Membranpumpar: För dränering av urlakningsområden

Våra membranpumpar visar sin styrka vid dränering av slam- och avloppsvatten och starkt växlande vattenmängder. De suger dessutom upp fasta partiklar upp till 41 mm och är inte känsliga för torrkörning. Därför kan du enkelt låta dem arbeta utan ständig tillsyn.