WL110

Hjullastare WL110

Hjullastare WL110: Produktivitet i en ny dimension

Den största maskinen i Wacker Neusons segment för kompakta hjullastare: hjullastaren WL110. I klassen för 1,8 m3 imponerar maskinen i synnerhet genom sin prestanda, som visar sig som stor tipplast och skjutkraft. Tack vare stor skopvolym och hög arbetsvikt är hjullastaren idealisk för tung och säker materialhantering. Motorn och arbetshydrauliken är utvecklade för produktivitet och det gör maskinen till en effektiv medhjälpare, när det gäller att förflytta stor materialmängd säkert och komfortabelt.

Ecospeed Pro: steglös hydrostatisk växellåda

 • Ecospeed Pro är en steglös, hydrostatisk växellåda, vars högre dragkrafter och körhastigheter uppnås än med tidigare utvecklade lösningar. Det sker under bibehållande av alla fördelar från tidigare drivsystem vad gäller kompakthet, energieeffektivitet och användarkomfort. Med Ecospeed Pro är det möjligt att nå hastigheter upp 40 km/h utan växling. Detta möjliggör en bekväm färd, där varken dragkraftsavbrott eller ryckiga växlingar uppträder.

30/40 km/h hastighet

 • Med motsvarande motoralternativ uppnår maskinen som tillval en hastighet på 30 resp. 40 km/h. Det möjliggör snabbare förflyttning av maskinen från en punkt till en annan och erbjuder därigenom en tidsbesparing och förhöjer ekonomin.

Automatisk luftkonditioneringsanläggning

 • Den automatiska luftkonditioneringsanläggningen ombesörjer vid höga utomhustemperaturer ett angenämt arbetsklimat i kupén. En konventionell luftkonditioneringsanläggning kyler vanligen endast i ett steg, som reglerar styrkan på fläkten. Den automatiska luftkonditioneringsanläggningen arbetar med förarhyttssensorer och minskar eller ökar innertemperaturen enligt förarens krav. Det ombesörjer ett konstant klimat och har fördelen, att klimatiseringen av förarhytten anpassar sig bättre till utomhustemperaturen.
 • Den automatiska luftkonditioneringsanläggningen ökar komforten för föraren och möjliggör därigenom ett uttröttningsfritt arbete, eftersom belastningen på föraren minskar vid höga utomhustemperaturer.
 • Manöverorganet för styrning finns i taket ovanför displayen och luftmunstyckena är väl fördelade i förarhytten, vilket sörjer för optimal luftcirkulation.

Översiktlig, digital 7-tums display

 • De viktigaste funktionerna är väl synliga: Med den digitala displayen behåller föraren alltid överblicken över maskinen. Förutom standardinformation om temperatur, bränslenivå eller driftstimmar visas även aktiva maskinfunktioner i förarhytten, t.ex. aktiverad funktion i eluttag på lastaren, kontinuerlig drift av den tredje styrkretsen eller inkopplad differentialspärr.
 • Genom placeringen uppe till höger i förarhyttsutrymmet har föraren alltid översikt över displayen utan något hinder.
 • De olika funktionerna och inställningar styrs alla via manöverorganet Jog Dial, vilket möjliggör för föraren en enkel och komfortabel hantering.

Styrspakens konsol fjädrar med förarstolen

 • Styrspakens konsol är monterad på förarstolen som fjädrar med vid vibrationer. När förarstolen ställs in enligt förarens behov, ställs också styrspakens konsol in till ett perfekt läge, vilket är en fördel vad gäller komfort och ergonomi för föraren.
 • Styrspakens konsol och förarstolen utgör en enhet. Därigenom förändras förarens armsläge inte under arbete med maskinen. Det förhöjer komforten för föraren och denne kan vara produktiv längre.

Fler funktioner

Midjestyrning och pendelaxel bak

 • Maskiner med en skopvolym som är större än 1,5 m3 utrustas med en midjestyrning och en pendelaxel bak på grund av sin storlek och sin vikt. Det garanterar optimal manövreringsförmåga och dragkraft tillsammans med hög körkomfort för uttröttningsfria arbeten.
 • Uppdelningen i midjestyrning och pendelaxel bak garanterar en lång livslängd för systemet.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.
 • Det hydrauliska snabbväxlingssystemet för redskap är standard för alla Wacker Neusons hjullastare.
 • Den goda sikten över kopplingspunkterna gör redskapsbytet mycket enkelt. Därtill är bytet särskilt säkert tack vare tvåhandsmanövreringen vid frånkoppling.

Överskådlig manöverfilosofi

 • I alla Wacker Neusons hjullastare finns ett överskådligt manöverkoncept med tydligt anordnade och ergonomiskt placerade reglage och knappsatser. Alla Wacker Neusons hjullastare kan manövreras på snarlikt eller samma sätt. Föraren kan då snabbt hitta rätt i olika Wacker Neusons hjullastare och därmed arbeta produktivt.
 • Wacker Neusons manöverfilosofi gör att föraren lätt förstår maskinen, så att denne kan arbeta säkert och produktivt. Föraren känner igen manövreringen från olika Wacker Neuson-maskiner, även från skilda produkttyper. Det visar sig till exempel vid återkommande delar som Jog Dial, joystick, display, reglagebeläggning o.s.v.
Hjullastare WL110

Ergonomisk styrspak

 • Styrspaken ligger säkert och komfortabelt i handen. Styrningen är direkt och exakt på samma gång. På detta sätt har föraren hela tiden maskinen och de viktigaste funktionerna under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som t.ex. färdriktningsväljar och hastighetsreglage kan också många andra funktioner som t.ex. differentialspärren, tredje och fjärde styrkretsarna, High-Flow och alla elfunktioner manövreras med styrspaken. Det ger komfortabel enhandsmanövrering av redskapen och föraren har därmed alltid de viktigaste funktionerna under kontroll. Det ökar effektiviteten och sörjer för uttröttningsfritt arbete, även under längre tidsintervall.
Hjullastare WL110

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Tack vare den harmoniskt anpassade utrustningen ökas komforten för föraren och denne kan arbeta ännu längre tid optimalt med maskinen.
Hjullastare WL110

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • Beroende på förarhyttstyp är tillräckligt med luftmunstycken inbyggda för att ge god luftcirkulation och göra arbetsklimatet för föraren angenämt.
Hjullastare WL110

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är justerbar, ergonomiskt formad och välfjädrad. Konsolen förstyrspaken inklusive armstödet bildar en enhet med förarstolen, som kan justeras och fjädras med. Tillvalet luftfjädrad förarstol säkerställer att arbetet blir mindre tröttande. För låga temperaturer finns stolsuppvärmning. Det ökar komforten för föraren och denne kan arbeta längre uttröttningsfritt med maskinen.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.
Hjullastare WL110

Svängningsdämpad arbetsplats

 • Vibrationer och stötar absorberas av maskinen genom motsvarande dämpare. Förarens kropp är mycket väl skyddad och denne kan även arbeta längre tid och uttröttningsfritt med maskinen.
 • Förarens koncentration störs mindre genom vibrationer och stötar och kan därigenom arbeta effektivt längre.

Lyftarmsdämpning med automatisk funktion

 • Lyftarmsdämpningen aktiveras elektriskt och möjliggör optimal maskinhantering i svår terräng och på vägar. Det rekommenderas speciellt när maskinen ska förflytta stor last i skopan eller ett tungt redskap en lång sträcka med hög hastighet. Lyftarmsdämpningen ombesörjer då större säkerhet och komfort för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen förhindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.
 • Lyftarmsdämpningen kan stängas av helt respektive sättas på för kontinuerlig funktion. Dessutom finns det en automatisk funktion. Här ställs körhastigheten in via Jog Dial, vilket automatiskt aktiverar lyftarmsdämpningen. Om den inställda körhastigheten åter underskrids så avaktiveras lyftarmsdämpningen. Det ger föraren maximal komfort och säkerhet.

Handkrypkörning (långsam körinställning)

 • Med handkrypkörning (långsam körinställning) kan mycket låga körhastigheter uppnås vid konstant motorvarvtal. Det erbjuder en fördel vid användning av påbyggnadsredskap som exempelvis drivs med konstant högt varvtal samtidigt med mycket låg körhastighet. Vid insats med exempelvis en sopmaskin måste inte fotkrypkörningspedalen vara ständigt aktiverad, vilket i sin tur minskar förslitningen.
 • Handkrypkörning (långsam körinställning) möjliggör komfortabelt och uttröttningsfritt arbete med samma sredskap även under ett längre tidsintervall.

Handgas

 • Handgasen möjliggör manuell inställning av ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett redskap. Inställning sker bekvämt och exakt med motsvarande reglage.
 • Handgasen möjliggör komfortabelt och uttröttningsfritt arbete med samma redskap även under ett längre tidsintervall.

Returautomatik för skopa

 • Returautomatiken för skopan är välplacerat på styrspaken och med endast en knapptryckning sparas läget för redskapets fäste. Vid nästa lastningscykel kan påbyggnadsredskapet föras tillbaka till exakt samma position.
 • Det är en fördel vad det gäller komfort och snabbhet för föraren vid arbeten som upprepas, såsom stapelarbeten eller påfyllning av behållare med fast höjd eller sidoväggar på en lastbil.
Hjullastare WL110

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Den till 100 % i- och urkopplingsbara differentialspärren ger maximalt drag- och skjutkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd vid normal drift. Det ökar maskinens effektivit.
 • Vid normal drift är differentialspärren urkopplad. Det medför säkerhet, mindre slitage och sparar driftskostnader.

Hydraulsystem med hög prestanda

 • En Wacker Neuson hjullastare har alltid tillräcklig hydraulprestanda och lämpar sig därmed för användning med många olika redskap, vilket skapar en mängd olika användningsområden.
 • Den flexibla kombinationen med olika redskap minskar maskinparken och därmed den totala driftskostnaden (TCO).
 • Kompakta maskiner med hydraulsystem med hög prestanda sparar pengar, eftersom en större maskin inte genast måste införskaffas eller användas.

Perfekt anpassad kinematik

 • Kinematiken anpassas till maskinens storlek – det säkerställer optimala kraftförhållanden och maximal produktivitet för varje maskin.
 • Den optimala anpassningen och bearbetningskvaliteten av lyftarmarnas konstruktion och de kraftfulla hydraulcylindrarna ökar maskinens livslängd och innebär därmed ett mervärde för kunden, eftersom effektiviteten ökar vid arbetet.
 • Maskinens maximala möjliga lyftkraft teoretiskt är alltid större än den faktiskt tipplasten. Den stora hydraulcylindern har alltid tillräckligt med reserver och cylindrarna används inte maximalt.
Hjullastare WL110

Maskinparametrar är inställbara med Jog Dial

 • Manöverorganet Jog Dial möjliggör manövrering och utläsning av olika maskinerparameter och funktioner via displayen: Exempelvis inställning av lyftarmsdämpning, avläsning av timräknare och maskininformationer eller förståelse av serviceintervall. Jog Dial är därför väl tillgängligt placerad i förarens arbetsområde.
 • Vid behov kan hydrauloljans flödesmängd ställas in manuellt med manöverorganet Jog Dial. Det är en fördel när maskinen driver ett hydrauliskt redskap som inte behöver maskinens fulla hydrauliska effekt. Föraren kan på det sättet arbeta med maskinen och redskapet väldigt exakt och resursbesparande.
 • Vid servicetillfällen kan via Jog Dial snabbt de viktiga felmeddelandena och nödvändiga maskininformationerna tillhandahållas. Det snabbar upp diagnosen och minskar maskinstilleståndet.

Din hjullastare som redskapsbärare

 • Hjullastarens uppgifter är mångfaldiga, därför har Wacker Neuson alltid många redskap att välja mellan. Med vårt omfattande och genomtänkta program med redskap kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell.
 • Investeringsvaran ”Hjullastare” kan användas för en mängd arbetsuppgifter och är därmed mycket ekonomisk.
 • Maskinen kan användas året om (t.ex. även för vinterarbeten) tack vare att många olika redskap kan användas beroende på arbetets krav.
Hjullastare WL110

Optimala däck

 • Rätt däck på hjullastaren är viktigt för många insatser. Om däcken är optimalt anpassade till underlag och arbetsuppgift, kan föraren arbeta effektivt med maskinen.
 • Val av rätt däck innebär, utöver maximal dragkraft, även minimalt slitage, vilket sparar pengar eftersom däcken inte behöver bytas ofta.
 • Du kan välja mellan sju däcktyper beroende på modell för att uppnå optimal prestanda på varje underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Redan på fabriken säkerställs maximal flexibilitet för maskinen.
Hjullastare WL110

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Wacker Neusons hjullastare har en omfattande och högvärdig standardutrustning. Beroende på tillämpning och modell kan du dessutom individuellt konfigurera t.ex. motor, drivning, förarplats och hydraulik. Det garanterar alltid en skräddarsydd maskin.

High-Flow högpresterande hydraulik

 • Maskinen kan som tillval utrustas med en High-Flow högpresterande hydraulik. Det möjliggör drift av främre redskap, som kräver stort oljeflöde (som t.ex. en snöslunga). Därigenom utökas maskinens insatsområde, eftersom även kompakta maskiner kan driva krävande redskap.

Komfortabel förarhytt

 • Den rymliga och bekväma förarhytten uppfyller det aktuella europeiska maskindirektivets krav på ROPS- och FOPS-skydd och erbjuder stor rörelsefrihet för huvud och kropp. Den ger en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet, det omedelbara arbetsområdet och runt om hela maskinen. Det ökar arbetssäkerheten eftersom föraren hela tiden har full översikt över maskinens omgivning.
 • Genom den kompletta inglasningen och de neddragna rutorna i förarhytten får föraren en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet. Det garanterar säkerhet eftersom föraren alltid har en god överblick över sitt arbetsområde.
 • Förarhytten övertygar genom utmärkt ergonomi, rymligt utrymme och många individuella inställningsmöjligheter för föraren. Förarhytten erbjuder skydd mot väder och vind och yttre miljöpåverkan. Det möjliggör uttröttningsfritt arbete även under längre tidsperioder.

Optimal serviceåtkomst

 • Maskinen erbjuder lättillgängliga serviceluckor och stänkskärmarna är avtagbara. Detta möjliggör enkel åtkomst till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Kontroll och underhåll av maskinen underlättas väsentligt. Även motorhuven kan öppnas långt upp vilket ger optimal tillgång.
 • Vid behov kan förarhytten tippas åt sidan med hjälp av en kran eller gaffeltruck för större underhållsarbeten. Förarhytten behöver därmed inte demonteras komplett. Det leder till minskade stilleståndstider för maskinen och därmed lägre totaldriftskostnader (TCO).

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av alla maskinens smörjpunkter är en del av underhållet och oumbärligt för att bibehålla maskinens effektivitet och värde. För att spara tid och göra arbetet enklare, finns smörjpunkterna hos Wacker Neusons hjullastare alltid i lättillgängliga positioner.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga smörjs maskinen oftare än om smörjpunkterna är svårtillgängliga. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och dess värde.

Delade hydraulslangar

 • Hos Wacker Neusons hjullastare lägger vi värde på korta hydraulslangar – slangarna är delade på flera platser. Om du behöver byta ut en hydraulslang, måste du alltså inte ersätta hela slangen i hydraulkretsen utan endast en kortare del. Det snabbar upp reparationstiden enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Helautomatisk centralsmörjning

 • Genom det helautomatiska centralsmörjningssystemet kan smörjförfarandets varaktighet och intervall ställas in. Genom regelbunden smörjning av alla smörjpunkter ökar livslängden och därmed även andrahandsvärdet på maskinen. Dessutom medför det en tids- och kostnadsbesparing tack vare lägre underhållsbehov.

Omvändningsbar fläkt

 • Hydraulmotorn och- pumpen är utformade på det sättet att fläktens luftström kan vändas om (omvändningsmöjlighet). Med ett knapptryck i förarhytten kan man blåsa bort smuts på insugsytorna i motorhuven. Det skyddar maskinen mot skador på grund av överhettning och förhindrar att föraren måste stiga ned en extra gång och därmed manuell underhållsansträngning.
 • Den omvändbara fläkten ökar motorns livslängd och erbjuder en fördel för förarens komfort.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: full kraft för drivsystemet. 2. Lätt tryck på broms- och krypkörningspedalen: hastigheten minskas, större kraft i arbetshydrauliken. 3. Starkare tryck på broms- och krypkörningspedalen: hastigheten minskas ytterligare, ännu större kraft i arbetshydrauliken. 4. Helt nedtryckt broms- och krypkörningspedal: hjullastaren står still, full kraft till arbetshydrauliken.
 • Fördelarna med broms- och krypkörningspedalen är uppenbara: mindre slitage på driftsbromsen och optimal fördelning av motoreffekten.
Hjullastare WL110

Flexibel släpvagnsdrift

 • Maskinen kan genom tillvalet dragkrok dra en släpvagn. Beroende på modell står en automatisk dragkrok (fast eller höjdjusterbar), en höjdjusterbar kulhuvudsdragkrok eller en Auto-Hitch dragkrok till förfogande. Släpvagnens totalvikt beror på maskinstorlek respektive maskinvikt.
 • För att lasten på släpvagnen ska kunna transporteras säkert erbjuds även en tryckluftsbroms med dubbla ledningar och en hydraulisk släpvagnsbroms.
 • Möjligheten att dra en släpvagn ökar maskinens användbarhet och ger större flexibilitet eftersom inget extra dragfordon krävs. Maskinen går därmed att använda multifunktionellt.

Hydraulanslutningar bak

 • Maskinen kan utrustas med hydraulanslutningar bak (enkelverkande eller dubbelverkande). Därigenom ökar insatsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläp kan drivas.
 • De olika bakre hydrauliktillvalen utökar maskinens insatsområde och erbjuder större flexibilitet vid användning. En maskin kan användas för olika aktiviteter, inga extra fordon respektive maskiner behövs.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält