TH627

Teleskoplastare TH627

Teleskoplastare TH627: Smidig och effektiv.

När det gäller stapelhöjder på 6 m erbjuder teleskoplastaren TH627 en optimal lösning. Med en nyttolast på 2,7 ton är den stabil även vid extrema lastningsarbeten. De många alternativen gör TH627 till en verklig allroundmaskin på byggarbetsplatsen. Med två varianter på förarhytt har fordonet en låg totalhöjd eller med en högt placerad förarhytt för ännu bättre sikt runtom maskinen.

Val mellan två olika höjder på förarhytterna.

 • Förbättrad sikt runtom maskinen för föraren tack vare den upphöjda förarhytten. Det ökar säkerheten för både användare och omgivning.
 • Låg höjd gör den användningsbar på de allra trångaste platser.

Alla reglage som tillhörande en viss kategori har samma färg.

 • Effektiviteten under arbete med maskinen ökar eftersom manövreringen är förenklad.
 • De färgkodade reglagen ökar säkerheten eftersom risken att förväxla reglage minskas.
 • Helt nya förare finner sig också snabbt tillrätta i maskinerna.

God åtkomlighet vid dagligt underhåll.

 • Det dagliga underhållet förenklas exempelvis genom en motorhuv med bred öppning och siktglas för nivåkontroller. Det sparar tid och pengar.
 • Servicearbeten på motorn som exempelvis oljebyte förenklas genom motortråget med avtagbara serviceluckor liksom filter som har monterats hängande.
 • Säkringslådor i fotutrymmet ombesörjer snabbt och översiktligt utbyte av säkringar. Dessutom har batteriet monterats lättillgängligt nära ingången. Därmed kan reparationer i elsystemet utföras snabbt och enkelt.

Fler funktioner

Trepunktshydraulik baktill på maskinen för kategori 2.

 • Tack vare trepunktshydraulik och kraftuttag kan ytterligare redskap drivas i fält eller vid stillastående.
 • Styrning av den bakre hydrauliken sker komfortabelt från förarhytt eller med yttre reglage baktill på maskinen.
 • För att dessutom åstadkomma en låg total vändradie kan de undre länkarna fällas uppåt till ett "parkeringsläge".

Panoramaruta med ca 4,4 m² glasyta ger optimal sikt åt alla håll.

 • Säkerheten för personer i maskinens närhet ökas genom att föraren har bättre sikt.
 • Den stora glasytan bidrar till en angenäm arbetsplats för föraren.

Rattstången kan anpassas efter föraren.

 • För varje förartyp och förarstorlek kan ett ergonomiskt läge ställas in. Större komfort genom individuell anpassning.
 • Ratten kan fällas bort. På så sätt finns det större utrymme vid på- och avstigning.

Bromsfunktion och krypkörningsfunktion kombineras i en pedal.

 • Eftersom det vid materialhantering oftast endast behövs krypkörningsfunktion används bromsen inte onödigt ofta. Därigenom minskas servicekostnaderna för bromsen, eftersom förslitningen minskas.
 • Eftersom endast en pedal behövs för båda funktionerna behövs inget pedalbyte.
 • Därigenom förhindras felmanövrering eftersom pedalerna inte kan förväxlas.
Teleskoplastare TH627

Fordon med automatiskt centralsmörjningssystem.

 • Centralsmörjningssystemet ökar maskinens förväntade livslängd och återköpsvärde eftersom det garanterar att alla smörjställen behandlas.
 • Tidsbesparing och kostnadsbesparing genom låg underhållskostnad eftersom endast behållaren för centralsmörjningssystemet behöver fyllas på.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält