Çevresel korumaya ilişkin notlar

Akülerin bertarafı 

 

AB ülkelerindeki müşteriler için 

Bazı cihazlarımız bir veya daha fazla akü veya yeniden şarj edilebilen aküler (bundan sonra “aküler” olarak anılacaktır) içermektedir. Bu aküler, (atık) akülere ilişkin Avrupa Direktifi 2006/66/EC’nin yanı sıra ilgili ulusal mevzuata tabidir. Akü Direktifi, AB içerisinde akülerin taşınma prosedürünü özetlemektedir. 
Üstü çizilmiş çöp kutusu sembolüyle işaretlenmiş aküler burada gösterilmiştir. Bu sembolün altında içerdiği bütün zararlı maddeler bulunmaktadır; Kurşun için “Pb”, kadmiyum için “Cd” ve Cıva için “Hg”.
Aküler normal ev atıklarıyla beraber atılamaz. Nihai kullanıcı olarak aküleri yalnızca imalatçı, bayi üzerinden veya bu sebep için oluşturulan ücretsiz toplama noktalarında (iade edilmesi hukuki olarak zorunlu) bertaraf edin. Bayiler ve imalatçıların akü iadelerini kabul etme, bunları düzgün şekilde kullanma veya tehlikeli atık olarak bertaraf etme yükümlülükleri bulunmaktadır (kabul etme yükümlülüğü).Bizden aldığınız herhangi bir kullanılmış aküyü de ücretsiz olarak iade edebilirsiniz. Aküleri şubelerimizden bir tanesine kişisel olarak iade etmezseniz, iadesi için yeterli posta masrafını ödediğinizden emin olun. Ayrıca satış kontratı ve satış noktalarındaki genel hükümler ve koşullar içerisindeki herhangi bir bilgiyi göz önünde bulundurun.
Akünün düzgün şekilde bertaraf edilmesi, insanlar ve çevre üzerinde olumsuz etkinin gerçekleşmesini önler, zararlı maddelerin taşınmasına ilişkin belirli prosedürü takip eder ve değerli ham maddelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar. 

AB dışındaki ülkelerdeki müşteriler için

Bazı cihazlarımız bir veya daha fazla ak veya şarj edilebilir akü içermektedir (bundan sonra “aküler” olarak anılacaktır).Akülerin düzgün şekilde bertarafı, insanlar ve çevre üzerinde olumsuz etkinin gerçekleşmesini önler, zararlı maddelerin taşınmasına ilişkin belirli prosedürü takip eder ve değerli ham maddelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar.Bu yüzden akülerin ayrı bir şekilde, çevre dostu bir atık toplama merkezinde bertaraf edilmesini, ev atıklarıyla dışarıya atılmamasını tavsiye ediyoruz. Bazı durumlarda ulusal mevzuat, akülerin ayrı şekilde atılmasını şart koşmaktadır. Lütfen akülerinizi, ülkenizdeki mevcut mevzuatlara uygun şekilde bertaraf ettiğinizden emin olun. 

 

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanın bertarafı 

 


AB ülkelerindeki müşteriler için 

Bazı cihazlarımız, atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE) için Avrupa Direktifi 2002/96/EC’ye ve ilgili ulusal mevzuata tabidir. WEEE Direktifi AB içerisinde elektrikli atık ekipmanın taşınması prosedürünü özetlemektedir.
Bu cihazlar, üstü çizilmiş çöp kutusuyla işaretlenmiştir. Bu, bu cihazları normal ev atıklarıyla atamayacağınızı, ayrı bir çevre dostu atık toplama merkezinde bertaraf etmeniz gerektiğini ifade eder. 
Bu cihazlar, yalnızca ticari uygulamalar için tasarlanmış profesyonel elektrikli aletlerdir (WEEE Direktifine göre B2B cihazları).Özel konutların çoğunda kullanılan ekipmanın (B2C cihazları) tersine, Almanya gibi bazı AB ülkelerinde bu cihazlar kamuya açık bir bertaraf tesisindeki (kamusal atık depoları gibi) toplama noktasında bertaraf edilemez.Bir şüpheniz olursa, ülkenizde B2B elektrikli ekipman için bertaraf prosedürünü satış mağazasına sorun ve cihazı geçerli mevzuatlara göre bertaraf ettiğinizden emin olun. Ayrıca satış kontratı ve satış noktalarındaki genel hükümler ve koşullar içerisindeki herhangi bir bilgiyi göz önünde bulundurun.
Bu cihazların düzgün şekilde bertaraf edilmesi, insanlar ve çevre üzerinde olumsuz etkinin gerçekleşmesini önler, zararlı maddelerin taşınmasına ilişkin belirli prosedürü takip eder ve değerli ham maddelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar. 

AB dışındaki ülkelerdeki müşteriler için

Akünün düzgün şekilde bertaraf edilmesi, insanlar ve çevre üzerinde olumsuz etkinin gerçekleşmesini önler, zararlı maddelerin taşınmasına ilişkin belirli prosedürü takip eder ve değerli ham maddelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar.Bu yüzden elektrikli cihazların ayrı bir şekilde, çevre dostu bir atık toplama merkezinde bertaraf edilmesini, ev atıklarıyla dışarıya atılmamasını tavsiye ediyoruz.Bazı durumlarda ulusal mevzuat, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı şekilde atılmasını şart koşmaktadır.Lütfen elektrikli cihazlarınızı ülkenizdeki mevcut mevzuatlara uygun şekilde bertaraf ettiğinizden emin olun.