Medeltung (300-600 kg)

Medelvikts fram/back vibratorplattor 300 - 600 kg

Medelvikts fram/back vibratorplattor 300 - 600 kg: Oslagbar på alla underlag

De medeltunga, fram/back vibratorplattorna erbjuder tack vare sin höga komprimeringskraft i kombination med snabb fram-/backhastighet hög produktivitet. De är allroundmaskiner för alla byggplatser som ställer höga krav på utrustningens prestanda. Dessutom erbjuder de enastående egenskaper när det gäller livslängd och arbetskomfort. Optimala användningsområden är komprimering av dränerings- och bärskikt vid gatu-, väg- och parkeringsanläggning samt återfyllning runt byggnader. Tack vare en frekvens på 69 Hz kan de medeltunga, fram/back vibratorplattorna användas universellt och komprimerar pålitligt även på medeltung till tung gatsten.

Medelvikts fram/back vibratorplattor 300 - 600 kg

Robust och långlivad

  • Vibratorplattan är tillverkad av extremt robusta, slitstarka material. Därigenom uppnår den en lång livslängd. Exempelvis består bottenplattan av segjärn (GJS700).
  • Även efter en lång användningstid har vibratorplattan ett högt andrahandsvärde. Investeringen i denna maskin är därmed mycket ekonomisk.

Mycket god åtkomst till alla underhållsställen

  • Utrustningen ger god åtkomlighet till alla underhållsställen. Det sparar tid och kostnader vid underhåll.
Medelvikts fram/back vibratorplattor 300 - 600 kg

Hög ytkapacitet

  • Genom den höga komprimeringseffekten i kombination med en snabb framkörning uppnår vibratorplattan hög ytkapacitet och är därigenom extremt effektiv.

Fler funktioner

Medelvikts fram/back vibratorplattor 300 - 600 kg

Dragstång

  • Dragstången är enkelt höjdjusterbar och kan därmed mycket snabbt ställas in för olika kroppsstorlekar på respektive användare.
  • Den stabila, självinhakande dragstångsspärren erbjuder mycket snabb och tillförlitlig säkring vid transport. Detta sparar tid.
Medelvikts fram/back vibratorplattor 300 - 600 kg

Intuitiv styrbåge med steglöst justerbar hastighet.

  • Riktningsbyte sker komfortabelt genom omläggning av handtaget. Därigenom kan användaren arbeta kontinuerligt med båda händerna, utan ytterligare manövrering av knappar eller vevar.
  • Hastigheten är steglöst inställbar.

Stift för starthjälp

  • Vid urladdat batteri kan maskinen mycket snabbt startas upp externt via ett utdragbart stift. Det är inte nödvändigt att ta av batterilocket för att ansluta startkabeln med batteriet. Detta sparar tid och möda.
  • Genom en fjädermekanism är stiftet väl skyddat mot förorening och kan i nödfall användas snabbt.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält