RD28e

Tandemvält RD28e

Tandemvält RD28e: Komfortabla, effektiva och utsläppsfria

Modell RD28e har en elektriskt driven vibrations- eller oscillationsenhet. Komprimeringsarbeten kan därför utföras utan avgaser och utan att kompromissa med prestanda. Med sin trepunkts midjestyrning har välten en jämn viktfördelning med optimal manövrerbarhet och körstabilitet. Föraren uppskattar den intuitiva hanteringen liksom den goda sikten över komprimeringsområdet. De kompakta måtten gör RD28e till en allroundmaskin på byggarbetsplatsen.

Inga utsläpp av avgaser

 • Operatören är inte utsatt för några avgasutsläpp. Utrustningen kan därför användas utan inskränkningar i diken, tunnlar och inomhus. För operatören blir arbetet mer angenämt och sunt än med bränsledriven utrustning.
 • Att utrustningen är utsläppsfri gör det möjligt att använda den i områden med särskilda krav på miljövänlighet.

Smidig nära väggar

 • Överhänget över valsarna börjar högt upp så att man kan komprimera ända till kanten även vid högre murar. Det möjliggör ett stort insatsområde och större effektivitet.

Enhetligt manövreringskoncept

 • Alla RD- och RC-vältar har samma, enkla användningskoncept. Det ger fördelar för hyrkunder, eftersom ingen längre instruktion och inarbetning är nödvändig och maskinen kan omedelbart utnyttjas effektivt.
 • Det uppstår färre olycks- och skaderisker eftersom användaren snabbt har allt i sin hand.

Fler funktioner

Tandemvält RD28e

Ergonomisk arbetsplattform

 • Arbetsplattformen är isolerad mot vibrationer och år ergonomiskt utformad. Den låga totala kroppsvibrationen samt den goda tillgängligheten till alla manöverorgan ökar arbetskomforten, användarens tillfredsställelse och hälsa. Det säkerställer större effektivitet.
Tandemvält RD28e

Kompakt konstruktion

 • Den kompakta konstruktionen ger god manövreringsförmåga på trånga byggarbetsplatser och därigenom snabbare arbete.

Översiktlig, intuitiv manöverpanel

 • Manöverpanelen har en språkneutral, grafiskt ren yta. Med denna visuellt tilltalande presentation är hanteringen enkel och intuitiv. Föraren finner sig därigenom snabbt till rätta.
 • Maskinens driftsindikatorer sitter i manöverpanelen. Därigenom har föraren alltid maskinfunktionerna inom synhåll.

Smidig nära väggar

 • Överhänget över valsarna börjar högt upp så att man kan komprimera ända till kanten även vid högre murar. Det möjliggör ett stort insatsområde och större effektivitet.
Tandemvält RD28e

Trepunkts midjestyrning

 • Trepunkts midjestyrning ger en enhetlig viktfördelning mellan de främre och bakre valsarna/däcken. Därigenom möjliggörs ett enhetligt, högvärdigt komprimeringsresultat.
 • Den enhetliga viktfördelningen mellan de främre och bakre valsarna/däcken ger stor säkerhet och stabilitet vid kurvtagning. Det ökar säkerheten.
 • Med den enhetliga viktfördelningen minskas däckslitage och reservdelskostnaderna sjunker.

Hydraulisk styrning av dragkraften

 • Den hydrauliska styrningen av dragkraften (automatisk kontroll av slirning) gör att hjulen inte slirar. Därigenom har välten en mycket god stigförmåga och högre rörlihhet i svår terräng.
 • Den hydrauliska styrningen av dragkraften ökar användningssäkerheten, eftersom välten inte slirar i sluttningar.

Fällbar ROPS

 • Genom att fälla ROPS får man kompakta transport- och förvaringsmått. Det sparar tid och kostnader.
 • Möjligheten att fälla ned ROPS utökar insatsområdet eftersom välten även kan köra igenom låga portar. Därigenom möjliggörs användning i exempelvis byggnaders innergårdar.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält