RC50

Trumvals RC50

Trumvals RC50: Kraftfull komprimering i all terräng

Perfekt sikt i alla riktningar gör arbetet med Wacker Neusons vältar både säkert och komfortabelt. Föraren har alltid god överblick över arbetsmiljö och valsar. Med stor lutningsvinkel och utmärkt stigförmåga är den enkel att manövrera, även i oländig terräng. Den enkla hanteringen via intuitivt utformad display och styrspak underlättar arbetet och innebär att föraren känner sig förtrogen med maskinen på nolltid.

Trumvals RC50

Ergonomisk arbetsplattform

 • Arbetsplattformen är isolerad mot vibrationer och år ergonomiskt utformad. Den låga totala kroppsvibrationen samt den goda tillgängligheten till alla manöverorgan ökar arbetskomforten, användarens tillfredsställelse och hälsa. Det säkerställer större effektivitet.

Enhetligt manövreringskoncept

 • Alla RD- och RC-vältar har samma, enkla användningskoncept. Det ger fördelar för hyrkunder, eftersom ingen längre instruktion och inarbetning är nödvändig och maskinen kan omedelbart utnyttjas effektivt.
 • Det uppstår färre olycks- och skaderisker eftersom användaren snabbt har allt i sin hand.

Stort siktfält, kompakt kontruktion

 • Den kompakta konstruktionen ger en god sikt över valsarna. Det förenklar vid manövrering och framkörning vid väggar och andra hinder. Därigenom uppstår färre skador och det ger en högre kvalitet.
 • Föraren har perfekt sikt runt hela maskinen, varigenom färre speglar och ingen backkamera behövs. Dessutom minskas olycksfallsrisken.

Fler funktioner

Trumvals RC50

Kompakt konstruktion

 • Den kompakta konstruktionen ger god manövreringsförmåga på trånga byggarbetsplatser och därigenom snabbare arbete.

Översiktlig, intuitiv manöverpanel

 • Manöverpanelen har en språkneutral, grafiskt ren yta. Med denna visuellt tilltalande presentation är hanteringen enkel och intuitiv. Föraren finner sig därigenom snabbt till rätta.
 • Maskinens driftsindikatorer sitter i manöverpanelen. Därigenom har föraren alltid maskinfunktionerna inom synhåll.

Hjulmotorer

 • Genom drivsystemet med hjulmotorer behövs ingen axel som förbinder hjulen. Det det ger låg tyngdpunkt kombinerat med hög markfrigång. Detta ger mycket goda körförhållanden även i svår terräng.

Trepunkts midjestyrning

 • Trepunkts midjestyrning ger en enhetlig viktfördelning mellan de främre och bakre valsarna/däcken. Därigenom möjliggörs ett enhetligt, högvärdigt komprimeringsresultat.
 • Den enhetliga viktfördelningen mellan de främre och bakre valsarna/däcken ger stor säkerhet och stabilitet vid kurvtagning. Det ökar säkerheten.
 • Med den enhetliga viktfördelningen minskas däckslitage och reservdelskostnaderna sjunker.

Hydraulisk styrning av dragkraften

 • Den hydrauliska styrningen av dragkraften (automatisk kontroll av slirning) gör att hjulen inte slirar. Därigenom har välten en mycket god stigförmåga och högre rörlihhet i svår terräng.
 • Den hydrauliska styrningen av dragkraften ökar användningssäkerheten, eftersom välten inte slirar i sluttningar.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält