DW20

Hjuldumper DW20

Hjuldumper DW20: Den lilla maskinen med lite extra vad gäller säkerhet

Den hydrostatiska fyrhjulsdriften på DW20 garanterar mycket bra grepp och full kontroll över maskinen under hela arbetsprocessen. De optimalt formade handtagen i omedelbar närhet runt föraren ger rätt grepp i varje situation. Maskinen är från fabrik försedd med övervakning av lutning och styrning av flaket, vilket i kombination med funktionen Hill Hold och övervakning av säkerhetsbältet tar säkerheten till en ny nivå. Den valfria startspärren i funktionen för övervakning av säkerhetsbältet tänker framåt och tillåter endast att maskinen startar om säkerhetsbältet är fastspänt efter det att föraren har satt sig.

Hjuldumper DW20

Lutningsövervakning

 • Om maskinen lutar på ojämn mark eller blir instabil aktiveras lutningsövervakningen och varnar användaren.
 • En optisk och en akustisk signal visar såväl hastighetsbegränsningen vid lutande flak i osäker position liksom även ett instabilt läge för maskinen. Användaren vet då att hen utsätter sig för en ökad risk om detta inte beaktas.

Skopövervakning

 • Skopövervakningen tar över styrning av skopans position före körning och förhindrar därmed följdskador och olyckor.
 • Realtidsstyrningen av positionen informerar föraren om skopan är inkörd hela vägen och körhastigheten reduceras till 13 km/h för att undvika evt. olycka.
 • Detta minimerar risken för olyckor och skador på maskinen och den omgivande miljön.
Hjuldumper DW20

Hydrostatisk fyrhjulsdrift

 • Starta och kör iväg: Med det hydrostatiska drivsystemet kan föraren koncentrera sig på sitt arbete utan att ständigt behöva växla.
 • Den genomgående konstanta dragkraften från noll till maximal hastighet och hydrostatisk bromsverkan fulländar den angenäma körkänslan.
Hjuldumper DW20

Funktionen Hill-Hold

 • Funktionen Hill-Hold förhindrar att maskinen rullar bakåt om man tar foten från gaspedalen.
 • Maskinen bromsas automatiskt och säkras mot att rulla bakåt.
Hjuldumper DW20

Små mått

 • De kompakta maskinmåtten är idealiska för manövrering och arbeten i trånga utrymmen.

Fler funktioner

Bältesövervakning med startspärr

 • Bältesövervakningen ger en audiovisuell varning om föraren försöker starta maskinen utan att använda säkerhetsbältet. Den extra startspärren förhindrar att man använder maskinen.
 • Säkerheten under drift ökar och en felaktig start förhindras.
Hjuldumper DW20

Hög markfrigång

 • Den höga markfrigången gör att maskinen kan manövreras i mycket ojämn terräng, även utanför belagda vägar.
Hjuldumper DW20

Front- och backkameror

 • Kameror monterade framtill och baktill på maskinen övervakar de döda vinklarna och ger dubbel säkring i närmiljön.
 • Föraren ser precis vad som sker runt omkring och kan i god tid unvika hinder. Säkerheten för förare, maskin och miljö förbättras på så vis..
 • Klassningen IP69 innebär att de är mycket motståndskraftiga och robusta.
Hjuldumper DW20

Spolare för kamera

 • Spolaren rengör kameran på maskinen från smuts och föroreningar och säkerställer därmed fri sikt. Hinder och föremål kan därmed alltid upptäckas utan manuell rengöring.
Hjuldumper DW20

Sätesbrytare

 • Sätesbrytaren ökar säkerheten på byggarbetsplatsen, eftersom föraren måste sitta ned för att kunna hantera maskinen ordentligt och effektivt.
 • Om användaren inte sitter ned kan maskinen inte användas.
Hjuldumper DW20

Premiumstol som tillval

 • Som tillval kan förarstolen även beställas som konstlädervariant med förlängningsbart ryggstöd. Det ökar användarkomforten och stöder användaren vid plötsliga rörelser.
 • Den monterade stolsvärmen ger en behaglig värme även vid låga temperaturer.
Hjuldumper DW20

In- och utsteg på båda sidor maskinen

 • De på båda sidorna monterade in- och utstegen är mycket praktiska, exempelvis när maskinen står tätt intill ett hinder eller vid ballastering på ena sidan.
 • Manöverplatsen kan lämnas och bestigas snabbt, enkelt och framför allt säkert på den ena eller den andra sidan.
 • Genom trepunktskontakt vid in- och utsteg maximeras säkerheten för användarna. Användaren har under in- och utsteg alltid trepunktskontakt med maskinen (t.ex. hand-hand-fot eller hand-fot-fot)

Trappsteg i signalfärger

 • Trappsteg i signalfärger ökar säkerheten och säkerställer bättre uppmärksamhet på stege och handtag.
 • Därigenom styrs uppmärksamheten mot dessa för säkerheten vid in- och utsteg viktiga områden.
Hjuldumper DW20

Automatiska bromsljus vid hydrostatisk bromsfunktion

 • Den hydrostatiska bromsfunktionen bromsar dumpern så fort föraren tar bort foten från gaspedalen.Samtidigt aktiveras bromsljusen.
 • Därigenom vet andra på byggarbetsplatsen liksom efterföljande fordon så tidigt som möjligt när maskinen saktar in och kan tidigt reagera på det.
Hjuldumper DW20

Automatisk stoppfunktion

 • Den inbyggda automatiska stoppfunktionen stänger av maskinen automatiskt om den inte används under fem minuter. Detta tidintervall är justerbart och användaren informeras både visuellt och akustiskt om avstängningen.
 • Elektriska förbrukare som exempelvis strålkastare stängs också av för att spara maskinens batteri. Driftskostnaderna minskar, underhållsintervallen förlängs och andrahandsvärdet ökar.
 • Genom den minskade motordriftstiden minskas också avgasutsläppen/CO2.
Hjuldumper DW20

Långa underhållsintervall

 • De långa underhållsintervallen på 500 driftstimmar möjliggör kostnadsbesparingar under maskinens hela livslängd.

Väderskyddstak

 • Väderskyddstaket erbjuder den perfekta lösningen för modell med överrullningsskydd (ROPS) vilket skyddar föraren mot sol och regn.
 • Väderskyddstaket kan fällas ned eller upp utan större ansträngning.
 • Det fällbara överrullningsskyddet (ROPS) kan även fällas ned med taket uppfällt.
Hjuldumper DW20

Hastighetsreglage

 • Så länge hastighetsreglaget är aktiverat strävar systemet till att bebehålla den satta hastigheten. Därmed behöver användaren inte koncentrera sig på hastigheten utan kan njuta av den bekväma automatiken.

Midje-pendelled

 • Midje-pendelleden anpassar sig till alla ojämnheter på byggarbetsplatsen. Föraren känner direkt en lägesförändring och kan därigenom hålla maskinen optimalt under kontroll.

Genomskinligt strålkastarskyddsgaller

 • På grund av skyddsgallrets fina struktur behöver det inte tas bort för körning på väg och sparar värdefull tid i arbetsprocessen.
 • Trots den fina designen skyddar skyddsgallret effektivt strålkastarna från skador.
Hjuldumper DW20

Stor förarplats

 • Mycket bekväm: Den stora förarplatsen erbjuder stor ben- och rörelsefrihet.
 • Det breda benskyddet skyddar om rörliga eller lastade delar skulle förskjutas vid körning.
Hjuldumper DW20

Fjäderbelastad parkeringsbroms

 • Den fjäderbelastade parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när motorn stängs av. Föraren behöver inte manövrera den för hand. En manuell, elektrohydraulisk aktivering är dessutom möjlig med en vippbrytare.
 • Den är konstruerad för slitagefri funktion, varigenom den är mycket långlivad och pålitlig.
Hjuldumper DW20

Flak som tippar år tre håll

 • Det mycket mångfaldigt användbara, stora flaket som tippar åt tre håll gör det möjligt att tippa lasten i alla riktningar, perfekt för återfyllning från sidan eller för nivellering vid transport av vätskor på sluttande underlag.
 • Flaket placerar materialet på exakt rätt ställe tack vare den steglösa 180°-rotationen. Idealiskt när utrymmet är trångt.
Hjuldumper DW20

Självlastningsanordning

 • Självlastningsanordningen utan behov av en ytterligare maskin säkerställer hög effektivitet på varje byggarbetsplats samt sparar pengar och tid.
 • Den snabba och intuitiva hanteringen möjliggör användning utan tidsintensiv inskolning vid växlande förare.

Fällbart överrullningsskydd (ROPS) med gastrycksdämpare

 • Låg höjd vid förflyttning med bebehållande av hög säkerhetsstandard säkerställs av det fällbara överrullningsskyddet med gastrycksdämpare.
 • Den är perfekt lämpad för transport och sparar plats.
 • Gastrycksdämparen underlättar upp- och nedfällning av överrullningsskyddet.
Hjuldumper DW20

Förseglingsbara förvaringsmöjligheter i hjulhuset

 • Förvaringsmöjligheterna i hjulhusets glidfasta ståplatsområde är både vattentäta och låsbara och ger möjlighet att förvara föremål som inte får utsättas för väderförhållanden.
Hjuldumper DW20

Enkel service- och underhållsåtkomst

 • De lättåtkomliga service- och underhållpunkterna gör de dagliga kontrollerna liksom det regelbundna underhållet och reparationerna enkla samt sparar tid.
 • Genom placering på optimal höjd når man lätt alla service- och underhållspunkter för att utföra dagligt rutinarbete utan stor tidsåtgång.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält