WL28

Hjullastare WL28

Hjullastare WL28: Kompakt och kraftfull multitalang

Trånga platsförhållanden, men ändå måste last transporteras – det idealiska användningsområdet för hjullastaren WL28. Pallar med gatstenar eller annat transportgods på upp till 1,6 ton bemästrar den utan problem. Det elektroniskt styrda drivsystemet med olika körlägen möjliggör ytterst produktivt arbete med maskinen. Den lågt utformade framvagnen ger perfekt översikt och stor tipplast. Tack vare den goda sikten är maskinen synnerligt säker på arbetsplatsen. Den låga arbetsvikten möjliggör dessutom att WL28 kan transporteras på en personbilssläpvagn.

Komfortabel förarhytt

 • Den komfortabla förarhytten optimeras efter förarens behov samt möjliggör ett säkert och uttröttningsfritt arbete: Fyrstolpskonstruktion, djupgående rutor och panoramabakruta för optimal sikt runtom maskinen. Uppvärmning med optimerad luftcirkulation och luftkonditioneringsanläggning för konstant angenäm temperatur. Ergonomiskt inrättade manöverorgan, ny interiör och minskade vibrationer och buller i kupén ökar komforten för föraren.
 • Platsutrymmet i förarhytten är trendsättande för mycket kompakta hjullastare. Luftkonditioneringsanläggningen kan integreras i förarhytten utan extra påbyggnad. Beroende på utrustning och konfiguration går det att välja mellan två olika styrspakar. Hemkomstbelysningen sörjer för extra komfort och säkerhet.
 • Förarhytten är avsedd även för större förare, något som inte är självklart för mycket kompakta hjullastare. Det angenäma arbetsklimatet minskar förarens trötthet. Det optimerade insteget med halksäkra trappsteg ombesörjer, att föraren kan stiga på och av på ett säkert sätt.
Hjullastare WL28

Elektroniskt reglerat drivsystem

 • Kör och arbeta smartare! Med det elektroniskt reglerade drivsystemet kan maskinen köras och användas behovsanpassat . Wacker Neuson har utvecklat fyra olika speciellt anpassade färdlägen. Automatiskt läge och Eco-läge finns alltid standardmässigt tillgängliga. Som tillval kan antingen redskapsläge eller M-Drive läge väljas. Det erbjuder maximal flexibilitet för föraren, eftersom denne kan anpassa maskinen efter sina behov.
 • Den elektroniska regleringen minskar förlusterna i drivsystemet och sörjer för högre verkningsgrad och ökad effektivitet, i jämförelse med befintliga lösningar. Mindre kraftbehov möjliggör körning med låga varvtal. Genom ett väl avstämt skyddsåtgärdspaket möjliggörs dessutom pålitliga och kontinuerliga arbeten med maskinen.

Elektrisk parkeringsbroms

 • Den elektriska parkeringsbromsen kopplas in automatiskt, när maskinen står stilla, färdriktningen ställs på neutral eller föraren lämnar stolen. Parkeringsbromsen läggs ur automatiskt när maskinen sätts igång via gaspedalen. Det erbjuder föraren maximal säkerhet och komfort i arbetsmiljön. Maskinen kan därmed manövreras mycket effektivt genom den elektriska parkeringsbromsen.
 • Självklart kan den elektriska parkeringsbromsen även aktiveras och avaktiveras manuellt med en vippströmbrytare. Föraren har därmed alltid kontrollen och kan arbeta med maskinen enligt egna behov och vanor.
 • Den elektriska parkeringsbromsen erbjuder både automatisk hållningsfunktion och backhållningsfunktion. Det förhindrar att maskinen rullar iväg oavsiktligt och ökar därmed säkerheten i arbetet.
Hjullastare WL28

Hög produktivitet tack vare låg framvagn

 • Den låga framvagnen möjliggör en hög tipplast och brytkrafter, så att maximalt med lastgods kan köras per arbetscykel.
 • Den låga framvagnen ger en utmärkt överblick över redskapet, det omedelbara arbetsområdet och runt om hela maskinen. Därigenom garanteras ett säkert arbete med maskinen.
 • Det extra hydraulsystemet på framsidan av stickan är skyddad med rör (tredje styrkretsen, fjärde Styrkretsen, läckoljeledning, trycklös retur beroende på modell). Detta är ett unikt försäljningsargument i segmentet med kompakta hjullastare. Slitage minimeras, vilket ökar maskinens livslängd.

Din hjullastare som redskapsbärare

 • Hjullastarens uppgifter är mångfaldiga, därför har Wacker Neuson alltid många redskap att välja mellan. Med vårt omfattande och genomtänkta program med redskap kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell.
 • Investeringsvaran ”Hjullastare” kan användas för en mängd arbetsuppgifter och är därmed mycket ekonomisk.
 • Maskinen kan användas året om (t.ex. även för vinterarbeten) tack vare att många olika redskap kan användas beroende på arbetets krav.

Fler funktioner

Maximal dragkraft tack vare midjestyrning

 • Tack vare midjestyrningen med 12° vinkel håller alla fyra hjulen markkontakten även i ojämn terräng och föraren därmed den optimala kontrollen. Det höjer produktiviteten i hela maskinsystemet.
 • Den stora vinkeln i midjestyrningen ger hög markkontakt och maskinen är därigenom enkel att manövrera. Därför uppstår under trånga förhållanden ingen kollision med maskinens fram- och bakparti.
 • Eftersom de främre och bakre delarna av maskinen kan pendla oberoende av varandra kan föraren reagera exakt på varje ojämnhet. Det ökar komforten för föraren och möjliggör ett uttröttningsfritt arbete under ett längre tidsintervall.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.
 • Det hydrauliska snabbväxlingssystemet för redskap är standard för alla Wacker Neusons hjullastare.
 • Den goda sikten över kopplingspunkterna gör redskapsbytet mycket enkelt. Därtill är bytet särskilt säkert tack vare tvåhandsmanövreringen vid frånkoppling.
Hjullastare WL28

Överskådlig manöverfilosofi

 • I alla Wacker Neusons hjullastare finns ett överskådligt manöverkoncept med tydligt anordnade och ergonomiskt placerade reglage och knappsatser. Alla Wacker Neusons hjullastare kan manövreras på snarlikt eller samma sätt. Föraren kan då snabbt hitta rätt i olika Wacker Neusons hjullastare och därmed arbeta produktivt.
 • Wacker Neusons manöverfilosofi gör att föraren lätt förstår maskinen, så att denne kan arbeta säkert och produktivt. Föraren känner igen manövreringen från olika Wacker Neuson-maskiner, även från skilda produkttyper. Det visar sig till exempel vid återkommande delar som Jog Dial, joystick, display, reglagebeläggning o.s.v.

Ergonomisk styrspak

 • Styrspaken ligger säkert och komfortabelt i handen. Styrningen är direkt och exakt på samma gång. På detta sätt har föraren hela tiden maskinen och de viktigaste funktionerna under kontroll.
 • Förutom standardfunktioner som t.ex. färdriktningsväljar och hastighetsreglage kan också många andra funktioner som t.ex. differentialspärren, tredje och fjärde styrkretsarna, High-Flow och alla elfunktioner manövreras med styrspaken. Det ger komfortabel enhandsmanövrering av redskapen och föraren har därmed alltid de viktigaste funktionerna under kontroll. Det ökar effektiviteten och sörjer för uttröttningsfritt arbete, även under längre tidsintervall.
Hjullastare WL28

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Tack vare den harmoniskt anpassade utrustningen ökas komforten för föraren och denne kan arbeta ännu längre tid optimalt med maskinen.

Angenämt arbetsklimat

 • Arbetsklimatet i förarhytten är utmärkt tack vare värme- och ventilationsanläggningen med effektiv fläkt, friskluftfilter och välplacerade luftmunstycken.
 • Beroende på förarhyttstyp är tillräckligt med luftmunstycken inbyggda för att ge god luftcirkulation och göra arbetsklimatet för föraren angenämt.

Ventilation vid behov

 • Förarhytten har på båda sidorna stora, brett öppningsbara dörrar som kan ställas upp. Den övre rutan kan fällas upp och sättas fast. Ventilationsläge är också möjlig. Det ger även utan luftkonditioneringsanläggning frisk luft i förarhytten och ökar komforten för föraren vid höga utomhustemperaturer.
Hjullastare WL28

Komfortabel och ergonomisk förarstol

 • Förarstolen är justerbar, ergonomiskt formad och välfjädrad. Tillvalet luftfjädrad förarstol säkerställer att arbetet blir mindre tröttande. För kalla temperaturer finns stolsuppvärmning. Det ökar komforten för föraren och denne kan arbeta längre uttröttningsfritt med maskinen.
 • Beroende på modell är olika stolar tillgängliga, som är avstämda till maskinstorleken. De olika justeringsmöjligheterna för stolen möjliggör en individuell inställning för föraren och erbjuder därigenom optimal komfort.

Lyftarmsdämpning

 • Lyftarmsdämpningen aktiveras elektriskt och möjliggör optimal maskinhantering i svår terräng och på vägar. Det rekommenderas speciellt när maskinen ska förflytta stor last i skopan eller ett tungt påbyggnadsredskap en lång sträcka med hög hastighet. Lyftarmsdämpningen ombesörjer då större säkerhet och komfort för föraren.
 • Lyftarmsdämpningen hindrar att maskinen gungar vid höga körhastigheter. Det ökar säkerheten för föraren och skonar fordonskomponenterna, eftersom stötar fångas upp.
Hjullastare WL28

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Handkrypkörning (långsam körinställning)

 • Med handkrypkörning (långsam körinställning) kan mycket låga körhastigheter uppnås vid konstant motorvarvtal. Det erbjuder en fördel vid användning av påbyggnadsredskap som exempelvis drivs med konstant högt varvtal samtidigt med mycket låg körhastighet. Vid insats med exempelvis en sopmaskin måste inte fotkrypkörningspedalen vara ständigt aktiverad, vilket i sin tur minskar förslitningen.
 • Handkrypkörning (långsam körinställning) möjliggör komfortabelt och uttröttningsfritt arbete med samma sredskap även under ett längre tidsintervall.

Handgas

 • Handgasen möjliggör manuell inställning av ett konstant motorvarvtal för optimal drift av ett redskap. Inställning sker bekvämt och exakt med motsvarande reglage.
 • Handgasen möjliggör komfortabelt och uttröttningsfritt arbete med samma redskap även under ett längre tidsintervall.

Förarhyttsupphängning med hydrolager

 • vibrationer och stötar absorberas av maskinen genom förarhyttsupphängningen med hydrolager. Förarens kropp är mycket väl skyddad och denne kan även arbeta längre tid och uttröttningsfritt.
 • Förarens koncentration störs mindre genom vibrationer och stötar och kan därigenom arbeta effektivt längre.

Justerbar ratt och rattstång

 • Ratten och rattstången kan ställas in både på höjden och i lutning i ett stort intervall. Det möjliggör att alla förare kan arbeta med maskinen ergonomiskt med den för hen passande inställningarna.

Högvärdig pulverlackering

 • I motsats till vanlig lackering förlänger pulverbehandlingen lackens livslängd betydligt och är samtidigt miljövänlig.
 • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
Hjullastare WL28

Två starka lyftcylindrar

 • Två starka lyftcylindrar säkerställer att belastningen alltid överförs optimalt på lyftarmen. Dessutom förbättras hela lastarens stabilitet, vilket hjälper föraren vid användningen.
 • De vridstyva lyftarmarna i kombination med två lyftcylindrar förhindrar på bästa sätt att lastsystemet skadas genom torsionsvridning. Det minskar eventuella servicekostnader och ökar maskinens värde.
Hjullastare WL28

100 % i- och urkopplingsbar differentialspärr

 • Den till 100 % i- och urkopplingsbara differentialspärren ger maximalt drag- och skjutkraft och minskar däckslitaget genom att den är avstängd vid normal drift. Det ökar maskinens effektivit.
 • Vid normal drift är differentialspärren urkopplad. Det medför säkerhet, mindre slitage och sparar driftskostnader.

Hydraulsystem med hög prestanda

 • En Wacker Neuson hjullastare har alltid tillräcklig hydraulprestanda och lämpar sig därmed för användning med många olika redskap, vilket skapar en mängd olika användningsområden.
 • Den flexibla kombinationen med olika redskap minskar maskinparken och därmed den totala driftskostnaden (TCO).
 • Kompakta maskiner med hydraulsystem med hög prestanda sparar pengar, eftersom en större maskin inte genast måste införskaffas eller användas.
Hjullastare WL28

Perfekt anpassad kinematik

 • Kinematiken anpassas till maskinens storlek – det säkerställer optimala kraftförhållanden och maximal produktivitet för varje maskin.
 • Den optimala anpassningen och bearbetningskvaliteten av lyftarmarnas konstruktion och de kraftfulla hydraulcylindrarna ökar maskinens livslängd och innebär därmed ett mervärde för kunden, eftersom effektiviteten ökar vid arbetet.
 • Maskinens maximala möjliga lyftkraft teoretiskt är alltid större än den faktiskt tipplasten. Den stora hydraulcylindern har alltid tillräckligt med reserver och cylindrarna används inte maximalt.

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Maskinen imponerar i sina kompakta utföranden med små radier och optimal manövreringsförmåga. Därigenom är även arbeten vid trånga förhållanden inga problem.
 • Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga medför en god manövrerbarhet. Maskinen är varken för bred eller för lång, utrymme och maskinstorlek utnyttjas alltid optimalt.

30 km/h hastighet

 • Med motsvarande motoralternativ uppnår maskinen som tillval en hastighet på 30 km/h. Det möjliggör snabbare förflyttning av maskinen från en punkt till en annan och erbjuder därigenom en tidsbesparing och förhöjer ekonomin.

Elektroniskt reglerat drivsystem: Automatiskt läge

 • Det automatiska läget producerar de välkända 100 % maskinprestanda. Full effekt och prestanda står ständigt till förfogande.

Elektroniskt reglerat drivsystem: Redskapsläge

 • Redskapsläget understödjer användningen av redskap. Härvid ställer man in dieselmotorns varvtal med handgasreglaget och reglerar körhastigheten med körpedalen eller farthållaren. Körhastigheten kan ställas in noggrant med en upplösning på 0,10 km/h som visas i displayen. Detta garanterar en konstant framdrivning av redskapet. Blir lasten på redskapet för stor (t.ex. mycket kraftig vegetation framför en slåttermaskin), minskas körhastigheten automatiskt, för att utnyttja redskapets maximala kapacitet optimalt. Minskar lasten igen, återgår framdrivningen till den förinställda körhastigheten. Skulle man vilja köra eller backa snabbare än vad farthållaren är inställd till, kan man med fotpedalen öka hastigheten ända till maskinens topphastighet.
 • I redskapsläget är maskinens dieselmotor och redskapet alltid optimalt belastade. Det ger maximal produktivitet och bästa möjliga arbetsresultat. Dessutom avlastas föraren och därigenom ökar komforten. Föraren kan arbeta längre och uttröttningsfritt med maskinen.

Elektroniskt reglerat drivsystem: M-Drive läge

 • M-Drive läge är det rätta valet för optimerat utförande av Y-formade lastningscykler. Härvid ställer man in dieselmotorns varvtal med handgasreglaget och styr körhastigheten med körpedalen. Man behöver då inte använda broms- och krypkörningspedalen och utförandet av snabba Y-lastningscykler underlättas.
 • I M-Drive-läget finns dessutom ständigt ett högt motorvarvtal, utan att krypkörning måste ske. Det möjliggör komfortabelt arbete med påbyggnadsredskap liksom vid effektiv materialhantering med mycket korta vägar, exempelvis vid lastning av en lastbil.
Hjullastare WL28

Optimala däck

 • Rätt däck på hjullastaren är viktigt för många insatser. Om däcken är optimalt anpassade till underlag och arbetsuppgift, kan föraren arbeta effektivt med maskinen.
 • Val av rätt däck innebär, utöver maximal dragkraft, även minimalt slitage, vilket sparar pengar eftersom däcken inte behöver bytas ofta.
 • Du kan välja mellan sju däcktyper beroende på modell för att uppnå optimal prestanda på varje underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Redan på fabriken säkerställs maximal flexibilitet för maskinen.
Hjullastare WL28

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Wacker Neusons hjullastare har en omfattande och högvärdig standardutrustning. Beroende på tillämpning och modell kan du dessutom individuellt konfigurera t.ex. motor, drivning, förarplats och hydraulik. Det garanterar alltid en skräddarsydd maskin.

Valbar förarplats

 • Beroende på maskin finns olika förarplatser tillgängliga: Fast förarskyddstak, fällbart skyddstak EPS, hydrauliskt fällbart förarskyddstak EPS Plus och olika förarhyttsversioner. Valet av rätt förarplats möjliggör maximal flexibilitet för de mest skilda användningsområdena och ramvillkoren.

Transport på personbilssläp

 • Spara tid och transportkostnader: Tack vare sina kompakta mått och låga vikt kan maskinen transporteras på personbilssläp.
 • Lyftöglorna är anordnade optimalt på maskinen, så att en standardiserad transportsäkring kan utföras.
 • Beroende på maskinmodell och utrustning, kan transporten också inkludera påbyggnadsredskap.

High-Flow högpresterande hydraulik

 • Maskinen kan som tillval utrustas med en High-Flow högpresterande hydraulik. Det möjliggör drift av främre redskap, som kräver stort oljeflöde (som t.ex. en snöslunga). Därigenom utökas maskinens insatsområde, eftersom även kompakta maskiner kan driva krävande redskap.

Fällbart förarskyddstak EPS (Easy Protection System)

 • Kompakta hjullastare kan utrustas med det fällbara förarskyddstaket EPS (Easy Protection System). Det motsvarar det aktuella europeiska maskindirektivet gällande ROPS- och FOPS-skydd. Med få handgrepp kan EPS förberedas manuellt för passager med låg fri höjd.
 • EPS ökar maskinens flexibilitet eftersom även låga fria höjder kan passeras. Dessutom utökas maskinens användningsmöjligheter. Arbetet kan nu utföras med en enda maskin i stället för flera maskiner. Samtidigt garanteras förarens säkerhet.

Färgorienterat manöverkoncept

 • Samtliga manöverorgan befinner sig inom räckhåll och den optimalt placerade displayen ger föraren en kontinuerlig överblick av maskinens viktigaste driftsparametrar. Reglagen och manöverorganen är uppdelade i olika färgade grupperingar: Grått = Elsystem, Rött = Säkerhet, Blått/Orange = Drivsystem, Grönt = Hydraulik. Därigenom garanteras ständigt snabb detekterbarhet och orientering.
 • Wacker Neusons standardiserade manöverfilosofi och det färgorienterade manöverkonceptet möjliggör för föraren en intuitiv manövrering av maskinen. Den snabba orienteringen underlättar för nya eller omväxlande förare att arbeta med maskinen och ökar samtidigt arbetssäkerheten.
Hjullastare WL28

Fällbar hytt och optimal åtkomst för service

 • Hytten kan fällas åt sidan. Detta möjliggör enkel åtkomst till motorn, hydraulsystemet och elsystemet. Därigenom underlättas kontroll och underhåll av maskinen väsentligt. Det i sin tur leder till minskade stilleståndstider för maskinen och därmed till lägre driftskostnader.
 • Enkel och snabb service maximerar automatiskt tillgängligheten för maskinen. Det leder till minskade totaldriftskostnader (TCO).

Enkel åtkomst till smörjpunkter

 • Regelbunden smörjning av alla maskinens smörjpunkter är en del av underhållet och oumbärligt för att bibehålla maskinens effektivitet och värde. För att spara tid och göra arbetet enklare, finns smörjpunkterna hos Wacker Neusons hjullastare alltid i lättillgängliga positioner.
 • Eftersom smörjpunkterna är lättillgängliga smörjs maskinen oftare än om smörjpunkterna är svårtillgängliga. Detta ökar i sin tur maskinens livslängd och dess värde.

Delade hydraulslangar

 • Hos Wacker Neusons hjullastare lägger vi värde på korta hydraulslangar – slangarna är delade på flera platser. Om du behöver byta ut en hydraulslang, måste du alltså inte ersätta hela slangen i hydraulkretsen utan endast en kortare del. Det snabbar upp reparationstiden enormt och är dessutom kostnadseffektivt.

Broms- och krypkörningspedal: Motoreffekt där den behövs

 • 1. Inget tryck på broms- och krypkörningspedalen: full kraft för drivsystemet. 2. Lätt tryck på broms- och krypkörningspedalen: hastigheten minskas, större kraft i arbetshydrauliken. 3. Starkare tryck på broms- och krypkörningspedalen: hastigheten minskas ytterligare, ännu större kraft i arbetshydrauliken. 4. Helt nedtryckt broms- och krypkörningspedal: hjullastaren står still, full kraft till arbetshydrauliken.
 • Fördelarna med broms- och krypkörningspedalen är uppenbara: mindre slitage på driftsbromsen och optimal fördelning av motoreffekten.

Hydraulanslutningar bak

 • Maskinen kan utrustas med hydraulanslutningar bak (enkelverkande eller dubbelverkande). Därigenom ökar insatsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläp kan drivas.
 • De olika bakre hydrauliktillvalen utökar maskinens insatsområde och erbjuder större flexibilitet vid användning. En maskin kan användas för olika aktiviteter, inga extra fordon respektive maskiner behövs.

Standardmotor

 • Standardmotorn i WL28 levererar 18,4 kW/25 hk. Den stora fördelen består i att den uppfyller avgasnormens steg V, helt utan avgasefterbehandling. Dessa motoralternativ är också avsedd för lätta arbeten, som exempelvis enkel materialhantering och för användare som tidigare har haft få driftstimmar med maskinen.
 • För standardmotorn i WL28 handlar det om en trecylindrig Common Rail, med högt vridmoment och imponerande effektivitet. På denna motor behövs ingen avgasrening, vilket automatiskt minskar underhållskostnaderna och dessutom behöver inget dieselpartikelfilter bytas.

Motortillval

 • Tillvalet för WL28 är en större motor med 33,3 kW/45,3 hk respektive 40,1 kW/54,5 hk. Dessa versioner har utvecklats för professionell användning med effektkrävande redskap. Här uppfylls avgasnormens steg V med hjälp av ett dieselpartikelfilter (DPF) i kombination med en katalysator (DOC). Karbamidlösning (DEF) behövs inte tillföras med denna teknik.
 • Hela motorenheten inklusive avgasrening kommer från en tillverkare, så att samtliga komponenter är perfekt anpassade till varandra och maskinen automatiskt regenererar partikelfiltret när rätt arbetstemperatur har uppnåtts.
 • Det handlar om en kraftfull trecylindrig motor med Common Rail, som imponerar med sin höga effekttäthet.

Elektroniskt reglerat drivsystem: Eco-läge

 • I Eco-läge, när önskad körhastighet uppnåtts, minskas motorvarvtalet till 2 200 varv/min, vilket reducerar både bränsleförbrukning och buller.
 • Eco-läget möjliggör komfortabel och resursfattig körning framför allt vid längre färdsträckor.

Tryckavlastning på lastsystemet

 • Knappen för tryckavlastning befinner sig lättillgänglig ute i lastsystemet. På det sättet kan olika hydrauliskt drivna redskap bytas ännu snabbare och mer effektivt. Detta fungerar även vid aktiverad tändning eller med motorn igång.
 • Vid aktivering av tryckavlastning blir den tredje styrkretsen och eventuell, befintlig fjärde styrkrets respektive High-Flow samtidigt trycklöst och hydrauliskt drivna redskap kan bytas snabbt och säkert.

Hydrauluttag med droppfria snabbkopplingar

 • Enkelt byte av påbyggnadsredskap: Hydrauluttagen med droppfria snabbkopplingar kan rengöras enkelt och sörjer för mindre förorening av hela hydraulsystemet. Vid inkoppling av hydraulslangarna uppstår knappast något läckage, varigenom händerna, maskinen, redskapet och underlaget förblir rena.
 • Genom hydrauluttagen med droppfria snabbkopplingar kan redskap kopplas även under tryck, vilket innebär en tidsbesparing. Alla kopplingsmodeller monteras på samma brandvägg och är därmed lätt tillgängliga.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält