Tung (> 600 kg)

Tungvikts fram/back vibratorplattor > 600 kg: Kompromisslösa prestanda med hög användarkomfort

De tunga fram/back vibratorplattorna erbjuder en kompromisslöst kraftig komprimeringseffekt tillsammans med kompakta mått och hög användarkomfort. Därmed är de komprimeringsutrustningar som väljs för krävande komprimeringsarbeten, exempelvis vid vägbyggnad. Den vattenkylda motorn sörjer därvid för tillförlitlig, hög effekt. Många funktionella detaljer baserade på modernaste teknik sörjer för effektivt arbete och underlättar dagligt underhåll. Produktserien består av kraftfulla, tunga vibratorplattor med centrifugalkrafter på 80-130 kN.

Tungvikts fram/back vibratorplattor > 600 kg

Kompakta mått, hög effekt

 • Maskinen uppnår vid kompakta mått en hög effekt och ger därmed hög effektivitet tillsammans med komfortabelt handhavande.
 • Den låga bygghöjden möjliggör genomfart i byggångar.
 • De kompakta maskinmåtten underlättar transport.
Tungvikts fram/back vibratorplattor > 600 kg

Robust och långlivad

 • Vibratorplattan är tillverkad av extremt robusta, slitstarka material. Därigenom uppnår den en lång livslängd. Exempelvis består bottenplattan av segjärn (GJS700).
 • Även efter en lång användningstid har vibratorplattan ett högt andrahandsvärde. Investeringen i denna maskin är därmed mycket ekonomisk.

Dragstång

 • Dragstången är enkelt höjdjusterbar och kan därmed mycket snabbt ställas in för olika kroppsstorlekar på respektive användare.
 • Den stabila, självinhakande dragstångsspärren erbjuder mycket snabb och tillförlitlig säkring vid transport. Spärren låses upp på ett enkelt sätt med en pedal.
 • Dragstångens snabbsänkning möjliggör att minska maskinhöjden i en handvändning, exempelvis för genomfart i byggångar. Därefter kan dragstången direkt återställas till sitt tidigare användarläge.
Tungvikts fram/back vibratorplattor > 600 kg

Intuitiv styrbåge med steglöst justerbar hastighet.

 • Riktningsbyte sker komfortabelt genom omläggning av handtaget. Därigenom kan användaren arbeta kontinuerligt med båda händerna, utan ytterligare manövrering av knappar eller vevar.
 • Hastigheten är steglöst inställbar.

Stor tank, hög luftfilterskapacitet

 • Tack vare den stora bränsletanken räcker en tankning lätt för en åttatimmars arbetsdag. Tid och ansträngning för tankning under arbetsdagen undviks därmed.
 • Luftfiltrets höga kapacitet sörjer för långa underhållsintervall. Det besparar tid och kostnader.

Fler funktioner

Kostnadsoptimerat reparationskoncept

 • Genom det flerdelade konceptet med tvådelad huv, skyddsram och sidoplåtar kan skador på enskilda delar ersättas billigt.
Tungvikts fram/back vibratorplattor > 600 kg

God underhållsåtkomst genom tvådelad, svängbar huv

 • Maskinkåpan är tvådelad. Därigenom kan den öppnas lättare och erbjuder åtkomst utan verktyg till alla viktiga underhållsställen.

Vattenkyld motor

 • Den vattenkylda motorn erbjuder en tillförlitlig kylning också vid höga utomhustemperaturer.
 • Maskinbullret är avsevärt lägre än för luftkylda motorer i samma klass.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält