EZ17e

Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17e

Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17e: Helt eldriven och med full prestanda

EZ17e är den första helt eldrivna Zero Tail minigrävmaskinen utan bakre överhäng. Eftersom den är fri från avgasutsläpp är den idealisk för insatser inomhus, liksom i avgas- och bullerbegränsade områden. Tack vare det starka litiumjonsbatteriet kan den användas under en hel arbetsdag och därefter, vid behov, fortsätta genom anslutning till nätdrift. Genom dess egna patenterade batteriteknologi med integrerad batterivärmning kan maskinen laddas från alla energikällor (100 till 415 Volt). Detta utan nödvändigt extraarbete och oberoende av omgivningstemperaturen.

Patenterad batteriteknik

 • EZ17e utmärker sig med en lång batteridriftstid tack vare sitt 23,4 kWh batteri och det patenterade, underhållsfria batterisystemet. Det moderna litiumjonsbatteriet med inbyggd uppvärmning möjliggör laddning oberoende av omgivningstemperatur och levererar effekt för en genomsnittlig arbetsdag.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17e

Reducerade underhålls- och serviceavbrott

 • Wacker Neusons E-byggmaskiner är lättskötta och kraftfulla. Serviceavbrottet minskas också till ett minimum. Batteriet är underhållsfritt. Likaså bortfaller typiska underhållsarbeten från vanliga maskiner, som byte av motorolja och filter och tillhörande servicematerialkostnader.

Inga avgaser, betydligt mindre buller

 • Föraren utsätts inte för några avgaser och för avsevärt mindre buller. Grävmaskinen kan utan inskränkningar användas i diken, tunnlar och inomhus. För föraren blir arbetet mer angenämt och hälsosammare än om man använder bränsledriven utrustning.

Intuitivt användarkoncept

 • Det intuitiva användarkonceptet möjliggör en enkel och omfattande styrning av grävmaskinen. Maskinen styrs med styrspak, display, Jog Dial och knappsats. Minneslagring för redskap och oljemängder för extra styrkretsar utförs snabbt och enkelt.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17e

100 % Zero Tail

 • Mindre är ibland definitivt mer, särskilt när det är trångt. Grävmaskinen har inget bakre överhäng och är optimalt lämpad för arbeten vid murar och andra begränsningar.

Fler funktioner

Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17e

Två körhastigheter

 • Grävmaskinen utrustas standardmässigt med ett andra körhastighetssteg. Därigenom kan den snabbt växla läge på byggarbetsplatsen och spara värdefull tid.

Flexibel energiförsörjning

 • EZ17e har intelligent styrning av laddningsförloppet. Konceptet innebär flexibel energiförsörjning. Grävmaskinen kan drivas antingen i batteriläge eller ansluten till nätspänning. I det senare läget kommer det laddningsbara batteriet dessutom att laddas. Hushållsuttag eller anslutning till högspänningsuttag för expressladdning? Båda möjligheter finns,

Arbetsbelysning med lysdioder

 • Optimal belysning av arbetsområdet innebär bättre säkerhet och resultat även vid arbete i mörker eller dålig sikt. Användning av lysdioder innebär att arbetsbelysningen har betydligt längre livslängd än konventionell belysning.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17e

Förarskyddstak som är enkelt att demontera

 • Förarskyddstaket kan demonteras enkelt vilket möjliggör optimal underhållsåtkomst. Även på byggarbetsplatsen kan låga genomfartshöjder klaras av snabbt genom demontering och för säker drift åter monteras på.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17e

Termisk hållbarhet

 • Det är möjligt att arbeta med full last upp till en omgivningstemperatur på 45 °C. Den stabila temperaturnivån leder till längre livslängd på hydraulkomponenterna och ökar grävmaskinens produktivitet.

Kraftfullt drivsystem med LUDV

 • Korta arbetscykler och flexibla insatser tack vare det kraftfulla drivsystemet i kombination med ett lastavkännande hydraulsystem (LUDV), möjliggör komfortabel, uttröttningsfri styrning av grävmaskinen. Oberoende av den last som ska förflyttas är styrrörelserna på styrspaken alltid de samma. Förutom en ökad användarkomfort leder detta till en effektfördel och samtidig minskning av drivmedel.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17e

Hydrauliskt teleskopchassi med schaktbladsbreddning

 • Det hydrauliska teleskopchassit med en maximal yttre bredd på 1 300 mm ger god stabilitet. I en handvändning kan den minskas till en bredd på 990 mm. Den fällbara schaktbladsbreddningen möjliggör dessutom en individuell anpassning till insatsstället. Därvid förblir breddningselementen alltid med maskinen och går inte förlorade.

Stor 7-tumsdisplay med full grafik

 • Alla viktiga informationer, exempelvis batteriets laddningstillstånd, visas översiktligt på 7-tums grafikdisplayen. En nyhet är också att det går att manövrera snabbväxlaren över displayen, alltså inte mer med schaktbladsspaken.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält