DT10e

Elektrisk banddriven dumper DT10e: Den elektriska dumpern för alla tillfällen

Med de lågt inbyggda batterierna, varav maskinen har två stycken, blir maskinen mycket stabil, även under lutning! Det elektriska drivsystemet reducerar dessutom enormt service- och energikostnaderna. Med en laddningstid på bara åtta timmar och en driftstid på hela åtta timmar i sträck passar den perfekt för varje arbetsdag - ladda på natten och kör igång tidigt!

Elektriskt drivsystem:

 • Enkelt att koppla in och börja köra: Tack vare det elektriska drivsystemet behövs det inte växlas så ofta och föraren kan helt koncentrera sig på sitt arbete.
 • Därigenom kan drivsystemet och arbetshydrauliken drivas oberoende av varandra.
 • Eldrivningens prestanda är inte på något sätt sämre än en konventionell motsvarighet.

Obegränsad effekt

 • Det elektriska drivsystemet är inte på något sätt underlägset ett konventionellt drivsystem med dieselmotor.
 • Maskinen kan användas obegränsat utan någon effektförlust.
Elektrisk banddriven dumper DT10e

Laddare på maskinen

 • Maskinen kan laddas överallt med den medförda laddkabeln och den kan därför användas oberoende av plats.
 • Maskinen kan även stanna kvar på byggarbetsplatsen över natten och är då åter klar för användningvid arbetets start nästa dag.
 • Laddaren behöver inte medföras separat utan är alltid klar att användas.

Uppladdningsbar i ett normalt 220V eluttag

 • Med maximalt åtta timmars laddningstid kan maskinen enkelt helt laddas upp över natten från ett eluttag och är åter klar för drift med fulladdat batteri.
 • Den inbyggda laddkabeln för 220 V eluttag förvaras säkert på maskinen. Därigenom är maskinen inte tvingad till en speciell plats för laddning och kan laddas spontant överallt.
 • För att öka driftstiden kan maskinen även laddas vid kortare arbetspauser.

Mycket lågt buller

 • Det elektriska drivsystemet är mycket tyst och säkerställer därigenom minimalt buller.
 • I motsats till konventionella dumprar har den därmed större användningsområden som exempelvis i bullerbegränsade områden, nattarbete, i miljöskyddszoner osv.
 • Ljudnivån på elmaskinen i jämförelse med de konventionella modellerna har nästan halverats.

Fler funktioner

Elektrisk banddriven dumper DT10e

Små mått

 • De kompakta maskinmåtten är idealiska för manövrering och arbeten i trånga utrymmen.
Elektrisk banddriven dumper DT10e

Självlastningsanordning

 • Självlastningsanordningen utan behov av en ytterligare maskin säkerställer hög effektivitet på varje byggarbetsplats samt sparar pengar och tid.
 • Den snabba och intuitiva hanteringen möjliggör användning utan tidsintensiv inskolning vid växlande förare.
Elektrisk banddriven dumper DT10e

Underhållsfritt batteri

 • Det underhållsfria batteriet sparar värdefull tid och pengar genom att skötselkostnaderna faller bort.
 • Det kan enkelt laddas i vilket 230 V-uttag som helst.
 • Dessutom är batteriet helt urladdnings- och frostsäkert.
Elektrisk banddriven dumper DT10e

Enkel service- och underhållsåtkomst

 • De lättåtkomliga service- och underhållpunkterna gör de dagliga kontrollerna liksom det regelbundna underhållet och reparationerna enkla samt sparar tid.
 • Genom placering på optimal höjd når man lätt alla service- och underhållspunkter för att utföra dagligt rutinarbete utan stor tidsåtgång.

Extra arbetsområden

 • Maskinens elektriska drivsystem mäjliggör fler användningsmöjligheter eftersom den också får användas i innerstäder i lagligt begränsade områden (avgasnormer och -begränsningar) liksom i stängda utrymmen utan begränsningar och utan effektbegränsningar.
 • Även i bullerkänsliga miljöer eller naturskyddsområden kan arbeten utföras utan begränsningar.

Mycket låga driftskostnader

 • Det elektriska drivsystemet kräver mindre underhåll och är därmed billigare i löpande service och i drift i jämförelse med konventionella motorer.
 • Dessutom garanterar det elektriska drivsystemet betydligt lägre driftskostnader för maskinen.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält