WL52

Hjullastare WL52

Hjullastare WL52: Kraftfull maskin

Hjullastaren WL52 har förutom kraftfull hydraulik även ytterst smidig styrning med styrspak. Förarhytt med utmärkt ergonomi, sikt och komfort. Det innebär att föraren kan arbeta längre utan att bli trött. WL52 är ett kraftpaket och imponerar med stor rivkraft och kraftigt dimensionerade tippcylindrar. Den är idealisk för frekvent materialtransport och många lastcykler.

Hög produktivitet tack vare låg framvagn

 • Den låga framvagnen möjliggör en hög tipplast och brytkrafter, så att maximalt med lastgods kan köras per arbetscykel.
 • Den låga framvagnen ger en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet, det omedelbara arbetsområdet och runt om hela maskinen. Därigenom garanteras ett säkert arbete med maskinen.
Hjullastare WL52

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Tack vare den harmoniskt anpassade utrustningen ökas komforten för föraren och denne kan arbeta ännu längre tid optimalt med maskinen.

Din hjullastare som redskapsbärare

 • Hjullastarens uppgifter är mångfaldiga, därför har Wacker Neuson alltid många redskap att välja mellan. Med vårt omfattande och genomtänkta program med redskap kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell.
 • Investeringsvaran ”Hjullastare” kan användas för en mängd arbetsuppgifter och är därmed mycket ekonomisk.
 • Maskinen kan användas året om (t.ex. även för vinterarbeten) tack vare att många olika redskap kan användas beroende på arbetets krav.
Hjullastare WL52

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Wacker Neusons hjullastare har en omfattande och högvärdig standardutrustning. Beroende på tillämpning och modell kan du dessutom individuellt konfigurera t.ex. motor, drivning, förarplats och hydraulik. Det garanterar alltid en skräddarsydd maskin.

Styrspakens konsol fjädrar med förarstolen

 • Styrspakens konsol är monterad på förarstolen som fjädrar med vid vibrationer. När förarstolen ställs in enligt förarens behov, ställs också styrspakens konsol in till ett perfekt läge, vilket är en fördel vad gäller komfort och ergonomi för föraren.
 • Styrspakens konsol och förarstolen utgör en enhet. Därigenom förändras förarens armsläge inte under arbete med maskinen. Det förhöjer komforten för föraren och denne kan vara produktiv längre.

Fler funktioner

Maximal dragkraft tack vare midjestyrning

 • Tack vare midjestyrningen med 12° vinkel håller alla fyra hjulen markkontakten även i ojämn terräng och föraren därmed den optimala kontrollen. Det höjer produktiviteten i hela maskinsystemet.
 • Den stora vinkeln i midjestyrningen ger hög markkontakt och maskinen är därigenom enkel att manövrera. Därför uppstår under trånga förhållanden ingen kollision med maskinens fram- och bakparti.
 • Eftersom de främre och bakre delarna av maskinen kan pendla oberoende av varandra kan föraren reagera exakt på varje ojämnhet. Det ökar komforten för föraren och möjliggör ett uttröttningsfritt arbete under ett längre tidsintervall.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.
 • Det hydrauliska snabbväxlingssystemet för redskap är standard för alla Wacker Neusons hjullastare.
 • Den goda sikten över kopplingspunkterna gör redskapsbytet mycket enkelt. Därtill är bytet särskilt säkert tack vare tvåhandsmanövreringen vid frånkoppling.
Hjullastare WL52

Överskådlig manöverfilosofi

 • I alla Wacker Neusons hjullastare finns ett överskådligt manöverkoncept med tydligt anordnade och ergonomiskt placerade reglage och knappsatser. Alla Wacker Neusons hjullastare kan manövreras på snarlikt eller samma sätt. Föraren kan då snabbt hitta rätt i olika Wacker Neusons hjullastare och därmed arbeta produktivt.
 • Wacker Neusons manöverfilosofi gör att föraren lätt förstår maskinen, så att denne kan arbeta säkert och produktivt. Föraren känner igen manövreringen från olika Wacker Neuson-maskiner, även från skilda produkttyper. Det visar sig till exempel vid återkommande delar som Jog Dial, joystick, display, reglagebeläggning o.s.v.
Hjullastare WL52

Ergonomisk styrspak

 • Styrspaken ligger säkert och komfortabelt i handen. Styrningen är direkt och exakt på samma gång. På detta sätt har föraren hela tiden maskinen och de viktigaste funktionerna under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som t.ex. färdriktningsväljar och hastighetsreglage kan också många andra funktioner som t.ex. differentialspärren, tredje och fjärde styrkretsarna, High-Flow och alla elfunktioner manövreras med styrspaken. Det ger komfortabel enhandsmanövrering av redskapen och föraren har därmed alltid de viktigaste funktionerna under kontroll. Det ökar effektiviteten och sörjer för uttröttningsfritt arbete, även under längre tidsintervall.
Hjullastare WL52

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • Beroende på förarhyttstyp är tillräckligt med luftmunstycken inbyggda för att ge god luftcirkulation och göra arbetsklimatet för föraren angenämt.

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är justerbar, ergonomiskt formad och välfjädrad. Konsolen förstyrspaken inklusive armstödet bildar en enhet med förarstolen, som kan justeras och fjädras med. Tillvalet luftfjädrad förarstol säkerställer att arbetet blir mindre tröttande. För låga temperaturer finns stolsuppvärmning. Det ökar komforten för föraren och denne kan arbeta längre uttröttningsfritt med maskinen.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.
Hjullastare WL52

Svängningsdämpad arbetsplats

 • Vibrationer och stötar absorberas av maskinen genom motsvarande dämpare. Förarens kropp är mycket väl skyddad och denne kan även arbeta längre tid och uttröttningsfritt med maskinen.
 • Förarens koncentration störs mindre genom vibrationer och stötar och kan därigenom arbeta effektivt längre.

Lyftarmsdämpning

 • Lyftarmsdämpningen aktiveras elektriskt och möjliggör optimal maskinhantering i svår terräng och på vägar. Det rekommenderas speciellt när maskinen ska förflytta stor last i skopan eller ett tungt påbyggnadsredskap en lång sträcka med hög hastighet. Lyftarmsdämpningen ombesörjer då större säkerhet och komfort för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen hindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.
Hjullastare WL52

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Handkrypkörning (långsam körinställning)

 • Med handkrypkörning (långsam körinställning) kan mycket låga körhastigheter uppnås vid konstant motorvarvtal. Det erbjuder en fördel vid användning av påbyggnadsredskap som exempelvis drivs med konstant högt varvtal samtidigt med mycket låg körhastighet. Vid insats med exempelvis en sopmaskin måste inte fotkrypkörningspedalen vara ständigt aktiverad, vilket i sin tur minskar förslitningen.
 • Handkrypkörning (långsam körinställning) möjliggör komfortabelt och uttröttningsfritt arbete med samma sredskap även under ett längre tidsintervall.

Handgas

 • Handgasen möjliggör manuell inställning av ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett redskap. Inställning sker bekvämt och exakt med motsvarande reglage.
 • Handgasen möjliggör komfortabelt och uttröttningsfritt arbete med samma redskap även under ett längre tidsintervall.

Högvärdig pulverlackering

 • I motsats till vanlig lackering förlänger pulverbehandlingen lackens livslängd betydligt och är samtidigt miljövänlig.
 • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
Hjullastare WL52

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Den till 100 % i- och urkopplingsbara differentialspärren ger maximalt drag- och skjutkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd vid normal drift. Det ökar maskinens effektivit.
 • Vid normal drift är differentialspärren urkopplad. Det medför säkerhet, mindre slitage och sparar driftskostnader.

Hydraulsystem med hög prestanda

 • En Wacker Neuson hjullastare har alltid tillräcklig hydraulprestanda och lämpar sig därmed för användning med många olika redskap, vilket skapar en mängd olika användningsområden.
 • Den flexibla kombinationen med olika redskap minskar maskinparken och därmed den totala driftskostnaden (TCO).
 • Kompakta maskiner med hydraulsystem med hög prestanda sparar pengar, eftersom en större maskin inte genast måste införskaffas eller användas.
Hjullastare WL52

Perfekt anpassad kinematik

 • Kinematiken anpassas till maskinens storlek – det säkerställer optimala kraftförhållanden och maximal produktivitet för varje maskin.
 • Den optimala anpassningen och bearbetningskvaliteten av lyftarmarnas konstruktion och de kraftfulla hydraulcylindrarna ökar maskinens livslängd och innebär därmed ett mervärde för kunden, eftersom effektiviteten ökar vid arbetet.
 • Maskinens maximala möjliga lyftkraft teoretiskt är alltid större än den faktiskt tipplasten. Den stora hydraulcylindern har alltid tillräckligt med reserver och cylindrarna används inte maximalt.
Hjullastare WL52

30 km/h hastighet

 • Med motsvarande motoralternativ uppnår maskinen som tillval en hastighet på 30 km/h. Det möjliggör snabbare förflyttning av maskinen från en punkt till en annan och erbjuder därigenom en tidsbesparing och förhöjer ekonomin.
Hjullastare WL52

Optimala däck

 • Rätt däck på hjullastaren är viktigt för många insatser. Om däcken är optimalt anpassade till underlag och arbetsuppgift, kan föraren arbeta effektivt med maskinen.
 • Val av rätt däck innebär, utöver maximal dragkraft, även minimalt slitage, vilket sparar pengar eftersom däcken inte behöver bytas ofta.
 • Du kan välja mellan sju däcktyper beroende på modell för att uppnå optimal prestanda på varje underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Redan på fabriken säkerställs maximal flexibilitet för maskinen.

High-Flow högpresterande hydraulik

 • Maskinen kan som tillval utrustas med en High-Flow högpresterande hydraulik. Det möjliggör drift av främre redskap, som kräver stort oljeflöde (som t.ex. en snöslunga). Därigenom utökas maskinens insatsområde, eftersom även kompakta maskiner kan driva krävande redskap.
Hjullastare WL52

Komfortabel förarhytt

 • Den rymliga och bekväma förarhytten uppfyller det aktuella europeiska maskindirektivets krav på ROPS- och FOPS-skydd och erbjuder stor rörelsefrihet för huvud och kropp. Den ger en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet, det omedelbara arbetsområdet och runt om hela maskinen. Det ökar arbetssäkerheten eftersom föraren hela tiden har full översikt över maskinens omgivning.
 • Genom den kompletta inglasningen och de neddragna rutorna i förarhytten får föraren en utmärkt överblick över påbyggnadsredskapet och hela arbetsområdet. Det garanterar säkerhet eftersom föraren alltid har en god överblick över sitt arbetsområde.
 • Förarhytten övertygar genom utmärkt ergonomi, rymligt utrymme och många individuella inställningsmöjligheter för föraren. Förarhytten erbjuder skydd mot väder och vind och yttre miljöpåverkan. Det möjliggör uttröttningsfritt arbete även under längre tidsperioder.
Hjullastare WL52

Fällbar hytt och optimal åtkomst för service

 • Hytten kan fällas åt sidan. Detta möjliggör enkel åtkomst till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Därigenom underlättas kontroll och underhåll av maskinen väsentligt. Det i sin tur leder till minskade stilleståndstider för maskinen och därmed till lägre driftskostnader.
 • Enkel och snabb service maximerar automatiskt tillgängligheten för maskinen. Det leder till minskade totaldriftskostnader (TCO).

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av alla maskinens smörjpunkter är en del av underhållet och oumbärligt för att bibehålla maskinens effektivitet och värde. För att spara tid och göra arbetet enklare, finns smörjpunkterna hos Wacker Neusons hjullastare alltid i lättillgängliga positioner.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga smörjs maskinen oftare än om smörjpunkterna är svårtillgängliga. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och dess värde.

Delade hydraulslangar

 • Hos Wacker Neusons hjullastare lägger vi värde på korta hydraulslangar – slangarna är delade på flera platser. Om du behöver byta ut en hydraulslang, måste du alltså inte ersätta hela slangen i hydraulkretsen utan endast en kortare del. Det snabbar upp reparationstiden enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: full kraft för drivsystemet. 2. Lätt tryck på broms- och krypkörningspedalen: hastigheten minskas, större kraft i arbetshydrauliken. 3. Starkare tryck på broms- och krypkörningspedalen: hastigheten minskas ytterligare, ännu större kraft i arbetshydrauliken. 4. Helt nedtryckt broms- och krypkörningspedal: hjullastaren står still, full kraft till arbetshydrauliken.
 • Fördelarna med broms- och krypkörningspedalen är uppenbara: mindre slitage på driftsbromsen och optimal fördelning av motoreffekten.

Hydraulanslutningar bak

 • Maskinen kan utrustas med hydraulanslutningar bak (enkelverkande eller dubbelverkande). Därigenom ökar insatsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläp kan drivas.
 • De olika bakre hydrauliktillvalen utökar maskinens insatsområde och erbjuder större flexibilitet vid användning. En maskin kan användas för olika aktiviteter, inga extra fordon respektive maskiner behövs.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält