EZ36

Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36: Kompakthet möter stor effekt

Stig på och sätt i gång - hos EZ36 möter effekt maximal effektivitet. Denna Zero Tail grävmaskin är perfekt när kompakta mått efterfrågas. Arbeten vid murar och andra begränsningen möter tack vare avsaknaden av bakre överhäng inga problem. Tack vare den intuitiva styrningen av alla grävmaskinsfunktioner genom styrspak, display och Jog-Dial, liksom komfortabel utrustning, kan föraren koncentrera sig helt på sina uppgifter. För att även anpassa grävmaskinen till individuella kundbehov finns ett stort antal tillval tillgängliga från fabrik (bland annat: VDS, mothåll, vridbart schaktblad osv.).

Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Komfortabel, fullglasad förarhytt

 • Den stora, fullglasade och tippbara förarhytten med takfönster erbjuder användaren optimal sikt runt hela maskinen på sitt arbetsområde. Därigenom har föraren alltid god överblick över arbetsplats, arbetskamrater och potentiella faror.
 • För service- och reparationsarbeten är den enkel att demontera. Grävmaskinens alla hydrauliska funktioner förblir dock tillgängliga.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Intuitivt användarkoncept

 • Det intuitiva användarkonceptet möjliggör en enkel och omfattande styrning av grävmaskinen. Maskinen styrs med styrspak, display, Jog Dial och knappsats. Minneslagring för redskap och oljemängder för extra styrkretsar utförs snabbt och enkelt.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Optimerad konstruktion av drivsystemet

 • Det genomtänkta drivsystemet med optimerad styrning av motor och pump möjliggör snabb och exakt styrning av grävmaskinen. Därigenom möjliggörs upp till 15 procent kortare arbetscykler. För det är de tillgängliga motorversionerna förbrukningssnåla och kräver ingen rening av avgaserna.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

VDS Vertical Digging System

 • Vertical Digging System kompenserar stigningar på upp till 15° och möjliggör därmed lodrätt grävning i sluttningar. Det är inte endast ergonomiskt för föraren utan sparar även tid och utgrävning.
 • Upp till 25 procent lägre tids- och materialåtgång vid utgrävning och ifyllning. Säkert arbete och större stabilitet vid sluttande mark på arbetsplatsen.
 • Den över 360° konstanta svängkraften möjliggör uttröttningsfritt arbete tack vare konsekvent sätesposition.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Zero Tail

 • När det är trångt: Svänga utan fara, till och med i de trångaste utrymmen eller nära väggar - för en grävmaskin med Zero Tail är det inga problem.
 • Optimalt arbete i trånga förhållanden, ett stort mått av rörlighet och tidsbesparing garanteras.

Fler funktioner

Åtta stora surrningsöglor

 • Sex stora surrningsöglor på ramen och två på schaktbladet gör lastning och transport enkel och säker.
 • Öglorna är perfekt placerade för säker fastsättning av maskinen och är även avsedda för stora krokar.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Tipp- och demonterbar förarhytt

 • Den stora, tipp- och demonterbara förarhytten, liksom de avtagbara chassipanelerna ger mycket god tillgänglighet för underhåll. Öppningsvinkeln på cirka 60° underlättar olika besiknings- och reparationsarbeten.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Luftkonditioneringsanläggning

 • Luftkonditioneringsanläggningen ger angenäm och konstant temperatur på arbetsplatsen. Den kan justeras individuellt med fläkten.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Radio med Bluetooth handsfree

 • Radion är utrustad med Bluetooth handsfree och USB-laddare.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Hydrauliska körpedaler

 • De hydrauliska körpedalerna ger en komfortabel och exakt styrning utan mekaniskt slitage. Tack vare körningen med fotstyrning blir händerna fria för andra funktioner. Det sparar tid och ökar användarkomforten.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

USB-anslutning

 • I kombination med radio finns det möjlighet att ladda mobiltelefonen.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Smutsavvisande bandaggregat

 • I lutande chassilådor samlas det mindre smuts, genom dess speciella konstruktion är de dessutom lättare att rengöra.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Speciallackering

 • Alla Wacker Neusons grävmaskiner kan redan vid tillverkningen förses med speciallack.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Hydrauliskt mothåll

 • Tillvalet med hydrauliskt mothåll ger förutom konventionell användning av skopan, även en gripfunktion och utökar därigenom användningsmöjligheterna.
 • Med denna extra gripfunktion är det enkelt att lägga undan material.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Yttre, styrda bärhjul

 • I synnerhet för lyft av tunga laster ger de yttre, styrda bärhjulen en optimal viktfördelning för grävmaskinen och ökad stabilitet i sidled.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Termisk hållbarhet

 • Det är möjligt att arbeta med full last upp till en omgivningstemperatur på 45 °C. Den stabila temperaturnivån leder till längre livslängd på hydraulkomponenterna och ökar grävmaskinens produktivitet.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Hydrauliskt svängbart schaktblad

 • Schaktbladet kan vara rakt eller vridas steglöst upp till 25° åt vänster eller höger. Därigenom måste det återställas mer sällan vid längre återfyllning i en riktning. I flytläge följer schaktbladet automatiskt markkonturen, föraren behöver göra någon anpassning.
 • Steglöst svängbar med flytläge för större flexibilitet och effektivitet.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Hantering med styrspak

 • Den moderna styrspaken styr många funktioner i ett handgrepp: flak, hastighets, körriktning. Alla viktiga funktioner i en hand varigenom den andra handen alltid håller ratten eller är fri!

Jog Dial

 • Det inom motorfordssegmentet välkända Jog Dial-systemet, inklusive en översiktlig display, möjliggör ett intuitivt val av korrekta driftsinställningar med en ratt, liksom olika inställningar via en knappsats. ECO-läget är standardläget för effektivt och bränslebesparande arbete, HI-läget står för maximal pumpeffekt och snabbt, kraftfullt arbete medan LOW-läget används för extremt exakt, finkänsligt arbete.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ36

Flexibelt kolvstångsskydd

 • Skyddsskenor av plast skyddar stängerna på lyftarms-, skop- och skoparmscylindrarna från skador, ökar deras livslängd och kan bespara avsevärda kostnader. Materialet i skyddsskenorna är flexibelt, varigenom det inte uppstår några varaktiga deformationer vid kontakt med främmande föremål. Arbetet behöver inte avbrytas tack vare det uteblivna skador.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält