Bemærkninger vedr. miljøbeskyttelse

Bortskaffelse af batterier

For kunder i EU-lande

Nogle af vores maskiner indeholder et eller flere batterier eller genopladelige batterier (i det følgende betegnet som ”batterier"). Disse batterier er underkastet det europæiske direktiv 2006/66/EC om (brugte) batterier samt den gældende nationale lovgivning. Batteridirektivet beskriver proceduren for håndtering af batterier i EU.
 Batterierne er mærket med symbolet med en overstreget skraldespand, der er vist her. Under dette symbol vises en liste over alle skadelige substanser, det indeholder, nemlig ”Pb” for bly, ”Cd” for cadmium og "Hg" for kviksølv.
Batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Slutbrugeren må kun bortskaffe brugte batterier via producenten, forhandleren eller særlige indsamlingssteder til dette formål (lovmæssig pligt til returnering), hvilket er omkostningsfrit. Forhandlere og producenter er forpligtet til at acceptere returnering af batterier og håndtere dem korrekt eller bortskaffe dem som farligt affald (lovmæssig pligt til accept). Du kan også returnere batterier, du har fået fra os, omkostningsfrit. Hvis ikke du returnerer batterierne personligt til en af vores afdelinger, skal du sikre, at du har betalt tilstrækkelig porto for returneringen. Vær desuden opmærksom på al information i salgsaftalen og de generelle vilkår og betingelser fra salgsstedet.
Med korrekt bortskaffelse af batteriet forhindres negative påvirkninger af mennesker eller miljø, de specifikke procedurer for håndtering af skadelige substanser overholdes, og værdifulde råmaterialer kan genanvendes.

For kunder i lande uden for EU

Nogle af vores maskiner indeholder et eller flere batterier eller genopladelige batterier (i det følgende betegnet som ”batterier”). Med korrekt bortskaffelse af batteriet forhindres negative påvirkninger af mennesker eller miljø, de specifikke procedurer for håndtering af skadelige substanser overholdes, og værdifulde råmaterialer kan genanvendes. Vi anbefaler derfor, at batterierne bortskaffes ved en separat, miljøvenlig affaldsindsamling og ikke med det almindelige husholdningsaffald. I nogle tilfælde fastsætter den nationale lovgivning den separate bortskaffelse af batterier. Forvis dig om, at batterierne bortskaffes i henhold til de gældende forskrifter i dit land.

 

Bortskaffelse af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr


For kunder i EU-lande

Nogle af vores maskiner er underkastet det europæiske direktiv 2002/96/EC om udtjent elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt den nationale lovgivning. WEEE-direktivet beskriver proceduren for håndtering af elektrisk udtjent udstyr i EU.
Disse apparater er mærket med symbolet med en overstreget skraldespand, der er vist her. Dette betyder, at du ikke må bortskaffe dem med det almindelige husholdningsaffald men skal bortskaffe dem gennem en separat miljøvenlig affaldsindsamling.
 Disse apparater er elektriske apparater til professionel brug, der er konstrueret udelukkende til kommerciel brug (B2B-apparater iht. WEEE-direktivet). I modsætning til udstyr, der anvendes i de fleste private husholdninger (B2C-apparater), kan disse apparater i nogle EU-lande som f.eks. Tyskland muligvis ikke bortskaffes ved et indsamlingssted i en offentlig bortskaffelsesvirksomhed (for eksempel i offentlige affaldsdepoter). I tvivlstilfælde skal du spørge salgsafdelingen vedrørende den korrekte bortskaffelsesprocedure for B2B elektrisk udstyr i dit land og sikre, at du bortskaffer apparatet i henhold til gældende lovmæssige bestemmelser. Vær desuden opmærksom på al information i salgsaftalen og de generelle vilkår og betingelser fra salgsstedet.
Med korrekt bortskaffelse af disse apparater forhindres negative påvirkninger af mennesker eller miljø, de specifikke procedurer for håndtering af skadelige substanser overholdes, og værdifulde råmaterialer kan genanvendes.

For kunder i lande uden for EU

Med korrekt bortskaffelse af elektrisk udstyr forhindres negative påvirkninger af mennesker eller miljø, de specifikke procedurer for håndtering af skadelige substanser overholdes, og værdifulde råmaterialer kan genanvendes. Vi anbefaler derfor, at det elektriske udstyr bortskaffes ved en separat, miljøvenlig affaldsindsamling og ikke med det almindelige husholdningsaffald. I nogle tilfælde fastsætter den nationale lovgivning regler for den separate bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Forvis dig om, at det elektriske udstyr bortskaffes i henhold til de gældende forskrifter i dit land.