APS-serien

Elektriska vibratorplattor APS - 10-20 kN

Elektriska vibratorplattor APS - 10-20 kN: Utmärkta köregenskaper på mark och asfalt

APS-serien utmärker sig genom utomordentliga köregenskaper. Förflyttning och vändning av dessa vibratorplattor på nylagd asfalt är oöverträffat enkelt och lämnar inga avtryck efter sig. Även rena avslutningar av gatstenskanter kan lätt åstadkommas tack vare den fyrkantiga sidoprofilen på bottenplattan. Styrbygeln svarar klart på styrrörelser och uppnår därigenom låga hand- och armvibrationer på mindre än 5 m/s², vilket möjliggör långa och komfortabla arbeten. Tack vare direktdrift använder APS-serien ingen kilrem och är därigenom helt underhållsfri.

Startar med en knapptryckning

 • Batteriet kan enkelt och pålitligt startas med en knapptryckning även vid låga temperaturer eller på hög höjd.
 • Startar med en knapptryckning vilket är bekvämare än att använda ett handtag och startsnöre.
Elektriska vibratorplattor APS - 10-20 kN

Underhållsfri elmotor

 • Underhållsarbeten som på förbränningsmotorer försvinner helt. Det gäller exempelvis problem som förgasarförsmutsning eller olja av sämre kvalitet. Det reducerar avsevärt underhållsbehoven och kostnader över maskinens livslängd.

Utbytbart batteri

 • Batteriet kan utan verktyg och med några enkla handgrepp plockas ur och användas till annan utrustning. Användning av några enstaka batterier för ett flertal utrustningar är därför enkelt och snabbt möjligt på byggarbetsplatsen.
 • Det är mycket snabbt och enkelt möjligt att på byggarbetsplatsen byta ett urladdat batteri mot ett laddat batteri.

Bottenplattan är optimerad för perfekta arbetsresultat

 • Bottenplattans sidokanter är fyrkantiga fram och avrundade bak för exakta arbeten längs gatstenar. Den fasade och avsmalnande formen förhindrar, att maskinen lämnar spår i den färska asfalten vid vändning. Tack vare denna form är det synnerligen enkelt att framställa högvärdiga och släta asfaltsytor.
Elektriska vibratorplattor APS - 10-20 kN

God vrid- och hanterbarhet vid samtida låga hand- och armvibrationer

 • Styrbygeln svarar klart på styrrörelser även vid samtidigt största möjliga minskning av hand- och armvibrationer. På detta sätt kan vibratorplattan styras komfortabelt med låg kraftansträngning.
 • Vrid- och styrrörelserna överförs mycket enkelt till maskinen. Det gör arbetet snabbt och komfortabelt.

Fler funktioner

Inga utsläpp av avgaser

 • Operatören är inte utsatt för några avgasutsläpp. Utrustningen kan därför användas utan inskränkningar i diken, tunnlar och inomhus. För operatören blir arbetet mer angenämt och sunt än med bränsledriven utrustning.
 • Att utrustningen är utsläppsfri gör det möjligt att använda den i områden med särskilda krav på miljövänlighet.

Lång driftstid på en batteriladdning

 • En batteriladdning räcker i regel för typiska arbeten under en hel arbetsdag. Det är därför inte nödvändigt med avbrott i arbetet för efterladdning eller att ha ett extrabatteri.
Elektriska vibratorplattor APS - 10-20 kN

Prestanda förblir lika

 • Utrustningen har lika bra prestanda över batteriets hela urladdningsfas - från första till sista arbetsminut.

Låga energikostnader

 • Eftersom ström är mycket billigare än bränsle så blir driftskostnaderna mycket låga. Det leder till stora inbesparingar över utrustningens totala livslängd.

Stor vattentank (8 l) med effektivt sprinklersystem

 • Vattentanken är fast monterad på maskinen och kan därför inte gå förlorad, precis som det stora självslutande locket med slits. Det är därigenom möjligt att fylla på vatten utan att öppna locket.
 • Sprinklersystemet fördelar vattnet över bottenplattans hela bredd, utan att slösa på vattnet. Påfyllning är därigenom sällan nödvändigt.
 • Vid behov kan vattenmängden regleras via en stor, lättåtkomlig ratt.

Låga hand-armvibrationer

 • De låga hand-armvibrationerna (< 5 m/s²) möjliggör komfortabelt arbete.
 • Maskinen ger endast ett lågt bidrag till den dagliga vibrationsbelastningen hos användaren. Man kan arbeta ett helt arbetspass på åtta hela timmar med utrustningen.
 • Maskinens arbetsbelastning och produktiviteten hos medarbetarna ökar.

Hjulsats för snabb insatsberedskap

 • När hjulsatsen fälls ned spärras styrbygeln automatiskt och maskinen kan förflyttas omedelbart. Omvänt låses styrbygeln åter upp vid uppfällning av hjulsatsen. Detta säkerställer smidiga arbetsförlopp på byggarbetsplatsen.
Elektriska vibratorplattor APS - 10-20 kN

Bottenplatta av segjärn (GJS700)

 • Bottenplattan består av mycket robust, hållbart material och uppnår därmed hög livslängd.
 • Det högvärdiga materialet i bottenplattan bidrar till att producera en perfekt ytkvalitet vid asfaltskomprimering.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält