ET42

Konventionell bandgrävmaskin ET42

Konventionell bandgrävmaskin ET42: Förstärkningen för alla byggarbetsplatser

Full kraft framåt: Minigrävmaskinen ET42 kombinerar beprövad teknik med en stor portion innovation och blir därigenom en mästare i 4-tonsklassen. Den har välkända, stora lyft- och grävkrafter samt korta arbetscykler. Tack vare modern teknik minskas utsläpp och samtidigt ökar effektiviteten. På detta sätt uppfyller exempelvis den kraftfulla motorn hos ET42 avgasnorm steg V. Även vad gäller användarvänlighet imponerar grävmaskinen. Arbetet går lätt tack vare intuitivt användarkoncept och perfekt sikt över arbetsförloppet.

Konventionell bandgrävmaskin ET42

Flexibelt kolvstångsskydd

 • Cylindrar och kolvstång är skyddade mot skador med hjälp av plastskenor, vilket förlänger deras livslängd och sparar kostnader. Tack vare det flexibla materialet återvänder de till sin ursprungliga form efter en stöt. Utseende och egenskaper bevaras helt.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Load Sensing Flow Sharing

 • Load Sensing Flow Sharing ger exakt och effektiv styrning av grävmaskinen. Maskinen anpassar sig till belastningen, varigenom rörelserna med styrspaken alltid är desamma för föraren.
 • Hydraulsystemet blir effektivare, sparar energi och slutligen kostnader. Dessutom blir manövreringen enklare för föraren.
 • Lastavkännande system hjälper till att vid behov reglera flödet i hydraulsystemet. Ju mindre effekt som används desto lägre blir förbrukningen av drivmedel.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Vertical Digging System VDS+

 • Vertical Digging System kompenserar lutningar på upp till 15° och möjliggör därigenom lodrät grävning i sluttningar. Det är inte endast ergonomiskt för föraren, det sparar även tid och mängden utgrävt material.
 • Upp till 25 % kortare tid och mängd utgrävt material vid grävning och igenfyllning. Säkert arbete tack vare upp till 20 % bättre stabilitet.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Trepunktskinematik

 • Med trepunktskinematiken har konventionell skopstyrning nått en ny nivå. Genom denna "trebultskonstruktion" utökas skopans vridvinkel till 200° - vilket är 10 % mer än vid konventionell skopstyrning. Därigenom ökar både lodräta insticksdjup och grävkrafter. Grävmaskinen behöver då inte flyttas så ofta och effektiviteten ökar avsevärt.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Active Working Signal AWS

 • En röd remsa med lysdioder, som löper över motorhuven, lyser så snart hållaren för styrspaken trycks nedåt. Det signalerar för omkringstående personer att grävmaskinen är driftklar och kan röra sig när som helst.

Fler funktioner

Konventionell bandgrävmaskin ET42

Arbetsbelysning med lysdioder

 • De hållbara LED-strålkastarna möjliggör säkert arbete med allroundbelysning när det är mörkt. Den optimala upplysningen av arbetsområdet säkerställer högre utnyttjande av maskinen, även vid nattliga siktförhållanden. Strålkastarna på chassit ser till att arbetsområdet är väl upplyst även när maskinen svänger.
 • Bästa belysningen och lång livslängd tack vare LED-teknik.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Ny dragning av avgassystemet

 • Heta avgaser leds uppåt och förhindrar därigenom eventuella skador på personer eller föremål. Det är speciellt fördelaktigt i trädgårds- och landskapsanläggning (t.ex. vid dikes- och kanalbyggnad). Dessutom minskar det mängden damm som virvlar upp från marken.

Yttre, styrda bärhjul

 • I synnerhet för lyft av tunga laster ger de yttre, styrda bärhjulen en optimal viktfördelning för grävmaskinen och ökad stabilitet i sidled.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Hydrauliskt svängbart schaktblad

 • Schaktbladet kan vara rakt eller vridas steglöst upp till 25° åt vänster eller höger. Därigenom måste det återställas mer sällan vid längre återfyllning i en riktning. I flytläge följer schaktbladet automatiskt markkonturen, föraren behöver göra någon anpassning.
 • Steglöst svängbar med flytläge för större flexibilitet och effektivitet.

Automatiskt stopp

 • För att förhinda onödig dieselförbrukning respektive minska maskinens förbrukning har föraren möjlighet att aktivera den automatiska stoppfunktionen. Det leder till minskning av bränsleförbrukningen och skonar miljön. Dessutom undviks onödiga drifttimmar, varigenom servicekostnaderna minskar och som följd av det ökar maskinens andrahandsvärde.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Bättre förarhyttkomfort med mycket god ergonomi och klimatanläggning

 • Det intuitiva användarkonceptet möjliggör enkel och omfattande styrning av grävmaskinen. Maskinen styrs med en styrspak, 3,5-tums display, Jog-Dial och knappsats. Med dem manövrerar man maskinen, redskap sparas i minnet, yttre styrkretsar styrs och oljevolymer anges. De optimalt placerade munstyckena ger en angenäm förarhyttstemperatur och möjliggör outtröttligt arbete. Luftkonditioneringsanläggning möjliggör kylning till 16 °C (vid en yttertemperatur av 38 °C) på hälften av den tid som föreskrivs i ISO-normen."
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Avgasnorm steg V

 • För att klara dessa europeiska utsläppsdirektiv använder vi den modernaste motortekniken, med avgasrening. DPF-regenerering sker vid behov automatiskt och under normal arbetsdrift. Därigenom behövs ingen stillastående regenerering och arbetscykeln avbryts ej. Den stabila kylmedelstemperaturen ökar dieselmotorns livslängd och verkningsgraden i förarhyttens värmesystem tack vare förbättrad styrning.
 • Ny teknik som ökar effektiviteten och minskar avgasutsläppen - utsläpp av hälsoskadliga dieselpartiklar, kolväten och kolmonoxid minskar också. Filtret kräver inga tillsatser, ingen förbränning och inga extra strömkällor eller att föraren måste ingripa.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Jog Dial

 • Det inom motorfordssegmentet välkända Jog Dial-systemet, inklusive en översiktlig display, möjliggör ett intuitivt val av korrekta driftsinställningar med en ratt, liksom olika inställningar via en knappsats. ECO-läget är standardläget för effektivt och bränslebesparande arbete, HI-läget står för maximal pumpeffekt och snabbt, kraftfullt arbete medan LOW-läget används för extremt exakt, finkänsligt arbete.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Handsfree

 • Större säkerhet och produktivitet genom Bluetooth som är inbyggd i radion.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

USB-anslutning

 • I kombination med radio finns det möjlighet att ladda mobiltelefonen.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Tio stora surrningsöglor

 • Sex stora surrningsöglor på chassiramen liksom ytterligare fyra på övervagnen sörjer för lätt och snabb surrning och därmed säkrare maskintransport.
 • Öglorna är perfekt placerade för säker fastsättning av maskinen och är även avsedda för stora krokar.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

7-tumsdisplay i kombination med backkamera

 • Den stora, 7-tums multifunktionsdisplayen ger en perfekt vy över maskinens alla funktioner och visar bilderna från kamerorna. Backkameran på grävmaskin möjliggör säker backning. Dessutom är sikten över maskinen bättre när den vrids.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

AUX-tryckavlastning

 • Vid aktiverad funktion kopplas de yttre styrkretsarna AUX I/AUX II trycklöst via en ventil. Det underlättar inkoppling av hydrauliska redskap. Redskapen kan genom tryckavlastning även kopplas in med motorn igång.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Innovativt vindrutesystem

 • Vindrutorna kan anpassas till alla villkor på byggarbetsplatsen. Stängda är de vatten- och vindtäta. Den övre vindrutan kan skjutas under hyttaket. Den undre rutan fungerar som stänkskydd. Den undre rutan glider bakom den övre; idealisk för att hålla kontakt med arbetskamrater. Vid behov skjuts båda rutorna under förarhyttens tak för säker förvaring.
 • Den tvådelade vindrutan möjliggör optimal ventilation av hytten i all väderlek. Dessutom underlättar den kommunikationen med föraren. Separat demontering och förvaring av vindrutan tillhör det förgångna.
 • Betydligt mindre risk för skada eller förlust; större användarkomfort
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Vindrutetorkarmotorn är inbyggd i A–stolpen

 • Torkningsriktningen uppifrån och nedåt ger en bättre rengöring, motorns placering i A-stolpen och dess kabeldragning begränsar inte sikten.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Säker på- och avstigning

 • Genom den nya positionen för joystickhållaren och armstödet har utrymme skapats, och risken för en oavsiktlig drift av maskinfunktionerna har minimerats.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Hydrauliskt mothåll

 • Tillvalet med hydrauliskt mothåll ger förutom konventionell användning av skopan, även en gripfunktion och utökar därigenom användningsmöjligheterna.
 • Med denna extra gripfunktion är det enkelt att lägga undan material.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Upp till fem yttre styrkretsar från fabrik

 • Tack vare de valfria, yttre styrkretsarna kan grävmaskinen utrustas med ett flertal olika redskap. På så sätt ökar användningsmöjligheterna och därmed också grävmaskins användningsbarher.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Skyddsgaller för vindrutan

 • Det robusta gallret skyddar föraren och vindrutan från större stenskott eller andra skrymmande hinder, utan att därmed förhindra sikten.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Kompakta mått

 • Stor säkerhet vid transport, kostnads- och tidsbesparande, stor flexibilitet. Grävmaskinen utmärker sig med låg instegshöjd, små yttermått tack vare intelligenta komponentplaceringar och för god stabilitet tack vare låg tyngdpunkt.
 • Vid transport eller i trånga utrymmen: Tack vare den kompakta byggmetoden kan grävmaskinen enkelt flyttas till nästa arbetsplats. På byggarbetsplatsen kommer maskinen fram lätt och snabbt, även på trånga ställen - för stor effektivitet vid varje tillfälle.
Konventionell bandgrävmaskin ET42

Slangdragning genom vridkonsolen

 • Den optimala slangdragningen genom vridkonsolen ger bästa skydd för slangarna mot yttre påverkan och förlänger på detta sätt deras livslängd. Sikten begränsas på så sätt inte och slangarna slits avsevärt mindre.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält