Kullanım koşulları

Wacker Neuson SE’nin ve/veya ona bağlı şirketlerden birinin ("Wacker Neuson ") sunduğu bu İnternet sayfa ve hizmetlerinin ("Web sitesi") kullanılmasına ancak izin verilen aşağıdaki kullanım koşullarına dayalı olarak izin verilir. Bu web sitesini kullanmaya başlamak veya onu açmakla, bu kullanım koşullarının geçerli sürümlerinin geçerliliğini kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle lütfen bu web sitesini kullanmadan önce bunları dikkatli bir şekilde okuyun:


1. Hizmetler
Wacker Neuson, web sitesinde belli bilgi ve yazılımları, gerekirse belgeleriyle birlikte, çağırmak veya indirmek için hazır bekletir.
Wacker Neuson’un web sitesinin kendisini veya web sitesinde tekli edilen hizmet ve bilgileri her an önceden haber vermeksizin tamamen veya kısmen değiştirme, sınırlama veya kaldırma ve web sitesine erişimi komple veya kısmi alanlarda kısıtlama ve münferit kullanıcılara erişimi önceden haber vermeksizin ve uygun gördüğü şekilde yasaklama hakkına sahiptir.
Wacker Neuson, web sitesinin ve hizmetlerin genelde kesintisiz bir şekilde sunulmasını ve hatasız aktarımları sağlamaya gayret eder, ancak bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.. 


2. İçerikler
Bu web sitesinde sunulan içerikler ancak genel bilgilendirme ve iletişim amaçlarına yöneliktir ve yasal açıdan bağlayıcı değildir. 
Wacker Neuson ürünlerimizle ilgili bilgiler ancak bağlayıcı olmayan genel bilgi amaçlıdır ve bir satın alma kararındaki ayrıntılı bireysel danışmanlığın yerini tutmaz. Tarif edilen cihaz ve makinelerin teknik özellik ve donanımları ancak örnek olarak verilmiştir. Bu tür işaret ve donanımlar özellikle ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Her an değişiklik yapma hakkı saklıdır. 
Web sitemizin geleceğe yönelik ifadeler içermesi durumunda bunlar, Wacker Neuson yönetiminin düşünce ve tahminlerine dayanır ve böylece risk ve belirsizliklere tabidir. Wacker Neuson, geleceğe yönelik bu tür ifadeleri gerçekleştirmekten sorumlu değildir. Bu tip ifadeler için hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Açma için hazır bekletilen ve gösterilen borsa ve iktisatla ilgili bilgiler, kurlar, endeksler, fiyatlar, haberler, genel piyasa verileri vs. ancak web sitesini ziyaret eden kişilerin bilgisine yöneliktir ve hiçbir tesis danışmanlığı veya sair hiçbir tavsiye teşkil etmez. Web sitesinin analizci tavsiyeleri içermesi durumunda, Wacker Neuson özellikle de bu tavsiyelerin dayandığı varsayımların ve çıkarımların doğruluğu ve eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. 


3. Kullanım
Bu web sitesi Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki Wacker Neuson tarafından tasarlanır ve hazırlanır. 
Wacker Neuson, bu web sitesindeki içeriklerin Almanya dışındaki kullanım için uygun veya kullanılabilir olup olmadığından veya bu web sitesinin içeriklerine erişime izin verilip verilmediğinden sorumludur; böyle bir erişimde karar ve risk, erişenin kendisine aittir. Geçerli yasa ve yönetmeliklere uyulmasından her kullanıcı kendisi sorumludur, özellikle de Wacker Neuson tarafından kullanıma sunulan bilgi ve dosyaların üçüncü kişilere verilmesi sırasında ulusal ve uluslararası (yeniden) ihracat kontrolü yasasının geçerli kurallarına uyulmalıdır.
Web sitesinin her türlü kötüye kullanımı yasaktır, özellikle de (a) ahlaka aykırı davranışlar, (b) Wacker Neuson’un ağlarının güvenliğine yapılan, özellikle de virüslerin ve başka birisinin bilgisayarının düzgün çalışmasını kısıtlayabilecek benzeri zararlı programların aktarılması yoluyla yapılan saldırılar, (c) web sitesinin güvenlik önlemlerinin baypas edilmesi, (d) reklam veya istenmeyen e-postaların (spam) ve benzerinin yayılması veya (e) web sitesine veya hizmetlere erişimin veya bunların kullanılmasının kısıtlanması veya ne türlü olursa olsun (örneğin manuel veya otomatik olarak oluşturulan türde olmasından bağımsız olarak, olağanüstü çok sayıda erişimle), bu tür bir kısıtlamanın denenmesi.

Wacker Neuson, istediği zaman, özellikle de kullanıcı, bu koşuldan kaynaklanan görevlerini ihlal ettiğinde, web sitesine erişimi engelleyebilir. Wacker Neuson’un diğer taleplerin, örneğin tazminat taleplerinin uygulanma ve ihlallerin mahkeme yoluyla takip hakkı saklıdır.


4. Kayıt
Web sitesindeki kullanılabilir hizmetler, önce kaydolmanızı gerektirebilir; burada talep hakkı yoktur. 
Kullanıcı, kayıtta sorulan bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde vermekle ve gerektiğinde bunları güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı kaydolduğunda, Wacker Neuson’un gerekirse e-posta yoluyla kendisiyle irtibata geçmesini kabul etmiş olur.
Yetkisiz kişilerin hesaba erişim imkanı kazanmaması için kayıtlı kullanıcılar, kayıt sırasında kendilerine verilen erişim verilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Erişim verileri altında gerçekleştirilen tüm siparişlerden ve web sitesindeki diğer tüm faaliyetlerden kendileri sorumludur. Erişim verileri yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığı veya kullanılabileceği durumlarda Wacker Neuson hemen haberdar edilmelidir. 
Wacker Neuson, özellikle de kullanıcı, yukarıda belirtilen kullanıcı görevlerini ihlal ettiği durumlarda, hiçbir neden belirtmesi gerekmeksizin ve önceden haber vermeksizin erişim verilerini kilitleyerek erişim yetkisini iptal etme hakkına sahiptir.


5. Fikir mülkiyeti
Bu web sitesinin mülkiyeti Wacker Neuson’a aittir ve sitenin işletilmesi ve bakımı, Wacker Neuson tarafından yapılır. Aksi belirtilmediği sürece tüm bilgi veya verilerin (metin, resim, grafik, ses, video veya animasyon dosyaları) mülkiyeti Wacker Neuson’a aittir. Bunlar ve web sitesinin tasarım ve düzenlemesi, telif hakkı korumasına ve fikir mülkiyetini korumayla ilgili diğer yasalara tabidir. 
Aksi belirtilmediği sürece, bu web sitesinde kullanılan markalar (özel işareti olmayanlar da dahil), marka yasalarıyla korunmuştur. Bu özellikle firma logoları ve işaretleri için geçerlidir. Önce Wacker Neuson’un yazılı iznini almadan bu markaları kullanmak yasaktır.
Web sitesinin her kullanımında telif, isim ve marka hakları ve Wacker Neuson SE’nin ve ona bağlı şirketlerin diğer koruma hakları dikkate alınmalıdır. 
Önce Wacker Neuson’un yazılı onayını almadan bilgileri, marka adlarını ve Wacker Neuson web sitesinin diğer içeriklerini değiştirmek, kopyalamak, çoğaltmak, satmak, kiralamak, kullanmak, bunlara ekleme yapmak veya kısmen de olsa, bunları diğer herhangi bir şekilde değerlendirmek yasaktır. 
Wacker Neuson web sitelerinin giriş sayfasına bağlantı oluşturmaya (örneğin www.wackerneuson.com gibi), hedef sayfa bir çerçeveye (frame) konulmaksızın, bağlantısı verilen sayfanın komple yeniden yüklenmesini sağladığı takdirde izin verilir. Bundan farklı bağlantılar için bağlantıları oluşturmadan önce Wacker Neuson’dan izin alınmalıdır. 
Web sitesi ve bu kullanım koşullarıyla, Wacker Neuson’a bağlı şirketlerden birinin fikir mülkiyetinin kullanımı için lisans verilmiş olmaz ve Wacker Neuson için böyle bir hakkı verme yükümlülüğü oluşmaz.
Elektronik posta yoluyla bu sayfaya veya Wacker Neuson’a gönderdiğiniz tüm mesajlar veya (istenmeden gönderilen fikir, düşüncü veya elemanlar da dahil ve sınırsız olarak) diğer malzemeler, Wacker Neuson tarafından herhangi bir ücret veya ödeme gerekmeksizin her türlü ticari veya sair amaçlar için kullanılabilir. Bununla hiçbir sözleşme ilişkisi de oluşmaz.


6. Gizlilik ve veri koruma
Bu web sitesi üzerinden veri aktarma ve Wacker Neuson’a gönderilen e-postalar ve yorumlar koruma altında değildir. Böylece Wacker Neuson, gönderilen içeriklerin gizliliği ve bütünlüğü veya bu gönderilerin kullanılması veya yayınlanmasıyla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Kullanım sırasında şahsınızla ilgili bilgileri bu web sitesinde aktardığınız veya bu web sitesinde kullanıma sunduğunuz takdirde, Wacker Neuson’un bu bilgileri veri korumayla ilgili ayrı bilgilerdeki kurallara (alt satırdaki bağlantı) göre kullanmasına izin vermiş olursunuz.


7. Garanti ibranamesi; sorumluluk kısıtlamaları
Wacker Neuson’un web sitesinde kullanıma sunduğu bilgiler, büyük bir özenle hazırlanmıştır ve sürekli güncellenir. Ancak bilgilerin her zaman hatasız olduğunu yine de garanti edemeyiz ve bu nedenle web sitesinde kullanıma sunulan bilgiler, özellikle de bunların doğruluğu, hassasiyeti, eksiksizliği ve güncelliğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyiz; bu web sitesinin içeriğinin güncellenmesinden sorumlu değiliz.
Wacker Neuson, bu web sitesinde bağlantı yoluyla yönlendirilen harici web sitelerinin, hizmetlerin veya yazılım ürünlerinin düzgün çalışması veya içeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez veya garanti sunmaz. Söz konusu bağlantılar ayrı birer simgeyle ( ) işaretlenmiştir. Bu bağlantıları tıklattığınızda, Wacker Neuson’un bilgi teklifinden ayrılmış olursunuz. Bu nedenle üçüncü şahısların teklifleri için, özellikle de veri korumayla ilgili olarak farklı kurallar geçerli olabilir. Bu web sitesindeki bir bağlantıyla farklı bir şirketin web sitesine erişimde sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Wacker Neuson, bağlantı verilen içerikler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Harici bir web sitesine yönlendiren bir bağlantı ancak kullanıcıya sunulmuş bir hizmet teklifi olarak görülmelidir ve Wacker Neuson’un bu web sitesini veya burada tarif edilen ürün veya hizmetleri tasvip ettiği veya doğruladığı anlamına gelmez.
Wacker Neuson, bu web sitesinin güvenliği için gerekli önlemleri almıştır, ancak web sitesinin veya aktarılan dosya veya verilerin virüs içermediğini veya güvenliğini garanti etmez. Bu nedenle Wacker Neuson, kullanıcının kendi güvenliği için bilgisayar sisteminde gerekli güvenlik önlemlerini almasını tavsiye eder.
Genel olarak bu web sitesinin ve burada kullanıma sunulan içeriklerin kullanılmasındaki risk, kullanıcının kendisine aittir ve Wacker Neuson burada hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
Wacker Neuson’un ürün sorumluluğu yasası, kasıt, ağır ihmal, ölüm, yaralanma veya sağlığa zarar verme, bir yapı garantisini kabullenmesi, bir ayıbı kasıtlı olarak gizlemesi veya sözleşmeye dayalı önemli sorumlulukları ihmal etmesi nedeniyle zorunlu olarak sorumlu olduğu durumlarda yukarıda belirtilen sorumluluk ve garanti ibranamesi geçersiz olur. Wacker Neuson’un kasıt veya ağır ihmali olmadığı durumlarda, sözleşmeden kaynaklanan önemli görevlerin ihlalinden kaynaklanan tazminat, sözleşmeye dayalı tipik, öngörülebilir hasarlarla sınırlıdır.


8. Geçerli hukuk ve mahkeme yeri
Bu web sitesinin kullanılması ve bu kullanım koşulları için çakışan hukuk koşulları istisna edilmek şartıyla Alman hukuku ve BM satın alma hukuku geçerlidir. Bilumum hukuki anlaşmazlığın mahkeme yeri, Wacker Neuson SE’nin merkezidir.


9. Diğer hususlar
Wacker Neuson, bu kullanım koşullarını her an güncelleme veya değiştirme hakkına sahiptir. Bunlar, geçerli sürümleriyle bağlayıcıdır. 
Bu kullanım koşullara münferit durumda, örneğin ürün ve/veya hizmetleri satın alma ve/veya özel teklifleri kullanmayla ilgili ilave koşullar eklenebilir, koşullar değiştirilebilir veya bu farklı kullanım koşullarına özellikle yönlendirme yapılıp yapılmadığından bağımsız olarak, yerlerine başkaları konulabilir. 
Bu kullanım koşullarının bazı şartları herhangi bir nedenden ötürü uygulanamaz veya geçersiz kabul edildiği takdirde, bunun kalan şartlar üzerinde hiçbir etkisi olmaz; bu durumda kullanım koşullarının asıl amaçlarına olabildiği kadar yakın bir şekilde ve uygulanamayan bu koşulları içermiyormuş gibi yorumlanması gerekir. 

Wacker Neuson’un web sitesiyle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda veya sorunuz olduğunda lütfen Webmaster’ımızla irtibata geçin: webmaster@wackerneuson.com.Tarih: Eylül 2012