Koppelsatz

Kopplingsset

Kopplingsset: Enorm arbetsbredd för hög ytkapacitet

Kopplingssatsen är den idealiska maskinen för makadamkomprimering vid banbyggnad. Den är tillräckligt lätt för att inte sjunka ned i banvallen och förfogar över en stor arbetsbredd på 3 m. Därigenom klarar den av en stor yta på kortaste tid. Hela banvallen kan därigenom komprimeras i få pass. Tack vare fjärrstyrningen arbetar användaren utanför riskområdet och står avsides från stoft, avgaser och buller. De tre hopkopplade vibratorplattorna DPU110 kan också kopplas isär och användas individuellt. De erbjuder därigenom maximal flexibilitet och är lättare att transportera.

Kopplingsset

Robust och långlivad

  • Vibratorplattan är tillverkad av extremt robusta, slitstarka material. Därigenom uppnår den en lång livslängd. Exempelvis består bottenplattan av segjärn (GJS700).
  • Även efter en lång användningstid har vibratorplattan ett högt andrahandsvärde. Investeringen i denna maskin är därmed mycket ekonomisk.

Compamatic

  • Compamatic ansluter styrenheten för komprimering - Compatec - med en telematikfunktion. Komprimeringsförloppet visas i EquipCare Manager på skrivbordet.
  • Compamatic hjälper till att planera förloppet på byggarbetsplatsen och att säkerställa kvaliteten.

Fler funktioner

Stor tank, hög luftfilterskapacitet

  • Tack vare den stora bränsletanken räcker en tankning lätt för en åttatimmars arbetsdag. Tid och ansträngning för tankning under arbetsdagen undviks därmed.
  • Luftfiltrets höga kapacitet sörjer för långa underhållsintervall. Det besparar tid och kostnader.

Kostnadsoptimerat reparationskoncept

  • Genom det flerdelade konceptet med tvådelad huv, skyddsram och sidoplåtar kan skador på enskilda delar ersättas billigt.

Mycket god åtkomst till alla underhållsställen

  • Utrustningen ger god åtkomlighet till alla underhållsställen. Det sparar tid och kostnader vid underhåll.

Vattenkyld motor

  • Den vattenkylda motorn erbjuder en tillförlitlig kylning också vid höga utomhustemperaturer.
  • Maskinbullret är avsevärt lägre än för luftkylda motorer i samma klass.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält