DPUr-serien

Fjärrstyrda vibratorplattor DPUr > 700 kg

Fjärrstyrda vibratorplattor DPUr > 700 kg: Fjärrstyrd, kraftfull komprimering

Robust och kompakt utformade, erbjuder de fjärrstyrda vibratorplattorna samma höga komprimeringseffekt som modellerna med dragstång. Den komfortabla fjärrstyrningen med två styrspakar gör att användaren kan arbeta avsides från vibrationer, avgaser och buller. Tack vare den innovativa styrningen är framkörning och vridningsrörelse samtidigt möjliga. Det gör vibratorplattan tidseffektiv och exakt även i kurvor och runt om hinder.

Fjärrstyrda vibratorplattor DPUr > 700 kg

Kompakta mått, hög effekt

 • Maskinen uppnår vid kompakta mått en hög effekt och ger därmed hög effektivitet tillsammans med komfortabelt handhavande.
 • Den låga bygghöjden möjliggör genomfart i byggångar.
 • De kompakta maskinmåtten underlättar transport.
Fjärrstyrda vibratorplattor DPUr > 700 kg

Robust och långlivad

 • Vibratorplattan är tillverkad av extremt robusta, slitstarka material. Därigenom uppnår den en lång livslängd. Exempelvis består bottenplattan av segjärn (GJS700).
 • Även efter en lång användningstid har vibratorplattan ett högt andrahandsvärde. Investeringen i denna maskin är därmed mycket ekonomisk.

Infraröd fjärrkontroll med beprövade säkerhetsfunktioner

 • Närfältsdetekteringen stänger av maskinen om avståndet mellan maskin och operatör blir mindre än 2 meter.
 • Maskinen stannar omedelbart om den visuella kontakten mellan användare och maskin bryts. Detta förhindrar att maskinen fortsätter okontrollerat.
 • Tack vare att man kan fjärrstyra maskinen kan föraren arbeta med avstånd till buller, damm och avgaser. Vid bygge av rälsbanor kan den ha ett säkert avstånd till eventuell farozon. På så vis är det möjligt att arbeta säkert, hälsosamt och bekvämt.

Steglös, exakt styrning

 • Genom den helt hydrauliska, steglösa vibratorjusteringen kan utrustningen styras exakt. Riktningsbyte är möjligt vid samtidig framkörning, varigenom renare kurvtagningar och hög ytkapacitet uppnås.

Fler funktioner

Stor tank, hög luftfilterskapacitet

 • Tack vare den stora bränsletanken räcker en tankning lätt för en åttatimmars arbetsdag. Tid och ansträngning för tankning under arbetsdagen undviks därmed.
 • Luftfiltrets höga kapacitet sörjer för långa underhållsintervall. Det besparar tid och kostnader.

Kostnadsoptimerat reparationskoncept

 • Genom det flerdelade konceptet med tvådelad huv, skyddsram och sidoplåtar kan skador på enskilda delar ersättas billigt.

Mycket god åtkomst till alla underhållsställen

 • Utrustningen ger god åtkomlighet till alla underhållsställen. Det sparar tid och kostnader vid underhåll.

Vattenkyld motor

 • Den vattenkylda motorn erbjuder en tillförlitlig kylning också vid höga utomhustemperaturer.
 • Maskinbullret är avsevärt lägre än för luftkylda motorer i samma klass.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält