Betjening af dumpere

Hjuldumper

Elektrisk bånddumper DT10e

Elektrisk hjuldumper DW15e

Dual View-dumper

Find ud af, hvordan du betjener Wacker Neusons dumpere sikkert og effektivt. Vores instruktionsvideoer vil støtte dig i at forbedre din formåen og samtidig optimere sikkerheden på byggepladsen. Sikker drift af Wacker Neusons dumpere er af stor betydning for den problemfri fremadskriden af byggeprojekter.

Vores videoer viser, hvordan man korrekt betjener dumperne til sikker udførsel af læsse- og losningsprocedurer, og hvordan man kan minimere potentielle risici. Brug vores instruktionsvideoer til at udvide din viden om den korrekte betjening af Wacker Neusons dumpere – og dermed forme dine byggeprojekter med succes.

Oplysningerne i disse videoer er ikke endegyldige og udtømmende, men repræsenterer et kort uddrag af grundlæggende betjeningsfunktioner. Instruktionsvideoen erstatter ikke betjeningsvejledningen og sikkerheds- og fareadvarslerne. Du skal derfor altid læse og overholde den medfølgende maskindokumentation og overholde alle regionalt gældende bestemmelser.