besparingar i driftskostnader. Egenskaper som kompakta mått, fyrhjulsstyrning, låg tyngdpunkt och utmärkt stabilitet gäller även den helelektriska maskinen.

Kraftfullt litiumjonbatteri

 • Man väljer batteriets storlek beroende på användning och syfte. Van kan välja mellan två underhållsfria litiumjonbatterier: Standard är 18 kWh, som tillval finns 28 kWh.
 • Som standard är en batteriladdare på 3 kW monterad. Alternativt kan man låta montera en andra 3 kW laddare för att öka laddningseffekten till totalt 6 kW. Detta gör att det går snabbt att ladda batteriet.

Enkla laddningsmöjligheter

 • Det är lätt att komma åt den på maskinens bakdel centralt placerade luckan för laddning. Bakom den finns kontaktdon, strömbrytaren för aktivering av laddningen samt laddningsindikatorn.
 • Laddningskabeln (kontaktdon typ 2 på maskinen, känd från bilindustrin) inklusive kontrollboxen finns med en mängd olika kontaktdon: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blå, 3 stift), 400 V / 16 A CEE (röd, trefas, 5 stift), 400 V / 16 A (kontaktdon typ 2 för Wallbox, IEC 62196) och andra kontaktdon.
 • De flexibla valbara laddningskontakterna möjliggör en snabb och anpassad laddning av den valda batteristorleken. I kombination med den monterade laddaren ombord garanteras ett effektivt och säkert laddningsförlopp.

Digital display

 • De viktigaste funktionerna är alltid väl synliga: Med den digitala displayen har föraren alltid överblick under arbetets gång.
 • Standardinformation som kontrollampor för parkeringsbroms, blinkers och helljus visas i displayens ytterkant.
 • I informationsområdet i displayens mitt finns tre huvudbilder med en mängd användbar information som till exempel räkneverk för drifttimmar, batteriets laddning, återstående drifttid / återstående laddningstid, hastighet, genomsnittlig förbrukning av energi, återhämtningsnivå, datum, tid eller temperaturen i olika komponenter.

Elektrisk parkeringsbroms

 • Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när maskinen står stilla, färdriktningen ställs på neutral eller om föraren lämnar stolen. Parkeringsbromsen frigörs automatiskt när maskinen sätts i gång med gaspedalen. Det gör att förare och arbetsmiljö har maximal säkerhet och komfort. Maskinen kan på detta sätt hanteras mycket effektivt tack vare den elektriska parkeringsbromsen.
 • Naturligtvis kan den elektriska parkeringsbromsen även aktiveras respektive avaktiveras manuellt med en vippströmbrytare. Föraren har därmed alltid kontroll över maskinen och kan arbeta enligt egna behov och vanor.
 • Den elektriska parkeringsbromsen har både automatisk funktion och backhållningsfunktion. Det hindrar att maskinen rullar iväg och ökar därmed säkerheten vid arbete.
Teleskoplastare TH412e

Kompakta mått i klassen 2 x 2 m

 • Bredden och höjden på de kompakta teleskoplastarna är under 2 m. Därigenom är våra teleskoplastare mycket väl lämpade för användning där det är trångt och därmed unika i sin kombination av lyfthöjd, bredd och maskinprestanda.
 • Alla teleskoplastare i vår kompakta modellserie har särskilt små vändradier. Manövrerbarheten som uppnås genom detta gör maskinerna till allrounder på varje installationsplats.

Fler funktioner

Högvärdig pulverlackering

 • I jämförelse med vanlig lackering förlänger pulverbehandlingen lackens livslängd betydligt och är samtidigt miljövänlig.
 • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
Teleskoplastare TH412e

Robust teleskoparm

 • Teleskoparmen har en robust och stabil konstruktion och är placerad i mitten av maskinen, vilket motverkar vridning. Parallellstyrningen är hydraulisk och glidelementen i teleskoparmens innerrör är underhållsfria. Detta reducerar slitaget och ökar maskinens livslängd.
Teleskoplastare TH412e

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Den till 100 % i- och urkopplingsbara differentialspärren ger maximalt drag- och skjutkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd vid normal drift. Det ökar maskinens effektivit.
 • Vid normal drift är differentialspärren urkopplad. Det medför säkerhet, mindre slitage och sparar driftskostnader.
Teleskoplastare TH412e

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • Beroende på modell finns det olika däckprofiler att välja mellan så att optimal prestanda uppnås på varje yta: Välj mellan EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil och MPT-profil. Detta säkerställer maximal flexibilitet i maskinkonfigurationen redan från fabrik.
Teleskoplastare TH412e

Kompakt och kraftfull

 • Teleskoplastaren imponerar tack vare sitt optimala förhållande till lyfthöjd, kompakta mått och kraftfulla maskinprestanda. Denna kombination i en sådan kompakt maskin är unik.
 • Med fyrhjulsstyrning, fyrhjulsdrift och odelad ram är den absolut stabil och välrustad för många olika arbetsuppgifter. Maskinens låga tyngdpunkt bidrar till stabiliteten.
 • Där det är trångt, exempelvis vid arbeten i lagerutrymmen eller på trånga byggarbetsplatser, imponerar teleskoplastaren med sin lilla svängradie och optimala smidighet.

Kompakt teleskoplastare

 • De kompakta teleskoplastarna från Wacker Neuson är unika i sin kombination av lyfthöjd, bredd och maskinprestanda. Med fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning är maskinen absolut stabil och väl rustad för många olika arbetsuppgifter.
 • Tack vare fyrhjulsstyrningen och den odelade ramen är teleskoplastarna från Weidemann särskilt smidiga och mycket stabila. Maskinens låga tyngdpunkt bidrar ytterligare till stabiliteten.

Behovsbaserad prestation

 • I maskinen används två separata elmotorer: en för drivningen och en för arbetshydrauliken. Därmed minimeras energiförbrukningen, eftersom prestandan endast anropas då den verkligen behövs.
 • Elmotorn för drivningen ger dessutom maskinen en dynamisk och kraftfull start. Detta kan kännas vid varje accelerationsprocess.

Körhastighet 20/25 km/h

 • Som tillval kan man välja hastighetsökning till 20 km/h eller 25 km/h.
 • Hastighetsökning till 20 km/h: En idealisk kompromiss mellan batteriets driftstid och snabbare transporter.
 • Hastighetsökning till 25 km/h: Snabbare förflyttning av maskinen mellan A och B med motsvarande tidsbesparing.

Alltid den passande driftstiden

 • Beroende på batteriets storlek kan man få en drifttid på mer än 5 timmar vid oavbruten drift. Drifttiden är starkt beroende av användningsvillkor, arbetsuppgift och körsätt. Det är därför möjligt att man får en längre drifttid. De angivna driftstiderna kan i extrema fall även bli väsentligen kortare.
Teleskoplastare TH412e

Arbeta ekonomiskt

 • Ekonomisk effektivitet är en av de viktigaste fördelarna som maskiner ska tillföra verksamheten. För ju snabbare och effektivare en maskin arbetar, desto högre är dess arbetsprestanda.
 • För Wacker Neusons maskiner innebär ekonomisk effektivitet tekniskt beprövade lösningar, som t.ex. kraftfull drivlina, stor brytkraft, smidighet, god stabilitet och ett effektivt system för byte av redskap.
 • Andra faktorer som talar för ekonomi: lågt slitage, högkvalitativ pulverlackering, härdade bultar, god servicetillgänglighet, höga cylinderhastigheter och flexibla körhastigheter.
Teleskoplastare TH412e

Överskådlig manöverfilosofi

 • Alla maskiner från Wacker Neuson har ett konsekvent driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt placerade reglage och knappsatser. Alla våra maskiner manövreras och styrs på liknande eller samma sätt. Detta har fördelen att en förare snabbt finner sig tillrätta i olika maskiner från Wacker Neuson och snabbt blir produktiv i sitt arbete.
 • Wacker Neusons filosofi vad gäller reglage gör att föraren enkelt kan förstå maskinen, vilket innebär att denne snabbt finner sig tillrätta och kan arbeta säkert. Detta kan till exempel ses i återkommande reglage som Jog Dial, styrspak, display, allmänn tilldelning av strömbrytare, etc.

Tryckavlastning på teleskoparmen

 • Knappen för tryckavlastning sitter lättillgänglig ute på teleskoparmen. På det sättet kan man snabbare och effektivare växla mellan olika hydrauliskt drivna redskap. Detta fungerar även när motorn är igång (diesel) eller maskinen är påslagen (elektrisk).
 • När tryckavlastningen aktiveras är den aktiva hydrauliska styrkretsen trycklös och hydrauliskt drivna redskap kan bytas enkelt och säkert.

Låga driftskostnader

 • Driftskostnaderna under maskinens livslängd reduceras avsevärt med en eldriven maskin jämfört med en maskin som drivs med diesel eftersom det är lägre kostnad för energi och service.
 • De något högre investeringskostnaderna för en helelektrisk maskin amorteras över en genomsnittlig maskinlivslängd efter en viss tid, beroende på användningsbeteende och användningsområde. I längden är en helelektrisk maskin det kostnadseffektivaste alternativet.

Oljeflödesinställning

 • Mängden olja i den tredje styrkretsen kan justeras steglöst. Detta gör att maskinen kan anpassas till kraven på redskap med roterande hydrauliska förbrukare.
 • Regleringen av mängden olja säkerställer på så sätt ett bekvämt och effektivt arbete med maskinen och redskapet.

Olika körlägen

 • TH412e levereras som standard med två olika körlägen som kan ändras med en knapptryckning.
 • POWER-läge: Vanlig funktion för drivlinan, ingen hastighetsreduktion och utan begränsningar.
 • ECO-läge: I detta läge stryps accelerationen och toppfarten reduceras. Dessutom reduceras flödet i redskapens hydraulsystem. Detta ger batteriet längre driftstid och är idealiskt för användning vid lätt till medeltunga lastarbeten, vid transport och vid körning på allmän väg.

Teleskoplastaren som redskapsbärare

 • Teleskoplastarnas uppgifter är mångfaldiga, därför är redskapen från Wacker Neuson likaledes mångfaldiga. Med vårt omfattande och genomtänkta program för redskap kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell.
 • Investeringsobjektet "teleskoplastare" är användbart för många olika områden och är mycket ekonomisk.
 • Maskinen kan användas året om (t.ex. även för vinterarbeten) tack vare att många olika redskap kan användas beroende på arbetets krav.
Teleskoplastare TH412e

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Wacker Neusons maskiner har omfattande och högkvalitativ standardutrustning. Dessutom kan - beroende på applikation och modell - exempelvis motor, drivlina, förarhytt eller hydraulsystem konfigureras individuellt. Vi ser alltid till att maskinen uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Transport på personbilssläp

 • Spara tid och transportkostnader: Tack vare sina kompakta mått och låga vikt kan maskinen lätt transporteras på ett bilsläp.
 • Maskinens surrningspunkter är optimalt placerade. Detta säkerställer att transporter sker säkert enligt gällande regler och bestämmelser.
 • Beroende på maskinmodell och utrustning, kan transporten också inkludera påbyggnadsredskap.
Teleskoplastare TH412e

Flexibilitet med släpvagn

 • Maskinen kan tack vare tillvalet dragkrok dra en släpvagn. Beroende på modell kan man välja automatisk draganordning för släpvagn eller en K50 dragkula. Därvid beror släpvagnens vikt på maskinens storlek respektive maskinvikt.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användbarhet och ger större flexibilitet eftersom inget extra dragfordon erfordras. Maskinen går därmed att använda för många olika funktioner.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användbarhet och erbjuder större flexibilitet eftersom inget extra dragfordon erfordras. Maskinen går därmed att använda multifunktionellt.
Teleskoplastare TH412e

Hydraulanslutningar bak

 • Teleskoplastaren kan utrustas med hydrauliska anslutningar (enkel- eller dubbelverkande) baktill. Därigenom utökas användningsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska bakmonterade påbyggnadsredskap eller tippsläpvagn kan drivas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.
Teleskoplastare TH412e

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska kontakdon fram och/eller bak. Det gör det möjligt att ha anslutning av eldrivna tilläggsfunktioner på redskap (som t.ex. sopmaskin med utrustning för vattenbegjutning). Dessutom är det möjligt att få växling av funktioner på hydrauliska redskap. Dessa växlingar sker enkelt med en styrspak.
 • De elektriska funktionerna (fjädrande/låsta) kan individuellt tilldelas styrspakens knappar om så önskas.
 • Elektriska anslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av redskap kan användas med maskinen. Detta ökar maskinens användningsområde ytterligare.

Trycklös retur inklusive läckoljeledning

 • Redskap med egen hydraulmotor kräver tryckfri returledning. Hydrauloljan flyter i en separat överdimensionerad ledning genom oljekylare och hydraulfilter tillbaka till hydrauloljetanken. Detta ger fördelen att redskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Detta skyddar maskinens och redskapets komponenter.
 • Vid behov återför läckoljeledningen läckoljan från hydraulmotorn till tanken med max 2 bar. Detta minimerar det interna trycket i redskapets hydraulmotor.

Tre sätt att styra maskinen för maximal flexibilitet

 • 1. Fyrhjulsstyrning: Full manövreringsförmåga och dragkraft på minsta yta.
 • 2. Framhjulsstyrning: För säker körning även i höga hastigheter.
 • 3. Diagonalstyrning: Körning åt sidan för centimeterexakt placering i trånga miljöer.

Effektiv användning av påbyggnadsredskap

 • Maskinen kan användas stationärt. Härvid står maskinen still, och hydraulsystemets tredje styrkrets används för att driva ett redskap, exempelvis en vedkap. På så vis ökar maskinens användbarhet.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.
 • Den goda sikten över inkopplingspunkten gör att byte av redskap är mycket enkelt. Dessutom är byte av redskap säkert tack vare tvåhandsmanövrering vid urkoppling.
 • Det hydrauliska snabbväxlingssystemet för redskap är standard på Wacker Neusons teleskoplastare.

Justerbar ratt och rattstång

 • Ratt och rattstång kan justeras individuellt över ett brett område både vad gäller höjd och lutning. Detta gör att varje förare kan arbeta mycket ergonomiskt och koncentrerat med de inställningar som passar.
Teleskoplastare TH412e

Ergonomisk styrspak

 • Styrspaken passar säkert och komfortabelt i handen. Styrningen är samtidigt både direkt och finkänslig. Med det har föraren maskinen och de viktigaste funktionerna hela tiden under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som val av färdriktning och hastighet finns även andra funktioner som differentialspärr, tredje och fjärde Styrkrets, High-Flow och alla elektriska funktioner på styrspaken. Detta ger enkel och bekväm enhandsmanövrering av redskap.
 • Samling av av de viktigaste funktionerna till styrspaken säkerställer bekvämt arbete även under en längre tid och ökar den totala effektiviteten vid arbete med maskinen.
Teleskoplastare TH412e

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade reglage, bekväm förarstol och optimal sikt över redskapet: En arbetsplats som motiverar och stödjer föraren.
 • Med välkoordinerad utrustning ökar komforten för föraren och denne kan arbeta optimalt med maskinen under lång tid.
Teleskoplastare TH412e

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • De olika modellerna på förarhytter har generös tilldelning av ventilationsmunstycken, vilket ger god luftcirkulation och gör arbetsklimatet behagligt för föraren.
Teleskoplastare TH412e

Ventilation vid behov

 • Förarhytten har en stor, vid öppningsbar dörr och uppställningsbara fönster. Med den delade dörren kan den övre fönsterrutan ställas upp och låsas baktill. En spaltventilation genom fönster och/eller dörr är också möjlig. Beroende på modell finns även en uppställningsbar bakruta och hela dörren kan ställas upp och låsas baktill.
 • De olika ventilationsmöjligheterna säkerställer frisk luft i förarhytten även utan luftkonditionering och ökar förarens komfort vid varma utetemperaturer.
Teleskoplastare TH412e

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarsätet är ergonomiskt formad, välfjädrande och justerbar. Tillvalet luftfjädrad komfortstol säkerställer att arbetet blir ännu mer angenämt. Stolvärme finns som tillval för kalla temperaturer. Detta ökar komforten för föraren och denne kan arbeta med maskinen under längre tid.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Handgas

 • Handgasen används för att manuellt ställa in en konstant körhastighet. Man behöver inte använda pedalen. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt med en potentiometer.
 • Den inställda körhastigheten kan ändras med pedalen. Om man släpper pedalen återgår maskinen till den inställda hastigheten.
 • Handgasen säkerställer bekvämt och koncentrerat arbete med tillbehör som sopmaskin, häcksax eller slåttermaskin, även under en längre tid.
Teleskoplastare TH412e

Hydrauluttag med droppfria snabbkopplingar

 • Enkelt byte av redskap: Flat-Face hydraulkopplingar är lätta att rengöra och innebär mindre nedsmutsning i hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, varigenom händer, maskin, redskap och underlag förblir rena.
 • Med Flat-Face snabbkopplingar kan man även koppla på trycksatta redskap, vilket innebär tidsbesparingar. De främre hydraluttagen är monterade på samma plats och de är lättåtkomliga.

Komfortabel förarhytt

 • Hytten är mycket rymlig och ergonomiskt utformad för en maskin som är så kompakt: Ett genomtänkt värmekoncept med eluppvärmda fram-, sido- och bakrutor samt värme för takpanelen som tillval, säkerställer en behaglig arbetsmiljö även under den kalla årstiden. Välbefinnandet ökar med tillvalet uppvärmda förarsäte.
 • Dessutom kan dörr och bakruta öppnas på glänt för ventilation. Det övre dörrglaset kan öppnas helt och låsas mot baksidan av hytten.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Det helautomatiska centralsmörjsystemet styr smörjningens varaktighet och intervaller, vilket kan justeras av föraren. Regelbunden smörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med det helautomatiska centralsmörjsystemet smörjs maskinen automatiskt och därmed mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och ökar maskinens livslängd och bromsar värdeminskningen.
Teleskoplastare TH412e

Underhållsvänliga hydraulslangar

 • Wacker Neusons maskiner är normalt utrustade med korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna är fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byter man bara den berörda slangen. Detta innebär att alla slanger i hydraulsystemet inte behöver bytas. Detta snabbar upp reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Enkelt underhåll

 • En stor fördel med en helelektrisk maskin är att det är betydligt mindre underhållsarbete totalt sett än för en maskin med dieselmotor.
 • Motorhuven kan öppnas uppåt och förarstolen och olika åtkomstpaneler kan tas bort med bara några enkla steg. Detta möjliggör en enkel åtkomst till det hydrauliska styrblocket, pumparna, batteriet och elmotorerna. Därigenom säkerställs ett enkelt och tidsbesparande underhåll av maskinen.
Teleskoplastare TH412e

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas beroende på modell till olika krav: halogenlampor, belysning enligt tyska trafikbestämmelser (halogen eller lysdioder), arbetsbelysning med lysdioder (normal eller Performance), roterande varningsljus och extra strålkastare på teleskoparmen. Det möjliggör individuellt anpassat arbete med maskinen även i mörker.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och möjliggör att förare arbetar längre tid utan att tröttas.

Enkel på- och avstigning

 • Med några få steg stiger föraren bekvämt in i maskinens förarhytt. Detta är möjligt tack vare det rymliga insteget nära marken och de lättillgängliga handtagen. Detta ökar förarens säkerhet vid in- och utstigning.

VLS (vertikalt lyftsystem)

 • VLS (vertikalt lyftsystem) är ett förarassistanssystem, som underlättar för föraren vid lyft och sänkning av lasten tack vare att det automatiserar teleskoparmen vid utkörd lyft och vid inkörd sänkning, utan att föraren behöver styra teleskopfunktionen. Det möjliggör ett smidigt och snabbt arbetssätt.
 • De nästan vertikala lyft- och sänkningsrörelserna gör teleskoplastare med VLS dessutom mycket stabila, eftersom lasten inte hamnar utanför det balanserade området. Vana förare kan arbeta ännu snabbare och säkrare med VLS. Förare med mindre vana får värdefullt stöd vid lyft- och lastningsarbeten.
 • VLS (vertikalt lyftsystem) kan användas i tre olika lägen: Skopläge (t.ex. för lastning av bulkmaterial), staplingsläge (t.ex. för stapling av pallar) och manuellt läge (t.ex. för skjutarbete). Detta ger maximal flexibilitet vid olika arbeten.
Teleskoplastare TH412e

Perfekt sikt uppåt

 • En teleskoplastare har sina fördelar när det handlar om att stapla högt. För att kunna placera lasten säkert i höga höjder är främst sikten uppåt avgörande. Hos Wacker Neusons teleskoplastare är förarhytten och vindrutan så konstruerade att föraren har lasten inom synhåll även vid maximal lyfthöjd. Tre torkare för vindruta, tak och bakruta säkerställer optimal sikt.
Teleskoplastare TH412e

Utmärkt sikt runt hela maskinen

 • Förarhytten ger en fantastisk sikt över redskap, det direkta arbetsområdet och maskinens omgivning. Optimal sikt tack vare den lågt neddragna sidorutan, den höga sätespositionen och den lutande motorhuven. Det ökar säkerheten inom maskinens arbetsområde.
 • Tack vare den stora vind­ och takrutan är dessutom sikten uppåt över redskapet alltid säkrad. Det är särskilt viktigt för att kunna arbeta säkert och effektivt med teleskoplastaren.

God sikt åt höger

 • Sikten åt höger är ofta otillräcklig på många teleskoplastare. För maskiner från Wacker Neuson säkerställs en sikt med den stora sidorutan, teleskoparmens låga placering och den brant lutande motorhuven. På så sätt har förare nu alltid optimal sikt på området till höger om maskinen och på den högra backspegeln. Det ökar säkerheten väsentligt inom maskinens arbetsområde.

Battery-Management-System (BMS)

 • Litiumjonbatteriet övervakas optimalt av det elektroniska styrsystemet. BMS (Battery Management System) ger även avsevärt ökade laddningsströmmar, kortvariga effekttoppar och permanent temperaturövervakning. Dessutom är batteriet alltid värmt till optimal driftstemperatur.
 • BMS (Battery Management System) ökar batteriets effektivitet och säkerhet och förhindrar djup urladdning.

Blue Safety Light

 • Blue Safety Light är en optisk backvarnare. Den aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i och projicerar en blå ljuspunkt på marken en bit bort.
 • Personer inom riskområdet kan uppfatta maskinen trots avsaknaden av motorljud och kan ta sig ur riskområdet.
 • Blue Safety Light ökar alltså säkerheten avsevärt vid backning av en helelektrisk maskin som inte bullrar så mycket.

Kraftfull eldrift

 • Den helelektriska TH412e är lika bra som motsvarande dieseldrivna maskin. En helelektrisk maskin har därför inga prestandanackdelar jämfört med motsvarande dieseldrivna maskin.
 • En helelektrisk maskin har ökad produktivitet jämfört med en dieseldriven maskin. En helelektrisk maskin är överlag mer effektiv än en dieseldriven maskin och är det mer miljövänliga alternativet.

Energiåtervinning genom rekuperation

 • Bromssystemet återvinner energi via så kallad återvinning, vilket också förlänger maskinens driftstid.

Mycket små utsläpp

 • Med en helelektrisk maskin kan du arbeta på plats helt utan lokala utsläpp av CO₂. Detta skyddar framför allt föraren samt människor i den närmaste arbetsmiljön.
 • Bullret minskar avsevärt med en helelektrisk maskin jämfört med motsvarande dieseldriven maskin. Detta möjliggör arbete i bullerkänsliga miljöer och nattarbeten.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält