RC70

Trumvalsar RC70

Trumvalsar RC70: Kraftfull komprimering i all terräng

RC70 är endast 4,40 m lång och är därmed den kortaste välten i sin klass. Det betyder att den är bästa valet när det är för trångt för andra vältar. I synnerhet vid arbeten i trånga innerstadsområden eller vid trädgårds- och landskapsanläggning visar välten RC70 upp sin styrka. Den intuitiva hanteringen med display och styrspak samt den justerbara förarstolen erbjuder dessutom god arbetskomfort.

Trumvalsar RC70

Ergonomisk arbetsplattform

 • Arbetsplattformen är isolerad mot vibrationer och år ergonomiskt utformad. Den låga totala kroppsvibrationen samt den goda tillgängligheten till alla manöverorgan ökar arbetskomforten, användarens tillfredsställelse och hälsa. Det säkerställer större effektivitet.

Enhetligt manövreringskoncept

 • Alla RD- och RC-vältar har samma, enkla användningskoncept. Det ger fördelar för hyrkunder, eftersom ingen längre instruktion och inarbetning är nödvändig och maskinen kan omedelbart utnyttjas effektivt.
 • Det uppstår färre olycks- och skaderisker eftersom användaren snabbt har allt i sin hand.

Stort siktfält, kompakt kontruktion

 • Den kompakta konstruktionen ger en god sikt över valsarna. Det förenklar vid manövrering och framkörning vid väggar och andra hinder. Därigenom uppstår färre skador och det ger en högre kvalitet.
 • Föraren har perfekt sikt runt hela maskinen, varigenom färre speglar och ingen backkamera behövs. Dessutom minskas olycksfallsrisken.

Fler funktioner

Trumvalsar RC70

Kompakt konstruktion

 • Den kompakta konstruktionen ger god manövreringsförmåga på trånga byggarbetsplatser och därigenom snabbare arbete.

Översiktlig, intuitiv manöverpanel

 • Manöverpanelen har en språkneutral, grafiskt ren yta. Med denna visuellt tilltalande presentation är hanteringen enkel och intuitiv. Föraren finner sig därigenom snabbt till rätta.
 • Maskinens driftsindikatorer sitter i manöverpanelen. Därigenom har föraren alltid maskinfunktionerna inom synhåll.

Hjulmotorer

 • Genom drivsystemet med hjulmotorer behövs ingen axel som förbinder hjulen. Det det ger låg tyngdpunkt kombinerat med hög markfrigång. Detta ger mycket goda körförhållanden även i svår terräng.

Trepunkts midjestyrning

 • Trepunkts midjestyrning ger en enhetlig viktfördelning mellan de främre och bakre valsarna/däcken. Därigenom möjliggörs ett enhetligt, högvärdigt komprimeringsresultat.
 • Den enhetliga viktfördelningen mellan de främre och bakre valsarna/däcken ger stor säkerhet och stabilitet vid kurvtagning. Det ökar säkerheten.
 • Med den enhetliga viktfördelningen minskas däckslitage och reservdelskostnaderna sjunker.

Hydraulisk styrning av dragkraften

 • Den hydrauliska styrningen av dragkraften (automatisk kontroll av slirning) gör att hjulen inte slirar. Därigenom har välten en mycket god stigförmåga och högre rörlihhet i svår terräng.
 • Den hydrauliska styrningen av dragkraften ökar användningssäkerheten, eftersom välten inte slirar i sluttningar.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält