RD7

Handstyrd vält RD7

Handstyrd vält RD7: Med lätthet åstadkoms perfekta arbetsresultat

Den handstyrda dubbla tandemvälten RD7 ger utmärkt effekt vid mark- och asfaltskomprimering - tack vare optimalt avstämd frekvens och två vibrationssteg. Dessutom har vältenergonomiskt anordnade manöverorgan, som exempelvis de på dragstången monterade varvtalsreglaget. Man når lätt alla servicepunkter på RD7, vilket gör den till en okomplicerad och ekonomisk lösning på alla arbetsplatser.

Varvtalsjustering av motorn med tre lägen (avstängd, tomgång, fullgas) på dragstången

  • För att starta och stänga av maskinen behöver användaren inte flytta sig, man har alla reglage på ett ställe. Gashandtaget har tre lägen, vilket gör hanteringen mycket enkel och inte kräver någon speciell erfarenhet.

Två vibratorsteg för olika underlag

  • För att uppnå optimala komprimeringsresultat både på asfalt och mark kan vibreringen ställas in i två steg: Hög frekvens för markkomprimering och låg frekvens för asfaltskomprimering. De olika vibrationsstegen fås genom att ändra vibrationsvarvtalet.

Fler funktioner

Vibrationsdämpad dragstång med marknadens lägsta värden på hand- och armvibrationer(< 2,5 m/s²)

  • Tack vare värden under gränsvärdet på 2,5 m/s² bortfaller dokumentationsplikten för byggentreprenören. De låga värdena för vibrationer och den ergonomiska utformningen av manöverorganen gör arbetet angenämt och komfortabelt för användaren.

Smidig nära väggar med endast lite överhäng i sida och uppåt avsmalande maskin

  • Det ringa överhänget i sida (30 mm per sida) möjliggör arbeten helt nära väggar. Tack vare avsmalnandet uppåt har överdelen tillräckligt avstånd till väggen, varigenom skador undviks.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält