EZ17

Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17: Kompakt, stark och smidig

Den kompakta grävmaskinen EZ17 är den kraftfullaste grävmaskinen av typ Zero Tail. Dieselmotorn med stor slagvolym, LUDV (lastavkänningssystem) och ett innovativt kylsystem garanterar högsta effektivitet. Det kompakta och robusta utförandet garanterar stor livslängd. Genom takfönstret erbjuder EZ17 användaren ett obegränsat siktfält.

Optimalt skyddade kam- och lyftarmscylindrar

 • Kam- och lyftarmscylindrarna är monterade på ovansidan, varigenom de inte kan kollidera med schaktbladet och inte heller förstöras av upptaget material. Därigenom minimeras sannolikheten för skador. Det sparar pengar och ger extra säkerhet.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

Kraftfullt drivsystem med LUDV

 • Korta arbetscykler och flexibla insatser tack vare det kraftfulla drivsystemet i kombination med ett lastavkännande hydraulsystem (LUDV), möjliggör komfortabel, uttröttningsfri styrning av grävmaskinen. Oberoende av den last som ska förflyttas är styrrörelserna på styrspaken alltid de samma. Förutom en ökad användarkomfort leder detta till en effektfördel och samtidig minskning av drivmedel.

Underhåll och demontering är enklare än någonsin tidigare

 • EZ17 omdefinierar begreppet "praktisk". Med en 17mm fast nyckel kan de viktigaste komponenterna på byggarbetsplats demonteras och allt är tillrättalagt för att vara lätt att avlägsna, lätt åtkomligt och enkelt att verifiera. Underhåll och demontering är idag enklare än någonsin tidigare på EZ17. För även på arbetsplatsen gäller: Tid är pengar.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

100 % Zero Tail

 • Mindre är ibland definitivt mer, särskilt när det är trångt. Grävmaskinen har inget bakre överhäng och är optimalt lämpad för arbeten vid murar och andra begränsningar.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

Förarskyddstak med takfönster

 • Förarskyddstaket med takfönster erbjuder fri sikt i alla riktningar, även uppåt. Förutom perfekt sikt över arbetsområdet spelar komforten en stor roll. Det ger bland annat den fjädrade och justerbara förarstolen med konstläderklädsel och säkerhetsbälte.

Fler funktioner

Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

Två körhastigheter

 • Grävmaskinen utrustas standardmässigt med ett andra körhastighetssteg. Därigenom kan den snabbt växla läge på byggarbetsplatsen och spara värdefull tid.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

Hydraulisk styrning med styrspak

 • De ergonomiska och robusta styrspakarna, som arbetar helt proportionellt, utvidgar funktionerna och möjligheten att styra grävmaskinen. Föraren kan utföra exakta rörelser och arbeta koncentrerat.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

Enkel transport med personbilssläpvagn

 • Med personbilssläpvagn till nästa byggarbetsplats? Inga problem – den låga vikten möjliggör transport, inklusive påbyggnadsredskap, på en 3,5-tons släpvagn.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

Mångfald av redskap

 • Tack vare tillvalet med extra styrkretsar kan grävmaskinen utrustas med en mängd olika redskap. Därmed utökas i en handvändning användningsmöjligheterna och maskinens nyttjandegrad.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

Två lyftöglor på taket

 • Maskinen kan mycket enkelt och oproblematiskt flyttas på byggarbetsplatsen med kran. Även lastning och urlastning av grävmaskinen på/från lastbil kan därför utföras snabbt.
Zero Tail banddriven grävmaskin EZ17

Termisk hållbarhet

 • Det är möjligt att arbeta med full last upp till en omgivningstemperatur på 45 °C. Den stabila temperaturnivån leder till längre livslängd på hydraulkomponenterna och ökar grävmaskinens produktivitet.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält