ARS90e

Rundplatta ARS90e: Kombinationen av stamp och framåtgående vibratorplatta

Den batteridrivna ARS90e arbetar helt utan utsläpp till miljön. Den kompakta byggmetoden gör den särskilt manövrerbar och idealisk för komprimeringsarbeten i trånga utrymmen, såsom i diken. Tack vare den optimerade bottenplattan kan perfekta resultat fås på kanter och i hörn. Maskinen manövreras lätt tack vare det robusta styrhandtaget. Låga hand- och armvibrationer gör att arbetet blir komfortabelt.

Inga utsläpp av avgaser

  • Operatören är inte utsatt för några avgasutsläpp. Utrustningen kan därför användas utan inskränkningar i diken, tunnlar och inomhus. För operatören blir arbetet mer angenämt och sunt än med bränsledriven utrustning.
  • Att utrustningen är utsläppsfri gör det möjligt att använda den i områden med särskilda krav på miljövänlighet.

Kombinationen av stamp och vibratorplatta

  • Rundplattan kombinerar de positiva egenskaperna hos en stamp med dem hos en vibratorplatta. Smidigt och kompakt åstadkommer den en hög komprimeringseffekt, i synnerhet när det står lite plats till förfogande.

Optimalt utformad bottenplatta

  • Genom den optimalt utformade bottenplattan kan man uppnå perfekta avslut vid kanter och i hörn.

Fler funktioner

Startar med en knapptryckning

  • Batteriet kan enkelt och pålitligt startas med en knapptryckning även vid låga temperaturer eller på hög höjd.
  • Startar med en knapptryckning vilket är bekvämare än att använda ett handtag och startsnöre.

Låga hand-armvibrationer (< 2,5 m/s²)

  • De låga hand-armvibrationerna (< 2,5 m/s²) möjliggör komfortabelt arbete.
  • Användaren kan arbeta med denna utrustning utan tidsbegränsning. Det medger större flexibilitet i arbetsplaneringen.
  • Dokumentationsbehovet för uppfyllande av arbetstider med denna utrustning bortfaller.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält