TH522

Teleskoplastare TH522: Förenar kraft och rörlighet

Den komfortabla teleskoplastaren TH522 imponerar tack vare kombinationen av kraftig motoreffekt, stor manövreringsförmåga och stor lyfthöjd. Tack vare fyrhjulsstyrningen och den kompakta konstruktionen är TH522 mycket smidig. Staplings- och transportarbeten hanteras snabbt och säkert i trånga utrymmen. Utrustad med känsligt hydraulsystem och hydrostatisk drivning möjliggör den att många olika redskap kan användas.

Teleskoplastaren som redskapsbärare

 • Teleskoplastarnas uppgifter är mångfaldiga, därför är redskapen från Wacker Neuson likaledes mångfaldiga. Med vårt omfattande och genomtänkta program för redskap kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell.
 • Investeringsobjektet "teleskoplastare" är användbart för många olika områden och är mycket ekonomisk.
 • Maskinen kan användas året om (t.ex. även för vinterarbeten) tack vare att många olika redskap kan användas beroende på arbetets krav.
Teleskoplastare TH522

VLS (vertikalt lyftsystem)

 • VLS (vertikalt lyftsystem) är ett förarassistanssystem, som underlättar för föraren vid lyft och sänkning av lasten tack vare att det automatiserar teleskoparmen vid utkörd lyft och vid inkörd sänkning, utan att föraren behöver styra teleskopfunktionen. Det möjliggör ett smidigt och snabbt arbetssätt.
 • De nästan vertikala lyft- och nedsänkningsrörelserna gör teleskoplastaren med VLS dessutom mycket stabil, eftersom lasten inte hamnar utanför det balanserade området. Vana förare kan arbeta ännu snabbare och säkrare med VLS. Förare med mindre vana får värdefullt stöd vid lyft- och lastningsarbeten.
 • VLS (vertikalt lyftsystem) kan användas vid två lägen: I skopläget körs teleskoparmen i de övre och undre områdena alltid in automatiskt och i det övre området körs teleskoparmen inte ut automatiskt. Det lämpar sig t.ex. för lastningsarbeten med bulkmaterial. I staplingsläget körs teleskoparmen i det undre området inte in automatiskt, i det övre området körs teleskoparmen ut automatiskt. Sänkning och samtidig utkörning av teleskoparmen är möjlig, det lämpar sig t.ex. för staplingsarbeten med pallgaffel.
Teleskoplastare TH522

Ergonomisk styrspak

 • Styrspaken passar säkert och komfortabelt i handen. Styrningen är samtidigt både direkt och finkänslig. Med det har föraren maskinen och de viktigaste funktionerna hela tiden under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som val av färdriktning och hastighet finns även andra funktioner som differentialspärr, tredje och fjärde Styrkrets, High-Flow och alla elektriska funktioner på styrspaken. Detta ger enkel och bekväm enhandsmanövrering av redskap.
 • Samling av av de viktigaste funktionerna till styrspaken säkerställer bekvämt arbete även under en längre tid och ökar den totala effektiviteten vid arbete med maskinen.

Högvärdig pulverlackering

 • I jämförelse med vanlig lackering förlänger pulverbehandlingen lackens livslängd betydligt och är samtidigt miljövänlig.
 • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
Teleskoplastare TH522

High Flow högeffekts hydraulsystem

 • Maskinen kan utrustas med ett High-Flow högpresterande hydraulsystem om så önskas. Det möjliggör användning av redskap fram som kräver stort oljeflöde (som t.ex. en snöslunga). Därmed utökas maskinens användningsområde, eftersom även kompakta maskiner kan driva krävande redskap.

Fler funktioner

Utmärkt sikt runt hela maskinen

 • Förarhytten på TH522 erbjuder en fantastisk sikt över redskap, det direkta arbetsområdet och maskinens riskområde. Den lågt neddragna sidorutan och den höga sätespositionen ger tillsammans med den lutande motorhuven optimal sikt. Det ökar säkerheten inom maskinens arbetsområde.
 • För en ännu bättre sikt finns det för TH522 som tillval en förarhyttshöjning på 200 mm. Tack vare den stora vind­ och takrutan är dessutom sikten uppåt över redskapet alltid säkrad. Det är särskilt viktigt för att kunna arbeta säkert och effektivt med teleskoplastaren.
Teleskoplastare TH522

God belysning av arbetsområdet

 • Belysningen kan anpassas beroende på modell till olika krav: halogenlampor, belysning enligt tyska trafikbestämmelser (halogen eller lysdioder), arbetsbelysning med lysdioder (normal eller Performance), roterande varningsljus och extra strålkastare på teleskoparmen. Det möjliggör individuellt anpassat arbete med maskinen även i mörker.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och möjliggör att förare arbetar längre tid utan att tröttas.
Teleskoplastare TH522

Enkel på- och avstigning

 • Med några få steg stiger föraren bekvämt in i maskinens förarhytt. Detta är möjligt tack vare det rymliga insteget nära marken och de lättillgängliga handtagen. Detta ökar förarens säkerhet vid in- och utstigning.
Teleskoplastare TH522

God sikt åt höger

 • Sikten åt höger är ofta otillräcklig på många teleskoplastare. För maskiner från Wacker Neuson säkerställs en sikt med den stora sidorutan, teleskoparmens låga placering och den brant lutande motorhuven. På så sätt har förare nu alltid optimal sikt på området till höger om maskinen och på den högra backspegeln. Det ökar säkerheten väsentligt inom maskinens arbetsområde.
Teleskoplastare TH522

Tre sätt att styra maskinen för maximal flexibilitet

 • 1. Fyrhjulsstyrning: Full manövreringsförmåga och dragkraft på minsta yta.
 • 2. Framhjulsstyrning: För säker körning även i höga hastigheter.
 • 3. Diagonalstyrning: Körning åt sidan för centimeterexakt placering i trånga miljöer.
Teleskoplastare TH522

Flexibilitet med släpvagn

 • Maskinen kan tack vare tillvalet dragkrok dra en släpvagn. Beroende på modell kan man välja automatisk draganordning för släpvagn eller en K50 dragkula. Därvid beror släpvagnens vikt på maskinens storlek respektive maskinvikt.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användbarhet och ger större flexibilitet eftersom inget extra dragfordon erfordras. Maskinen går därmed att använda för många olika funktioner.
 • Möjligheten att dra en släpvagn utökar maskinens användbarhet och erbjuder större flexibilitet eftersom inget extra dragfordon erfordras. Maskinen går därmed att använda multifunktionellt.
Teleskoplastare TH522

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Wacker Neusons maskiner har omfattande och högkvalitativ standardutrustning. Dessutom kan - beroende på applikation och modell - exempelvis motor, drivlina, förarhytt eller hydraulsystem konfigureras individuellt. Vi ser alltid till att maskinen uppfyller kundens individuella krav och preferenser.

Elanslutningar fram och/eller bak

 • Maskinen kan utrustas med elektriska kontakdon fram och/eller bak. Det gör det möjligt att ha anslutning av eldrivna tilläggsfunktioner på redskap (som t.ex. sopmaskin med utrustning för vattenbegjutning). Dessutom är det möjligt att få växling av funktioner på hydrauliska redskap. Dessa växlingar sker enkelt med en styrspak.
 • De elektriska funktionerna (fjädrande/låsta) kan individuellt tilldelas styrspakens knappar om så önskas.
 • Elektriska anslutningar fram och/eller bak säkerställer att ett brett utbud av redskap kan användas med maskinen. Detta ökar maskinens användningsområde ytterligare.

Trycklös retur inklusive läckoljeledning

 • Redskap med egen hydraulmotor kräver tryckfri returledning. Hydrauloljan flyter i en separat överdimensionerad ledning genom oljekylare och hydraulfilter tillbaka till hydrauloljetanken. Detta ger fördelen att redskapet kan kyla returoljan och återföra den till hydrauloljetanken utan ökat dynamiskt tryck. Detta skyddar maskinens och redskapets komponenter.
 • Vid behov återför läckoljeledningen läckoljan från hydraulmotorn till tanken med max 2 bar. Detta minimerar det interna trycket i redskapets hydraulmotor.
Teleskoplastare TH522

Kompakta mått i klassen 2 x 2 m

 • Bredden och höjden på de kompakta teleskoplastarna är under 2 m. Därigenom är våra teleskoplastare mycket väl lämpade för användning där det är trångt och därmed unika i sin kombination av lyfthöjd, bredd och maskinprestanda.
 • Alla teleskoplastare i vår kompakta modellserie har särskilt små vändradier. Manövrerbarheten som uppnås genom detta gör maskinerna till allrounder på varje installationsplats.

Kraftuttag för bakmonterade påbyggnadsredskap

 • Det hydrauliskt drivna kraftuttaget på teleskoplastarens baksida möjliggör driften av olika bakmonterade påbyggnadsredskap. Detta ökar maskinens användningsområde.

Trepunktsfäste för bakmonterade redskap.

 • Trepunktslyften sitter baktill på maskinen och möjliggör lyft, sänkning och bogsering av påbyggnadsredskap med trepunktsupphängning. Detta ökar maskinens användningsområde.

30 km/h hastighet

 • Med motsvarande motoralternativ som tillval når maskinen en hastighet av 30 km/h. Det möjliggör snabbare förflyttning av maskinen från en punkt till en annan och erbjuder därmed tidsbesparing och bättre ekonomi.
Teleskoplastare TH522

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Den till 100 % i- och urkopplingsbara differentialspärren ger maximalt drag- och skjutkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd vid normal drift. Det ökar maskinens effektivit.
 • Vid normal drift är differentialspärren urkopplad. Det medför säkerhet, mindre slitage och sparar driftskostnader.

Hydraulsystem med hög prestanda

 • En Wacker Neuson-maskin har tillräcklig hydraulkraft och lämpar sig därför för många olika redskap.
 • Den flexibla kombinationen av maskin och ett stort antal hydrauliskt drivna påbyggnadsredskap täcker in talrika arbetsuppgifter.
 • Fördel: Maskiner med hög hydraulisk effekt sparar pengar eftersom det inte är nödvändigt att byta till en större maskin för krävande arbeten.
Teleskoplastare TH522

Optimala däck

 • Att använda riktiga däck på maskinen spelar en viktig roll i den praktiska insatsen. Om däcken är avstämda till underlaget och insatsområdet kan föraren arbeta optimalt med maskinen.
 • Att välja rätt däck säkerställer inte bara maximal dragkraft, utan även minimalt slitage och att maskinen går smidigt. Dessa aspekter ökar också däckens livslängd och ökar samtidigt lönsamheten.
 • Beroende på modell finns det olika däckprofiler att välja mellan så att optimal prestanda uppnås på varje yta: Välj mellan EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil och MPT-profil. Detta säkerställer maximal flexibilitet i maskinkonfigurationen redan från fabrik.
Teleskoplastare TH522

Översiktlig, digital display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala displayen upprätthåller föraren alltid översikten under arbetet. Förutom information om temperatur, bränslenivå och driftstimmar visas även aktiva maskinfunktioner i förarhytten, exempelvis aktiverad funktion i eluttag, kontinuerlig drift av den tredje Styrkrets eller inkopplad differentialspärr.
Teleskoplastare TH522

Kompakt teleskoplastare

 • De kompakta teleskoplastarna från Wacker Neuson är unika i sin kombination av lyfthöjd, bredd och maskinprestanda. Med fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning är maskinen absolut stabil och väl rustad för många olika arbetsuppgifter.
 • Tack vare fyrhjulsstyrningen och den odelade ramen är teleskoplastarna från Weidemann särskilt smidiga och mycket stabila. Maskinens låga tyngdpunkt bidrar ytterligare till stabiliteten.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.
 • Den goda sikten över inkopplingspunkten gör att byte av redskap är mycket enkelt. Dessutom är byte av redskap säkert tack vare tvåhandsmanövrering vid urkoppling.
 • Det hydrauliska snabbväxlingssystemet för redskap är standard på Wacker Neusons teleskoplastare.
Teleskoplastare TH522

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade reglage, bekväm förarstol och optimal sikt över redskapet: En arbetsplats som motiverar och stödjer föraren.
 • Med välkoordinerad utrustning ökar komforten för föraren och denne kan arbeta optimalt med maskinen under lång tid.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • De olika modellerna på förarhytter har generös tilldelning av ventilationsmunstycken, vilket ger god luftcirkulation och gör arbetsklimatet behagligt för föraren.

Luftkonditioneringsanläggning

 • Det valfritt tillgängliga luftkonditioneringssystemet säkerställer en trevlig arbetsmiljö i hytten de dagar när det är varmt utomhus. Det säkerställer god luftväxling och övertygar med optimerad kylkapacitet. Reglage och munstycken är alltid i bästa möjliga position.
 • Luftkonditioneringssystemet ökar förarkomforten. Det gör att arbetet inte tröttar ut föraren eftersom det gör föraren mindre utsatt för höga utomhustemperaturer.

Ventilation vid behov

 • Förarhytten har en stor, vid öppningsbar dörr och uppställningsbara fönster. Med den delade dörren kan den övre fönsterrutan ställas upp och låsas baktill. En spaltventilation genom fönster och/eller dörr är också möjlig. Beroende på modell finns även en uppställningsbar bakruta och hela dörren kan ställas upp och låsas baktill.
 • De olika ventilationsmöjligheterna säkerställer frisk luft i förarhytten även utan luftkonditionering och ökar förarens komfort vid varma utetemperaturer.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarsätet är ergonomiskt formad, välfjädrande och justerbar. Tillvalet luftfjädrad komfortstol säkerställer att arbetet blir ännu mer angenämt. Stolvärme finns som tillval för kalla temperaturer. Detta ökar komforten för föraren och denne kan arbeta med maskinen under längre tid.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Bekväm dämpning av vibrationer vid last

 • Vibrationsdämpningen kan aktiveras elektriskt och möjliggör optimal hantering av maskinen i tuff terräng och på väg. Systemet rekommenderas särskilt när maskinen transporterar tunga laster i skopa eller på pallgafflar, eller flyttar ett tungt redskap i hög hastighet över långa sträckor. Vibrationsdämpningen säkerställer en avsevärd förbättring av komforten för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen hindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.

Handgas

 • Med handgasen kan du manuellt ställa in ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett redskap. Den steglösa inställningen görs bekvämt och exakt med en potentiometer.
 • Handgasen säkerställer bekvämt och koncentrerat arbete med redskap som sopmaskin, häcksax eller slagklippare, även under en längre tid.
Teleskoplastare TH522

Robust teleskoparm

 • Teleskoparmen har en robust och stabil konstruktion och är placerad i mitten av maskinen, vilket motverkar vridning. Parallellstyrningen är hydraulisk och glidelementen i teleskoparmens innerrör är underhållsfria. Detta reducerar slitaget och ökar maskinens livslängd.
Teleskoplastare TH522

Överskådlig manöverfilosofi

 • Alla maskiner från Wacker Neuson har ett konsekvent driftkoncept med tydligt strukturerade och ergonomiskt placerade reglage och knappsatser. Alla våra maskiner manövreras och styrs på liknande eller samma sätt. Detta har fördelen att en förare snabbt finner sig tillrätta i olika maskiner från Wacker Neuson och snabbt blir produktiv i sitt arbete.
 • Wacker Neusons filosofi vad gäller reglage gör att föraren enkelt kan förstå maskinen, vilket innebär att denne snabbt finner sig tillrätta och kan arbeta säkert. Detta kan till exempel ses i återkommande reglage som Jog Dial, styrspak, display, allmänn tilldelning av strömbrytare, etc.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: All kraft till drivlinan. 2. Lätt intryckt broms- och krypkörningspedal: Hastigheten minskas, mer kraft till redskapens hydraulsystem. 3. Mer intryckt broms- och krypkörningspedal: Hastigheten minskas ytterligare, ännu mer kraft till redskapens hydraulsystem. 4. Fullt intryckt broms- och krypkörningspedal: Maskinen står still, all kraft till redskapens hydraulsystem.
 • Fördelarna med en broms- och krypkörningspedal: Mindre slitage på driftsbromsen samt optimal fördelning av motors effekt.

Tryckavlastning på teleskoparmen

 • Knappen för tryckavlastning sitter lättillgänglig ute på teleskoparmen. På det sättet kan man snabbare och effektivare växla mellan olika hydrauliskt drivna redskap. Detta fungerar även när motorn är igång (diesel) eller maskinen är påslagen (elektrisk).
 • När tryckavlastningen aktiveras är den aktiva hydrauliska styrkretsen trycklös och hydrauliskt drivna redskap kan bytas enkelt och säkert.
Teleskoplastare TH522

Optimal servicevänlighet

 • För de regelbundna service- och underhållsåtgärderna öppnas motorhuven med ett enkelt handgrepp. Hydrauloljetanken, luftfiltret, motoroljepåfyllningen, oljestickan och kylaren går därmed lätt och snabbt att komma åt.
 • Servicearbeten kan utföras enkelt och snabbt, dörvid maximeras automatiskt maskinens tillgänglighet, vilket i sin tur minskar de totala driftskostnaderna (TCO).

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av alla maskinens smörjpunkter är en del av det korrekta underhållet och oumbärligt för att bibehålla maskinens effektivitet. För att spara tid och göra arbetet enklare, finns smörjpunkterna hos alltid på en lättillgänglig plats.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga är det inte svårt att utföra regelbunden smörjning av maskinen. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och med det även andrahandsvärdet.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Det helautomatiska centralsmörjsystemet styr smörjningens varaktighet och intervaller, vilket kan justeras av föraren. Regelbunden smörjning av alla smörjpunkter ökar maskinens driftsäkerhet.
 • Med det helautomatiska centralsmörjsystemet smörjs maskinen automatiskt och därmed mycket bekvämt. Detta innebär en betydande tidsbesparing och ökar maskinens livslängd och bromsar värdeminskningen.
Teleskoplastare TH522

Underhållsvänliga hydraulslangar

 • Wacker Neusons maskiner är normalt utrustade med korta hydraulslangar. Detta innebär att slangarna är fördelade på flera ställen. Om en hydraulslang behöver bytas, byter man bara den berörda slangen. Detta innebär att alla slanger i hydraulsystemet inte behöver bytas. Detta snabbar upp reparationstiderna enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält