1001

Hjuldumper 1001: Allroundmaskinen

1001 är den perfekta lösningen för trånga platsförhållanden. Den ytterst kompakta allroundmaskinen är tillgänglig från en bredd på 990 mm och kommer igenom överallt. Tack vare typisk midje-pendelled, Twin-Lock fyrhjulsstyrning och med lågt underhåll garanteras dragkraften i all terräng. Det fällbara övertippningsskyddet sörjer för god säkerhet och innebär problemfri användning och transport i trånga utrymmen. En förarplats med bättre utrymme och det intuitiva användarkonceptet ger också maskinen hög komfort. Lätt åtkomliga servicepunkter kompletterar totalpaketet.

Hjuldumper 1001

Twin-Lock fyrhjulsdrift

 • Steglös fyrhjulsdrift med Twin Lock kräver lite underhåll och gör arbetet i terräng till en barnlek. Eftersom vart och ett av de fyra hjulen har en egen hydraulmotor fördelas kraften alltid optimalt.
 • Det enkla handhavandet ger extra säkerhet och konstant hög dragkraft, även i brant terräng. Frånvaron av kardanaxel ökar markfrigången och dumpern övervinner större ojämnheter utan problem.
 • Det betyder ett enklare underhåll och en kostnadsbesparing, eftersom byte av växellådsolja och bromsvätska bortfaller.
Hjuldumper 1001

Midje-pendelled

 • Midje-pendelleden anpassar sig till alla ojämnheter på byggarbetsplatsen. Föraren känner direkt en lägesförändring och kan därigenom hålla maskinen optimalt under kontroll.

Små mått

 • De kompakta maskinmåtten är idealiska för manövrering och arbeten i trånga utrymmen.
Hjuldumper 1001

Optimal viktfördelning

 • Den optimala viktfördelningen av maskinen ger ett lågt marktryck, varigenom den inte sjunker in på mjukt underlag utan kan användas överallt.
 • Det optimala förhållandet mellan små yttermått och hög nyttolast med bibehållen stabilitet och säkerhet kompletterar maskinens totalpaket.
 • Maskinens dragkraft i terräng ökas.
Hjuldumper 1001

Lugna körförhållanden

 • Maskinen är okänslig för ojämnt underlag, utan stötar eller slag i ojämn terräng, som kan belasta föraren och maskinen.

Fler funktioner

Hjuldumper 1001

Hög markfrigång

 • Den höga markfrigången gör att maskinen kan manövreras i mycket ojämn terräng, även utanför belagda vägar.
Hjuldumper 1001

Köra utan att växla

 • Eftersom dumpern klarar sig helt utan växellåda blir hanteringen inte endast enklare och intuitivare utan även säkrare för förare och miljö.
 • Föraren kan koncentrera sig helt på arbetet och miljön, utan att behöva växla.
Hjuldumper 1001

In- och utsteg på båda sidor maskinen

 • De på båda sidorna monterade in- och utstegen är mycket praktiska, exempelvis när maskinen står tätt intill ett hinder eller vid ballastering på ena sidan.
 • Manöverplatsen kan lämnas och bestigas snabbt, enkelt och framför allt säkert på den ena eller den andra sidan.
 • Genom trepunktskontakt vid in- och utsteg maximeras säkerheten för användarna. Användaren har under in- och utsteg alltid trepunktskontakt med maskinen (t.ex. hand-hand-fot eller hand-fot-fot)
Hjuldumper 1001

Högtippande flak

 • Genom det högtippande flaket är det inget problem att övervinna höjdskillnader vid tömning utan ramp.
 • Det går dessutom att använda som ett fronttippande flak, en fördel som en låg dumpningshöjd för med sig.
Hjuldumper 1001

Enkel service- och underhållsåtkomst

 • De lättåtkomliga service- och underhållpunkterna gör de dagliga kontrollerna liksom det regelbundna underhållet och reparationerna enkla samt sparar tid.
 • Genom placering på optimal höjd når man lätt alla service- och underhållspunkter för att utföra dagligt rutinarbete utan stor tidsåtgång.
Hjuldumper 1001

Stor förarplats

 • Mycket bekväm: Den stora förarplatsen erbjuder stor ben- och rörelsefrihet.
 • Det breda benskyddet skyddar om rörliga eller lastade delar skulle förskjutas vid körning.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält