RD18

Tandemvält RD18

Tandemvält RD18: Kompakt och smidig

RD18 är en kompakt och synnerligen smidig vält i 1,8-tons-klassen. Tack vare sin trepunkts midjestyrning, kombinerat med en stor valsdiameter ger den en enhetlig komprimeringseffekt och en högvärdig asfaltyta. Föraren har en komfortabel arbetsplattform och intuitiv hantering. En speciell egenskap hos RD18 är att valsarna är förskjutet upphängda på en sida, varigenom det är möjligt att åstadkomma en exakt komprimering på båda sidor nära kanter och väggar.

Tandemvält RD18

Ergonomisk arbetsplattform

 • Arbetsplattformen är isolerad mot vibrationer och år ergonomiskt utformad. Den låga totala kroppsvibrationen samt den goda tillgängligheten till alla manöverorgan ökar arbetskomforten, användarens tillfredsställelse och hälsa. Det säkerställer större effektivitet.

Valsar förskjutna i sidled och upphängda på ena sidan

 • Valsar förskjutna i sidled och upphängda på ena sidan gör maskinen smidig vid arbeten nära väggar (inget överhäng på någon sida). Därigenom kan välten köra nära väggen på båda sidor och komprimera vid höga murar och väggar.
 • Förskjutna valsar möjliggör diagonalkörning och enkel manövrering, exempelvis när man vill lämna en position nära en lång vägg. Därigenom möjliggörs snabbt och effektivt arbete.

Enhetligt manövreringskoncept

 • Alla RD- och RC-vältar har samma, enkla användningskoncept. Det ger fördelar för hyrkunder, eftersom ingen längre instruktion och inarbetning är nödvändig och maskinen kan omedelbart utnyttjas effektivt.
 • Det uppstår färre olycks- och skaderisker eftersom användaren snabbt har allt i sin hand.

Stort siktfält, kompakt kontruktion

 • Den kompakta konstruktionen ger en god sikt över valsarna. Det förenklar vid manövrering och framkörning vid väggar och andra hinder. Därigenom uppstår färre skador och det ger en högre kvalitet.
 • Föraren har perfekt sikt runt hela maskinen, varigenom färre speglar och ingen backkamera behövs. Dessutom minskas olycksfallsrisken.

Fler funktioner

Tandemvält RD18

Kompakt konstruktion

 • Den kompakta konstruktionen ger god manövreringsförmåga på trånga byggarbetsplatser och därigenom snabbare arbete.

Översiktlig, intuitiv manöverpanel

 • Manöverpanelen har en språkneutral, grafiskt ren yta. Med denna visuellt tilltalande presentation är hanteringen enkel och intuitiv. Föraren finner sig därigenom snabbt till rätta.
 • Maskinens driftsindikatorer sitter i manöverpanelen. Därigenom har föraren alltid maskinfunktionerna inom synhåll.

Smidig nära väggar

 • Överhänget över valsarna börjar högt upp så att man kan komprimera ända till kanten även vid högre murar. Det möjliggör ett stort insatsområde och större effektivitet.
Tandemvält RD18

Trepunkts midjestyrning

 • Trepunkts midjestyrning ger en enhetlig viktfördelning mellan de främre och bakre valsarna/däcken. Därigenom möjliggörs ett enhetligt, högvärdigt komprimeringsresultat.
 • Den enhetliga viktfördelningen mellan de främre och bakre valsarna/däcken ger stor säkerhet och stabilitet vid kurvtagning. Det ökar säkerheten.
 • Med den enhetliga viktfördelningen minskas däckslitage och reservdelskostnaderna sjunker.
Tandemvält RD18

Hydraulisk styrning av dragkraften

 • Den hydrauliska styrningen av dragkraften (automatisk kontroll av slirning) gör att hjulen inte slirar. Därigenom har välten en mycket god stigförmåga och högre rörlihhet i svår terräng.
 • Den hydrauliska styrningen av dragkraften ökar användningssäkerheten, eftersom välten inte slirar i sluttningar.

Fällbar ROPS

 • Genom att fälla ROPS får man kompakta transport- och förvaringsmått. Det sparar tid och kostnader.
 • Möjligheten att fälla ned ROPS utökar insatsområdet eftersom välten även kan köra igenom låga portar. Därigenom möjliggörs användning i exempelvis byggnaders innergårdar.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält