WL25

Hjullastare WL25

Hjullastare WL25: Hjullastaren med större flexibilitet

Trånga utrymmen behöver framför allt en sak: stor flexibilitet. Just det erbjuder Wacker Neusons hjullastare WL25 med sina tre olika förarplatser. Som alternativ finns förarhytt, fast förarskyddstak och fällbart förarskyddstak. Därmed kan maskinen anpassas individuellt till respektive arbetsmiljö.

Hög produktivitet tack vare låg framvagn

 • Den låga framvagnen möjliggör en hög tipplast och brytkrafter, så att maximalt med lastgods kan köras per arbetscykel.
 • Den låga framvagnen ger en utmärkt överblick över redskapet, det omedelbara arbetsområdet och runt om hela maskinen. Därigenom garanteras ett säkert arbete med maskinen.
 • Det extra hydraulsystemet på framsidan av stickan är skyddad med rör (tredje styrkretsen, fjärde Styrkretsen, läckoljeledning, trycklös retur beroende på modell). Detta är ett unikt försäljningsargument i segmentet med kompakta hjullastare. Slitage minimeras, vilket ökar maskinens livslängd.

Fällbart förarskyddstak EPS (Easy Protection System)

 • Kompakta hjullastare kan utrustas med det fällbara förarskyddstaket EPS (Easy Protection System). Det motsvarar det aktuella europeiska maskindirektivet gällande ROPS- och FOPS-skydd. Med få handgrepp kan EPS förberedas manuellt för passager med låg fri höjd.
 • EPS ökar maskinens flexibilitet eftersom även låga fria höjder kan passeras. Dessutom utökas maskinens användningsmöjligheter. Arbetet kan nu utföras med en enda maskin i stället för flera maskiner. Samtidigt garanteras förarens säkerhet.

Fällbar hytt och optimal åtkomst för service

 • Hytten kan fällas åt sidan. Detta möjliggör enkel åtkomst till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Därigenom underlättas kontroll och underhåll av maskinen väsentligt. Det i sin tur leder till minskade stilleståndstider för maskinen och därmed till lägre driftskostnader.
 • Enkel och snabb service maximerar automatiskt tillgängligheten för maskinen. Det leder till minskade totaldriftskostnader (TCO).

Maximal dragkraft tack vare midjestyrning

 • Tack vare midjestyrningen med 12° vinkel håller alla fyra hjulen markkontakten även i ojämn terräng och föraren därmed den optimala kontrollen. Det höjer produktiviteten i hela maskinsystemet.
 • Den stora vinkeln i midjestyrningen ger hög markkontakt och maskinen är därigenom enkel att manövrera. Därför uppstår under trånga förhållanden ingen kollision med maskinens fram- och bakparti.
 • Eftersom de främre och bakre delarna av maskinen kan pendla oberoende av varandra kan föraren reagera exakt på varje ojämnhet. Det ökar komforten för föraren och möjliggör ett uttröttningsfritt arbete under ett längre tidsintervall.

Din hjullastare som redskapsbärare

 • Hjullastarens uppgifter är mångfaldiga, därför har Wacker Neuson alltid många redskap att välja mellan. Med vårt omfattande och genomtänkta program med redskap kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell.
 • Investeringsvaran ”Hjullastare” kan användas för en mängd arbetsuppgifter och är därmed mycket ekonomisk.
 • Maskinen kan användas året om (t.ex. även för vinterarbeten) tack vare att många olika redskap kan användas beroende på arbetets krav.

Fler funktioner

Högvärdig pulverlackering

 • I motsats till vanlig lackering förlänger pulverbehandlingen lackens livslängd betydligt och är samtidigt miljövänlig.
 • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
Hjullastare WL25

Två starka lyftcylindrar

 • Två starka lyftcylindrar säkerställer att belastningen alltid överförs optimalt på lyftarmen. Dessutom förbättras hela lastarens stabilitet, vilket hjälper föraren vid användningen.
 • De vridstyva lyftarmarna i kombination med två lyftcylindrar förhindrar på bästa sätt att lastsystemet skadas genom torsionsvridning. Det minskar eventuella servicekostnader och ökar maskinens värde.
Hjullastare WL25

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Den till 100 % i- och urkopplingsbara differentialspärren ger maximalt drag- och skjutkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd vid normal drift. Det ökar maskinens effektivit.
 • Vid normal drift är differentialspärren urkopplad. Det medför säkerhet, mindre slitage och sparar driftskostnader.
Hjullastare WL25

Perfekt anpassad kinematik

 • Kinematiken anpassas till maskinens storlek – det säkerställer optimala kraftförhållanden och maximal produktivitet för varje maskin.
 • Den optimala anpassningen och bearbetningskvaliteten av lyftarmarnas konstruktion och de kraftfulla hydraulcylindrarna ökar maskinens livslängd och innebär därmed ett mervärde för kunden, eftersom effektiviteten ökar vid arbetet.
 • Maskinens maximala möjliga lyftkraft teoretiskt är alltid större än den faktiskt tipplasten. Den stora hydraulcylindern har alltid tillräckligt med reserver och cylindrarna används inte maximalt.

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Maskinen imponerar i sina kompakta utföranden med små radier och optimal manövreringsförmåga. Därigenom är även arbeten vid trånga förhållanden inga problem.
 • Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga medför en god manövrerbarhet. Maskinen är varken för bred eller för lång, utrymme och maskinstorlek utnyttjas alltid optimalt.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.
 • Det hydrauliska snabbväxlingssystemet för redskap är standard för alla Wacker Neusons hjullastare.
 • Den goda sikten över kopplingspunkterna gör redskapsbytet mycket enkelt. Därtill är bytet särskilt säkert tack vare tvåhandsmanövreringen vid frånkoppling.
Hjullastare WL25

Överskådlig manöverfilosofi

 • I alla Wacker Neusons hjullastare finns ett överskådligt manöverkoncept med tydligt anordnade och ergonomiskt placerade reglage och knappsatser. Alla Wacker Neusons hjullastare kan manövreras på snarlikt eller samma sätt. Föraren kan då snabbt hitta rätt i olika Wacker Neusons hjullastare och därmed arbeta produktivt.
 • Wacker Neusons manöverfilosofi gör att föraren lätt förstår maskinen, så att denne kan arbeta säkert och produktivt. Föraren känner igen manövreringen från olika Wacker Neuson-maskiner, även från skilda produkttyper. Det visar sig till exempel vid återkommande delar som Jog Dial, joystick, display, reglagebeläggning o.s.v.
Hjullastare WL25

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Tack vare den harmoniskt anpassade utrustningen ökas komforten för föraren och denne kan arbeta ännu längre tid optimalt med maskinen.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • Beroende på förarhyttstyp är tillräckligt med luftmunstycken inbyggda för att ge god luftcirkulation och göra arbetsklimatet för föraren angenämt.

Ventilation vid behov

 • Förarhytten har på båda sidorna stora, brett öppningsbara dörrar som kan ställas upp. Den övre rutan kan fällas upp och sättas fast. Ventilationsläge är också möjlig. Det ger även utan luftkonditioneringsanläggning frisk luft i förarhytten och ökar komforten för föraren vid höga utomhustemperaturer.
Hjullastare WL25

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är justerbar, ergonomiskt formad och välfjädrad. Tillvalet luftfjädrad förarstol säkerställer att arbetet blir mindre tröttande. För kalla temperaturer finns stolsuppvärmning. Det ökar komforten för föraren och denne kan arbeta längre uttröttningsfritt med maskinen.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Svängningsdämpad arbetsplats

 • Vibrationer och stötar absorberas av maskinen genom motsvarande dämpare. Förarens kropp är mycket väl skyddad och denne kan även arbeta längre tid och uttröttningsfritt med maskinen.
 • Förarens koncentration störs mindre genom vibrationer och stötar och kan därigenom arbeta effektivt längre.

Lyftarmsdämpning

 • Lyftarmsdämpningen aktiveras elektriskt och möjliggör optimal maskinhantering i svår terräng och på vägar. Det rekommenderas speciellt när maskinen ska förflytta stor last i skopan eller ett tungt påbyggnadsredskap en lång sträcka med hög hastighet. Lyftarmsdämpningen ombesörjer då större säkerhet och komfort för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen hindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.
Hjullastare WL25

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Handkrypkörning (långsam körinställning)

 • Med handkrypkörning (långsam körinställning) kan mycket låga körhastigheter uppnås vid konstant motorvarvtal. Det erbjuder en fördel vid användning av påbyggnadsredskap som exempelvis drivs med konstant högt varvtal samtidigt med mycket låg körhastighet. Vid insats med exempelvis en sopmaskin måste inte fotkrypkörningspedalen vara ständigt aktiverad, vilket i sin tur minskar förslitningen.
 • Handkrypkörning (långsam körinställning) möjliggör komfortabelt och uttröttningsfritt arbete med samma sredskap även under ett längre tidsintervall.
Hjullastare WL25

Optimala däck

 • Rätt däck på hjullastaren är viktigt för många insatser. Om däcken är optimalt anpassade till underlag och arbetsuppgift, kan föraren arbeta effektivt med maskinen.
 • Val av rätt däck innebär, utöver maximal dragkraft, även minimalt slitage, vilket sparar pengar eftersom däcken inte behöver bytas ofta.
 • Du kan välja mellan sju däcktyper beroende på modell för att uppnå optimal prestanda på varje underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Redan på fabriken säkerställs maximal flexibilitet för maskinen.
Hjullastare WL25

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Wacker Neusons hjullastare har en omfattande och högvärdig standardutrustning. Beroende på tillämpning och modell kan du dessutom individuellt konfigurera t.ex. motor, drivning, förarplats och hydraulik. Det garanterar alltid en skräddarsydd maskin.

Valbar förarplats

 • Beroende på maskin finns olika förarplatser tillgängliga: Fast förarskyddstak, fällbart skyddstak EPS, hydrauliskt fällbart förarskyddstak EPS Plus och olika förarhyttsversioner. Valet av rätt förarplats möjliggör maximal flexibilitet för de mest skilda användningsområdena och ramvillkoren.

Transport på personbilssläp

 • Spara tid och transportkostnader: Tack vare sina kompakta mått och låga vikt kan maskinen transporteras på personbilssläp.
 • Lyftöglorna är anordnade optimalt på maskinen, så att en standardiserad transportsäkring kan utföras.
 • Beroende på maskinmodell och utrustning, kan transporten också inkludera påbyggnadsredskap.
Hjullastare WL25

Komfortabel förarhytt

 • Den rymliga och bekväma förarhytten uppfyller det aktuella europeiska maskindirektivets krav på ROPS- och FOPS-skydd och erbjuder stor rörelsefrihet för huvud och kropp. Den ger en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet, det omedelbara arbetsområdet och runt om hela maskinen. Det ökar arbetssäkerheten eftersom föraren hela tiden har full översikt över maskinens omgivning.
 • Genom den kompletta inglasningen och de neddragna rutorna i förarhytten får föraren en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet. Det garanterar säkerhet eftersom föraren alltid har en god överblick över sitt arbetsområde.
 • Förarhytten övertygar genom utmärkt ergonomi, rymligt utrymme och många individuella inställningsmöjligheter för föraren. Förarhytten erbjuder skydd mot väder och vind och yttre miljöpåverkan. Det möjliggör uttröttningsfritt arbete även under längre tidsperioder.

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av alla maskinens smörjpunkter är en del av underhållet och oumbärligt för att bibehålla maskinens effektivitet och värde. För att spara tid och göra arbetet enklare, finns smörjpunkterna hos Wacker Neusons hjullastare alltid i lättillgängliga positioner.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga smörjs maskinen oftare än om smörjpunkterna är svårtillgängliga. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och dess värde.

Delade hydraulslangar

 • Hos Wacker Neusons hjullastare lägger vi värde på korta hydraulslangar – slangarna är delade på flera platser. Om du behöver byta ut en hydraulslang, måste du alltså inte ersätta hela slangen i hydraulkretsen utan endast en kortare del. Det snabbar upp reparationstiden enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: full kraft för drivsystemet. 2. Lätt tryck på broms- och krypkörningspedalen: hastigheten minskas, större kraft i arbetshydrauliken. 3. Starkare tryck på broms- och krypkörningspedalen: hastigheten minskas ytterligare, ännu större kraft i arbetshydrauliken. 4. Helt nedtryckt broms- och krypkörningspedal: hjullastaren står still, full kraft till arbetshydrauliken.
 • Fördelarna med broms- och krypkörningspedalen är uppenbara: mindre slitage på driftsbromsen och optimal fördelning av motoreffekten.

Hydraulanslutningar bak

 • Maskinen kan utrustas med hydraulanslutningar bak (enkelverkande eller dubbelverkande). Därigenom ökar insatsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläp kan drivas.
 • De olika bakre hydrauliktillvalen utökar maskinens insatsområde och erbjuder större flexibilitet vid användning. En maskin kan användas för olika aktiviteter, inga extra fordon respektive maskiner behövs.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält