Tvåtaktsstamp

Tvåtaktsstampar i Classic-serien BS62-2/BS68-2

Tvåtaktsstampar i Classic-serien BS62-2/BS68-2: Enbart från Wacker Neuson

Sedan länge utgör tvåtaktsstamparna från Wacker Neuson standarden i byggbranschen. De är robusta, tåliga och utvecklades för maximal produktivitet, prestanda och livslängd. Tvåtaktsstampen har hög komprimeringseffekt och är bekväm att använda och övertygar på nytt varje dag. Den drivs med den av Wacker Neuson utvecklade och tillverkade WM80c-motorn som tack vare sin katalysator betydligt underskrider alla föreskrivna utsläppsgränser.

Effektivt luftfilter

 • Luftfiltret ger en mycket god filterverkan tack vare hög kapacitet och ger därmed genomgående hög motoreffekt.
 • Filterhuset är så konstruerat, att smutsen från filtret som tas bort inte hamnar i närheten av insugningsluften. Det skyddar motorn från smuts vid underhåll.
 • Täckplåten till luftfiltret måste öppnas med ett verktyg: På så sätt hindras att täckplåten öppnas på den dammiga byggarbetsplatsen eller att filtret avlägsnas helt av operatören för att snabbt kunna fortsätta arbeta. Genom att det nödvändigt med att använda ett verktyg bör det säkerställas att stampen tas till verkstad för filterunderhållet.

Ergonomiskt utformad styrbåge

 • Handtaget är vinklad i området där man greppar det. Detta möjliggör en ergonomisk position för handen, vilket avlastar handlederna.
Tvåtaktsstampar i Classic-serien BS62-2/BS68-2

Individuell inställning av förgasarna

 • Eftersom förgasaren justeras först när motorn monteras i stampen leder det till optimala förhållanden för effekt, förbrukning och låga avgaser.

Endast en spak för start, tomgångskörning och stopp

 • Stampen kan mycket bekvämt hanteras enbart med en spak. Bränslekranen är inbyggd i spaken. Choken blir automatiskt avaktiverad vid fullt gaspådrag.

Tvåtaktsmotor

 • Tvåtaktsmotorn är mycket robust och utvecklades av Wacker Neuson enbart för den hårda användningen på byggarbetsplatser av stampar. Den enkla uppbyggnaden av motorn gör underhållet enkel och sparar på kostnader för reservdelar.
 • Tvåtaktsmotorn är helt funktionsduglig även på lutande plan. Motorn kan även utan problem startas när stampen till och med legat på sidan.

Fler funktioner

Smal, kompakt byggmetod med optimal maskintyngdpunkt

 • Den kompakta byggmetoden med den låga maskintyngdpunkten ger en tippsäker gång och underlättar manövreringen särskilt i smala diken.

Stor, robust lyftögla

 • Den stora, robusta lyftöglan underlättar vid transport av maskinen.
Tvåtaktsstampar i Classic-serien BS62-2/BS68-2

Spärrlås för drivmedels- och oljetank

 • Spärrlåset förhindrar att tanklocket dras år för hårt och kärvar.
Tvåtaktsstampar i Classic-serien BS62-2/BS68-2

Transportrullar vid handtaget

 • Utrustningen kan enkelt skjutas liggande upp på lastbilsflaket.

EquipTrack

 • EquipTrack möjliggör fullständig och exakt insamling av fordonsdata via en Bluetooth-modul, vilket gör processerna på byggarbetsplatsen mer effektiva och transparenta.
 • EquipTrack kan enkelt installeras på enheten, även eftermontering kan göras utan problem.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält