TH412

Teleskoplastare TH412: Kompakt och kraftfull

Fyrhjulsstyrning, låg tyngdpunkt och förstklassig stabilitet kännetecknar teleskoplastaren TH412. Det integrerade förarassistanssystemet VLS (vertikalt lyftsystem) ökar säkerheten och förarkomforten. Det elektroniskt styrda drivsystemet med olika körlägen möjliggör produktivt arbete med maskinen. Tack var sin låga arbetsvikt och mycket kompakta mått kan TH412 transporteras på ett personbilssläp utan problem. Det gör den ytterst flexibel för insättning i olika arbetsuppgifter.

Elektroniskt styrt drivsystem

 • Kör och arbeta smartare: Med det elektroniskt styrda drivsystemet kan maskinen anpassas för olika arbeten. Wacker Neuson har därför utvecklat fyra olika, speciellt anpassade körlägen. Automatiskt läge och Eco-läge är alltid tillgängliga som standard. Som tillval kan väljas antingen redskapsläge eller M-drive-läge. Det innebär maximal flexibilitet för föraren, eftersom det går att konfigurera maskinen enligt egna behov.
 • Den elektroniska styrningen minskar effektförluster i drivsystemet och ger för högre verkningsgrad och ökad effektivitet jämfört med befintliga lösningar. Lägre kraftbehov möjliggör körning med låga varvtal. Tack vare ett väl avstämt skyddspaket möjliggörs dessutom pålitliga och hållbara arbeten med maskinen.

Elektrisk parkeringsbroms

 • Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när maskinen står stilla, färdriktningen ställs på neutral eller om föraren lämnar stolen. Parkeringsbromsen frigörs automatiskt när maskinen sätts i gång med gaspedalen. Det gör att förare och arbetsmiljö har maximal säkerhet och komfort. Maskinen kan på detta sätt hanteras mycket effektivt tack vare den elektriska parkeringsbromsen.
 • Naturligtvis kan den elektriska parkeringsbromsen även aktiveras respektive avaktiveras manuellt med en vippströmbrytare. Föraren har därmed alltid kontroll över maskinen och kan arbeta enligt egna behov och vanor.
 • Den elektriska parkeringsbromsen har både automatisk funktion och backhållningsfunktion. Det hindrar att maskinen rullar iväg och ökar därmed säkerheten vid arbete.

VLS (vertikalt lyftsystem)

 • VLS (vertikalt lyftsystem) är ett förarassistanssystem, som underlättar för föraren vid lyft och sänkning av lasten tack vare att det automatiserar teleskoparmen vid utkörd lyft och vid inkörd sänkning, utan att föraren behöver styra teleskopfunktionen. Det möjliggör ett smidigt och snabbt arbetssätt.
 • De nästan vertikala lyft- och nedsänkningsrörelserna gör teleskoplastaren med VLS dessutom mycket stabil, eftersom lasten inte hamnar utanför det balanserade området. Vana förare kan arbeta ännu snabbare och säkrare med VLS. Förare med mindre vana får värdefullt stöd vid lyft- och lastningsarbeten.
 • VLS (vertikalt lyftsystem) kan användas vid två lägen: I skopläget körs teleskoparmen i de övre och undre områdena alltid in automatiskt och i det övre området körs teleskoparmen inte ut automatiskt. Det lämpar sig t.ex. för lastningsarbeten med bulkmaterial. I staplingsläget körs teleskoparmen i det undre området inte in automatiskt, i det övre området körs teleskoparmen ut automatiskt. Sänkning och samtidig utkörning av teleskoparmen är möjlig, det lämpar sig t.ex. för staplingsarbeten med pallgaffel.

Färgkodat användarkoncept

 • Samtliga manöverorgan befinner sig inom räckhåll och den optimalt placerade displayen ger föraren en kontinuerlig överblick över maskinens viktigaste driftsparametrar. Reglagen och manöverorganen är uppdelade i olika färgade grupperingar: Grått = Elsystem, Rött = Säkerhet, Blått/Orange = Drivsystem, Grönt = Hydraulsystem. Därmed garanteras ständigt snabb detekterbarhet och orientering.
 • Wacker Neusons standardiserade manöverfilosofi och det färgorienterade manöverkonceptet möjliggör för föraren en intuitiv manövrering av maskinen. Den snabba orienteringen underlättar för nya förare att arbeta med maskinen och ökar samtidigt arbetssäkerheten.

Kompakt och kraftfull

 • Teleskoplastaren imponerar tack vare sitt optimala förhållande till lyfthöjd, kompakta mått och kraftfulla maskinprestanda. Denna kombination i en sådan kompakt maskin är unik.
 • Med fyrhjulsstyrning, fyrhjulsdrift och odelad ram är den absolut stabil och välrustad för många olika arbetsuppgifter. Maskinens låga tyngdpunkt bidrar till stabiliteten.
 • Där det är trångt, exempelvis vid arbeten i lagerutrymmen eller på trånga byggarbetsplatser, imponerar teleskoplastaren med sin lilla svängradie och optimala smidighet.

Fler funktioner

Standardmotor

 • Standardmotorn i TH412 levererar 18,4 kW/25 hk. Den stora fördelen består i att den uppfyller avgasnormens steg V, helt utan avgasrening. Detta motoralternativ är också avsett för lätta arbeten, som exempelvis enkel materialhantering och för användare som tidigare har haft få driftstimmar med maskinen.
 • För standardmotorn i TH412 handlar det om en trecylindrig Common Rail, med högt vridmoment och imponerande effektivitet. På denna motor behövs ingen avgasrening, vilket automatiskt minskar underhållskostnaderna och dessutom behöver inget dieselpartikelfilter bytas.

Motortillval

 • Som tillval är TH412 tillgänglig med en större motor på 33,3 kW/45,3 hk. Denna version har utvecklats för yrkesmässig användning med effektkrävande redskap. Här uppfylls avgasnormens steg V med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med en dieselkatalysator (DOC). Karbamidlösning (DEF) behöver tillföras med denna teknik.
 • Hela motorenheten inklusive avgasreningen kommer från en och samma tillverkare, så att samtliga komponenter är perfekt anpassade till varandra och maskinen automatiskt regenererar partikelfiltret när rätt arbetstemperatur uppnåtts.
 • Det handlar om en kraftfull trecylindrig motor med Common Rail, som imponerar med sin höga effekt.

Överskådlig manöverfilosofi

 • Alla maskiner från Wacker Neuson har ett konsekvent driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt placerade reglage och knappsatser. Alla våra maskiner manövreras och styrs på liknande eller samma sätt. Detta har fördelen att en förare snabbt finner sig tillrätta i olika maskiner från Wacker Neuson och snabbt blir produktiv i sitt arbete.
 • Wacker Neusons filosofi vad gäller reglage gör att föraren enkelt kan förstå maskinen, vilket innebär att denne snabbt finner sig tillrätta och kan arbeta säkert. Detta kan till exempel ses i återkommande reglage som Jog Dial, styrspak, display, allmänn tilldelning av strömbrytare, etc.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: All kraft till drivlinan. 2. Lätt intryckt broms- och krypkörningspedal: Hastigheten minskas, mer kraft till redskapens hydraulsystem. 3. Mer intryckt broms- och krypkörningspedal: Hastigheten minskas ytterligare, ännu mer kraft till redskapens hydraulsystem. 4. Fullt intryckt broms- och krypkörningspedal: Maskinen står still, all kraft till redskapens hydraulsystem.
 • Fördelarna med en broms- och krypkörningspedal: Mindre slitage på driftsbromsen samt optimal fördelning av motors effekt.

Tryckavlastning på teleskoparmen

 • Knappen för tryckavlastning sitter lättillgänglig ute på teleskoparmen. På det sättet kan man snabbare och effektivare växla mellan olika hydrauliskt drivna redskap. Detta fungerar även när motorn är igång (diesel) eller maskinen är påslagen (elektrisk).
 • När tryckavlastningen aktiveras är den aktiva hydrauliska styrkretsen trycklös och hydrauliskt drivna redskap kan bytas enkelt och säkert.

Bromsfunktion och krypkörningsfunktion kombineras i en pedal.

 • Eftersom det vid materialhantering oftast endast behövs krypkörningsfunktion används bromsen inte onödigt ofta. Därigenom minskas servicekostnaderna för bromsen, eftersom förslitningen minskas.
 • Eftersom endast en pedal behövs för båda funktionerna behövs inget pedalbyte.
 • Därigenom förhindras felmanövrering eftersom pedalerna inte kan förväxlas.

Komfortabel förarhytt

 • Förarhytten sticker ut tack vare sitt generösa platsutrymme, optimerade översikt och perfekta ergonomi. Placeringen av förarhyttens komponenter följer därvid konsekvent en modern användarfilosofi och ett färgorienterat användarkoncept, för ett effektivt och uttröttningsfritt arbete. Egenskaper som armstöd med inbyggt förvaringsfack, solskydd, optimerad uppvärmning och ventilation liksom tillvalet luftkonditioneringsanläggning sörjer dessutom för en hög komfort.

Ergonomisk styrspak

 • Styrspaken passar säkert och komfortabelt i handen. Styrningen är samtidigt både direkt och finkänslig. Med det har föraren maskinen och de viktigaste funktionerna hela tiden under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som val av färdriktning och hastighet finns även andra funktioner som differentialspärr, tredje och fjärde Styrkrets, High-Flow och alla elektriska funktioner på styrspaken. Detta ger enkel och bekväm enhandsmanövrering av redskap.
 • Samling av av de viktigaste funktionerna till styrspaken säkerställer bekvämt arbete även under en längre tid och ökar den totala effektiviteten vid arbete med maskinen.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.
 • Den goda sikten över inkopplingspunkten gör att byte av redskap är mycket enkelt. Dessutom är byte av redskap säkert tack vare tvåhandsmanövrering vid urkoppling.
 • Det hydrauliska snabbväxlingssystemet för redskap är standard på Wacker Neusons teleskoplastare.

Justerbar ratt och rattstång

 • Ratt och rattstång kan justeras individuellt över ett brett område både vad gäller höjd och lutning. Detta gör att varje förare kan arbeta mycket ergonomiskt och koncentrerat med de inställningar som passar.

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade reglage, bekväm förarstol och optimal sikt över redskapet: En arbetsplats som motiverar och stödjer föraren.
 • Med välkoordinerad utrustning ökar komforten för föraren och denne kan arbeta optimalt med maskinen under lång tid.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • De olika modellerna på förarhytter har generös tilldelning av ventilationsmunstycken, vilket ger god luftcirkulation och gör arbetsklimatet behagligt för föraren.

Luftkonditioneringsanläggning

 • Det valfritt tillgängliga luftkonditioneringssystemet säkerställer en trevlig arbetsmiljö i hytten de dagar när det är varmt utomhus. Det säkerställer god luftväxling och övertygar med optimerad kylkapacitet. Reglage och munstycken är alltid i bästa möjliga position.
 • Luftkonditioneringssystemet ökar förarkomforten. Det gör att arbetet inte tröttar ut föraren eftersom det gör föraren mindre utsatt för höga utomhustemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarsätet är ergonomiskt formad, välfjädrande och justerbar. Tillvalet luftfjädrad komfortstol säkerställer att arbetet blir ännu mer angenämt. Stolvärme finns som tillval för kalla temperaturer. Detta ökar komforten för föraren och denne kan arbeta med maskinen under längre tid.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Proportionell hastighetsbegränsare (krypkörningsfunktion)

 • Med den proportionella krypkörningsfunktionen kan köra i mycket låga hastigheter och med konstant motorvarvtal. Detta ger en fördel vid användning av redskap som körs med konstant högt varvtal men samtidigt med mycket låg körhastighet.
 • Den proportionella hastighetsbegränsaren (krypkörningsfunktion) möjliggör bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.

Handgas

 • Med handgasen kan du manuellt ställa in ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett redskap. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt med en potentiometer.
 • Handgasen säkerställer bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.

Hydrauluttag med droppfria snabbkopplingar

 • Enkelt byte av redskap: Flat-Face hydraulkopplingar är lätta att rengöra och innebär mindre nedsmutsning i hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangar uppstår knappast något läckage, varigenom händer, maskin, redskap och underlag förblir rena.
 • Med Flat-Face snabbkopplingar kan man även koppla på trycksatta redskap, vilket innebär tidsbesparingar. De främre hydraluttagen är monterade på samma plats och de är lättåtkomliga.

Rattstången kan anpassas efter föraren.

 • För varje förartyp och förarstorlek kan ett ergonomiskt läge ställas in. Större komfort genom individuell anpassning.
 • Ratten kan fällas bort. På så sätt finns det större utrymme vid på- och avstigning.

Perfekt sikt uppåt

 • En teleskoplastare har sina fördelar när det handlar om att stapla högt. För att kunna placera lasten säkert i höga höjder är främst sikten uppåt avgörande. Hos Wacker Neusons teleskoplastare är förarhytten och vindrutan så konstruerade att föraren har lasten inom synhåll även vid maximal lyfthöjd. Tre torkare för vindruta, tak och bakruta säkerställer optimal sikt.

Utmärkt sikt runt hela maskinen

 • Förarhytten på TH412 erbjuder en fantastisk sikt över redskapet, det direkta arbetsområdet och hela maskinparken. Den lågt neddragna sidorutan och den höga sätespositionen ger tillsammans med den lutande motorhuven en optimal sikt. Det ökar säkerheten inom maskinens arbetsområde.
 • Tack vare den stora vind­ och takrutan är dessutom sikten uppåt över redskapet alltid säkrad. Det är särskilt viktigt för att kunna arbeta med teleskoplastaren effektivt och säkert i höjden.

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas beroende på modell till olika krav: halogenlampor, belysning enligt tyska trafikbestämmelser (halogen eller lysdioder), arbetsbelysning med lysdioder (normal eller Performance), roterande varningsljus och extra strålkastare på teleskoparmen. Det möjliggör individuellt anpassat arbete med maskinen även i mörker.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och möjliggör att förare arbetar längre tid utan att tröttas.

Enkel på- och avstigning

 • Med några få steg stiger föraren bekvämt in i maskinens förarhytt. Detta är möjligt tack vare det rymliga insteget nära marken och de lättillgängliga handtagen. Detta ökar förarens säkerhet vid in- och utstigning.

Utmärkt sikt runt hela maskinen

 • Förarhytten ger en fantastisk sikt över redskap, det direkta arbetsområdet och maskinens omgivning. Optimal sikt tack vare den lågt neddragna sidorutan, den höga sätespositionen och den lutande motorhuven. Det ökar säkerheten inom maskinens arbetsområde.
 • Tack vare den stora vind­ och takrutan är dessutom sikten uppåt över redskapet alltid säkrad. Det är särskilt viktigt för att kunna arbeta säkert och effektivt med teleskoplastaren.

God sikt åt höger

 • Sikten åt höger är ofta otillräcklig på många teleskoplastare. För maskiner från Wacker Neuson säkerställs en sikt med den stora sidorutan, teleskoparmens låga placering och den brant lutande motorhuven. På så sätt har förare nu alltid optimal sikt på området till höger om maskinen och på den högra backspegeln. Det ökar säkerheten väsentligt inom maskinens arbetsområde.
Teleskoplastare TH412

30 km/h hastighet

 • Med motsvarande motoralternativ som tillval når maskinen en hastighet av 30 km/h. Det möjliggör snabbare förflyttning av maskinen från en punkt till en annan och erbjuder därmed tidsbesparing och bättre ekonomi.

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Den till 100 % i- och urkopplingsbara differentialspärren ger maximalt drag- och skjutkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd vid normal drift. Det ökar maskinens effektivit.
 • Vid normal drift är differentialspärren urkopplad. Det medför säkerhet, mindre slitage och sparar driftskostnader.

Hydraulsystem med hög prestanda

 • En Wacker Neuson-maskin har tillräcklig hydraulkraft och lämpar sig därför för många olika redskap.
 • Den flexibla kombinationen av maskin och ett stort antal hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap täcker in talrika arbetsuppgifter.
 • Fördel: Maskiner med hög hydraulisk effekt sparar pengar eftersom det inte är nödvändigt att byta till en större maskin för krävande arbeten.

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • Beroende på modell finns det olika däckprofiler att välja mellan så att optimal prestanda uppnås på varje yta: Välj mellan EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil och MPT-profil. Detta säkerställer maximal flexibilitet i maskinkonfigurationen redan från fabrik.
Teleskoplastare TH412

Översiktlig, digital display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala displayen upprätthåller föraren alltid översikten under arbetet. Förutom information om temperatur, bränslenivå och driftstimmar visas även aktiva maskinfunktioner i förarhytten, exempelvis aktiverad funktion i eluttag, kontinuerlig drift av den tredje Styrkrets eller inkopplad differentialspärr.

Elektroniskt reglerat drivsystem: Automatiskt läge

 • Det automatiska läget producerar de välkända 100 % maskinprestanda. Full effekt och prestanda står ständigt till förfogande.

Elektroniskt reglerat drivsystem: Redskapsläge

 • Detta läge effektiviserar användningen av hydrauliskt drivna redskap. I läget för hydrauliska redskap utnyttjas alltid maskinens dieselmotor och redskapet optimalt. Detta säkerställer maximal produktivitet och bästa möjliga arbetsresultat. Föraren får mindre arbetsbelastning och kan arbeta koncentrerat med maskinen under lång tid.
 • I läget för hydrauliska redskap ställs dieselmotorns varvtal in med handgasen och körhastigheten styrs med krypfunktionen. Med denna hjälp kan hastigheter med en upplösning på {0,1 km/h} ställas in på displayen. Detta garanterar en konstant framdrivning av redskapet. Skulle man vilja köra eller backa snabbare än vad farthållaren är inställd till, kan man med fotpedalen öka hastigheten ända till maskinens topphastighet.
 • Om belastningen på påbyggnadsredskapet blir för hög (t.ex. olika snittmaterial för en slagklippare), sänker maskinen automatiskt hastigheten, för att ge högsta möjliga effekt till redskapet. Minskar belastningen, återgår framdrivningen till den förinställda hastigheten.

Elektroniskt reglerat drivsystem: M-Drive läge

 • M-Drive-läget motsvarar ett gaspedalläge. Härvid ställer man in dieselmotorns varvtal med handgasreglaget och reglerar körhastigheten gaspedalen.
 • Med läget M-Drive får man alltid det varvtal man vill ha, vilket gör att man inte behöver krypköra. Detta möjliggör bekvämt arbete med tillbehör som t.ex. en ströanordning, samt effektiv materialhantering med mycket korta avstånd.
Teleskoplastare TH412

Kompakt teleskoplastare

 • De kompakta teleskoplastarna från Wacker Neuson är unika i sin kombination av lyfthöjd, bredd och maskinprestanda. Med fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning är maskinen absolut stabil och väl rustad för många olika arbetsuppgifter.
 • Tack vare fyrhjulsstyrningen och den odelade ramen är teleskoplastarna från Weidemann särskilt smidiga och mycket stabila. Maskinens låga tyngdpunkt bidrar ytterligare till stabiliteten.

Optimal serviceåtkomst

 • För de regelbundna service- och underhållsåtgärderna öppnas motorhuven med ett enkelt handgrepp. Hydrauloljetank, luftfilter, oljepåfyllning, oljestick och kylaren är lätta att komma åt.
 • Servicearbeten kan utföras enkelt och snabbt, dörvid maximeras automatiskt maskinens tillgänglighet, vilket i sin tur minskar de totala driftskostnaderna (TCO).

Optimal servicevänlighet

 • För de regelbundna service- och underhållsåtgärderna öppnas motorhuven med ett enkelt handgrepp. Hydrauloljetanken, luftfiltret, motoroljepåfyllningen, oljestickan och kylaren går därmed lätt och snabbt att komma åt.
 • Servicearbeten kan utföras enkelt och snabbt, dörvid maximeras automatiskt maskinens tillgänglighet, vilket i sin tur minskar de totala driftskostnaderna (TCO).

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av alla maskinens smörjpunkter är en del av det korrekta underhållet och oumbärligt för att bibehålla maskinens effektivitet. För att spara tid och göra arbetet enklare, finns smörjpunkterna hos alltid på en lättillgänglig plats.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga är det inte svårt att utföra regelbunden smörjning av maskinen. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och med det även andrahandsvärdet.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Det helautomatiska centralsmörjsystemet styr smörjningens varaktighet och intervaller, vilket kan justeras av föraren. Regelbunden smörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med det helautomatiska centralsmörjsystemet smörjs maskinen automatiskt och därmed mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och ökar maskinens livslängd och bromsar värdeminskningen.

Underhållsvänliga hydraulslangar

 • Wacker Neusons maskiner är normalt utrustade med korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna är fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byter man bara den berörda slangen. Detta innebär att alla slanger i hydraulsystemet inte behöver bytas. Detta snabbar upp reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Omvändningsbar fläkt

 • Med en knapptryckning blåses smuts bort från kylflänsarna och på motorhuvens insugsytor. Hydraulmotorn- och -pumpen är utformade på det sättet att fläktens luftström kan vändas om (omvändningsmöjlighet). Det skyddar maskinen mot skador på grund av överhettning och förhindrar ytterligare manuella underhållsaktiviteter.
 • Den omvändbara fläkten ökar motorns livslängd och erbjuder föraren en högre komfort.
Teleskoplastare TH412

Fordon med automatiskt centralsmörjningssystem.

 • Centralsmörjningssystemet ökar maskinens förväntade livslängd och återköpsvärde eftersom det garanterar att alla smörjställen behandlas.
 • Tidsbesparing och kostnadsbesparing genom låg underhållskostnad eftersom endast behållaren för centralsmörjningssystemet behöver fyllas på.

Teleskoplastaren som redskapsbärare

 • Teleskoplastarnas uppgifter är mångfaldiga, därför är redskapen från Wacker Neuson likaledes mångfaldiga. Med vårt omfattande och genomtänkta program för redskap kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell.
 • Investeringsobjektet "teleskoplastare" är användbart för många olika områden och är mycket ekonomisk.
 • Maskinen kan användas året om (t.ex. även för vinterarbeten) tack vare att många olika redskap kan användas beroende på arbetets krav.
Teleskoplastare TH412

Tre sätt att styra maskinen för maximal flexibilitet

 • 1. Fyrhjulsstyrning: Full manövreringsförmåga och dragkraft på minsta yta.
 • 2. Framhjulsstyrning: För säker körning även i höga hastigheter.
 • 3. Diagonalstyrning: Körning åt sidan för centimeterexakt placering i trånga miljöer.

Flexibilitet med släpvagn

 • Maskinen kan tack vare tillvalet dragkrok dra en släpvagn. Beroende på modell kan man välja automatisk draganordning för släpvagn eller en K50 dragkula. Därvid beror släpvagnens vikt på maskinens storlek respektive maskinvikt.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användbarhet och ger större flexibilitet eftersom inget extra dragfordon erfordras. Maskinen går därmed att använda för många olika funktioner.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användbarhet och erbjuder större flexibilitet eftersom inget extra dragfordon erfordras. Maskinen går därmed att använda multifunktionellt.

High Flow högeffekts hydraulsystem

 • Maskinen kan utrustas med ett High-Flow högpresterande hydraulsystem om så önskas. Det möjliggör användning av redskap fram som kräver stort oljeflöde (som t.ex. en snöslunga). Därmed utökas maskinens användningsområde, eftersom även kompakta maskiner kan driva krävande redskap.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Wacker Neusons maskiner har omfattande och högkvalitativ standardutrustning. Dessutom kan - beroende på applikation och modell - exempelvis motor, drivlina, förarhytt eller hydraulsystem konfigureras individuellt. Vi ser alltid till att maskinen uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Transport på personbilssläp

 • Spara tid och transportkostnader: Tack vare sina kompakta mått och låga vikt kan maskinen lätt transporteras på ett bilsläp.
 • Maskinens surrningspunkter är optimalt placerade. Detta säkerställer att transporter sker säkert enligt gällande regler och bestämmelser.
 • Beroende på maskinmodell och utrustning, kan transporten också inkludera påbyggnadsredskap.

Hydraulanslutningar bak

 • Teleskoplastaren kan utrustas med hydrauliska anslutningar (enkel- eller dubbelverkande) baktill. Därigenom utökas användningsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska bakmonterade påbyggnadsredskap eller tippsläpvagn kan drivas.
 • Maskinen kan användas multifunktionellt för olika aktiviteter. Inga ytterligare fordon eller maskiner behövs.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska kontakdon fram och/eller bak. Det gör det möjligt att ha anslutning av eldrivna tilläggsfunktioner på redskap (som t.ex. sopmaskin med utrustning för vattenbegjutning). Dessutom är det möjligt att få växling av funktioner på hydrauliska redskap. Dessa växlingar sker enkelt med en styrspak.
 • De elektriska funktionerna (fjädrande/låsta) kan individuellt tilldelas styrspakens knappar om så önskas.
 • Elektriska anslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av redskap kan användas med maskinen. Detta ökar maskinens användningsområde ytterligare.

Trycklös retur inklusive läckoljeledning

 • Redskap med egen hydraulmotor kräver tryckfri returledning. Hydrauloljan flyter i en separat överdimensionerad ledning genom oljekylare och hydraulfilter tillbaka till hydrauloljetanken. Detta ger fördelen att redskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Detta skyddar maskinens och redskapets komponenter.
 • Vid behov återför läckoljeledningen läckoljan från hydraulmotorn till tanken med max 2 bar. Detta minimerar det interna trycket i redskapets hydraulmotor.

Kompakta mått i klassen 2 x 2 m

 • Bredden och höjden på de kompakta teleskoplastarna är under 2 m. Därigenom är våra teleskoplastare mycket väl lämpade för användning där det är trångt och därmed unika i sin kombination av lyfthöjd, bredd och maskinprestanda.
 • Alla teleskoplastare i vår kompakta modellserie har särskilt små vändradier. Manövrerbarheten som uppnås genom detta gör maskinerna till allrounder på varje installationsplats.

Högvärdig pulverlackering

 • I jämförelse med vanlig lackering förlänger pulverbehandlingen lackens livslängd betydligt och är samtidigt miljövänlig.
 • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.

Robust teleskoparm

 • Teleskoparmen har en robust och stabil konstruktion och är placerad i mitten av maskinen, vilket motverkar vridning. Parallellstyrningen är hydraulisk och glidelementen i teleskoparmens innerrör är underhållsfria. Detta reducerar slitaget och ökar maskinens livslängd.

Elektroniskt reglerat drivsystem: Eco-läge

 • I Eco-läget sänks motorns varvtal efter att ha uppnått önskad fordonshastighet till {2 200 varv/min}, varigenom det är möjligt att erhålla både bullerminskning och bränslebesparing.
 • Eco-läget möjliggör komfortabel och resursfattig körning framför allt vid längre färdsträckor.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält