RD7

Handstyrd vält RD7

Handstyrd vält RD7: Med lätthet åstadkoms perfekta arbetsresultat

Den handstyrda dubbla tandemvälten RD7 ger utmärkt effekt vid mark- och asfaltskomprimering - tack vare optimalt avstämd frekvens och två vibrationssteg. Dessutom har vältenergonomiskt anordnade manöverorgan, som exempelvis de på dragstången monterade varvtalsreglaget. Man når lätt alla servicepunkter på RD7, vilket gör den till en okomplicerad och ekonomisk lösning på alla arbetsplatser.

Alla manöverorgan sitter på styrhandtaget

  • Föraren kan alltid styra maskinen från sin position och behöver inte gå runt maskinen. Det betyder större säkerhet och komfort.

Varvtalsjustering av motorn med tre lägen (avstängd, tomgång, fullgas) på dragstången

  • För att starta och stänga av maskinen behöver användaren inte flytta sig, man har alla reglage på ett ställe. Gashandtaget har tre lägen, vilket gör hanteringen mycket enkel och inte kräver någon speciell erfarenhet.

God synlighet över påfyllningsnivåer

  • Hydrauloljenivån avläses genom ett siktfönster. Påfyllning kan ske utan att behöva ta isär stålramen. Nivån i vattentanken avläses lätt genom det transparenta tankmaterialet.

Ergonomiskt handtag och körspak med infällda grepp

  • Den ergonomiska utformningen av körspaken och styrhandtaget möjliggör bekväm styrning av maskinen.

Två vibratorsteg för olika underlag

  • För att uppnå optimala komprimeringsresultat både på asfalt och mark kan vibreringen ställas in i två steg: Hög frekvens för markkomprimering och låg frekvens för asfaltskomprimering. De olika vibrationsstegen fås genom att ändra vibrationsvarvtalet.

Fler funktioner

Lång dragstång underlättar styrning och vridning

  • Dragstångens längd är anpassad till att ge en optimal hävstångseffekt. Det är då lätt att styra och vända maskinen.

Vibrationsdämpad dragstång med marknadens lägsta värden på hand- och armvibrationer(< 2,5 m/s²)

  • Tack vare värden under gränsvärdet på 2,5 m/s² bortfaller dokumentationsplikten för byggentreprenören. De låga värdena för vibrationer och den ergonomiska utformningen av manöverorganen gör arbetet angenämt och komfortabelt för användaren.

Väl tillgänglig, robust hydraulik

  • Hydrauliken är synnerligen robust. Genom den översiktliga placeringen av ledningar och den öppna maskindesignen är maskinen lätt att rengöra.

Skyddshuven kan fällas upp utan användning av verktyg

  • Huven av robust plast kan fällas upp utan verktyg och ger god åtkomst till alla underhållspunkterna. Det sparar tid vid underhåll.

Smidig nära väggar med endast lite överhäng i sida och uppåt avsmalande maskin

  • Det ringa överhänget i sida (30 mm per sida) möjliggör arbeten helt nära väggar. Tack vare avsmalnandet uppåt har överdelen tillräckligt avstånd till väggen, varigenom skador undviks.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält