EW65

Hjuldriven grävmaskin EW65: Kraft och tempo, i perfekt förening

Mobilgrävmaskin EW65 kör tack vare det inbyggda vägtrafikläget självt till arbetsstället och kräver ingen tids- och kostnadsintensiv transport. Den steglösa drivningen har en låg bränsleförbrukning och körs med endast en pedal, nästan som en bil. Det kraftfulla lastavkännande hydraulsystemet (LUDV) ger även vid olika last samma hastighet för flera rörelser. Med fem styrkretsar – varav tre individuellt inställbara - och en knäckbom är EW65 mycket effektiv och snabbt på väg.

Hjuldriven grävmaskin EW65

Trepunktskinematik

 • Med trepunktskinematiken har konventionell skopstyrning nått en ny nivå. Genom denna "trebultskonstruktion" utökas skopans vridvinkel till 200° - vilket är 10 % mer än vid konventionell skopstyrning. Därigenom ökar både lodräta insticksdjup och grävkrafter. Grävmaskinen behöver då inte flyttas så ofta och effektiviteten ökar avsevärt.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Intuitivt användarkoncept

 • Det intuitiva användarkonceptet möjliggör en enkel och omfattande styrning av grävmaskinen. Maskinen styrs med styrspak, display, Jog Dial och knappsats. Minneslagring för redskap och oljemängder för extra styrkretsar utförs snabbt och enkelt.

Optimal placering av hydraulkomponenter

 • Korta slanglängder leder till lägre förlusteffekt i hydraulsystemet. Det ökar hydraulslangarnas livslängd genom färre nötningsställen, speciellt vid trånga genomföringar.
 • Hydraulslangarnas klart definierade slangdragning ger maximal effektivitet genom minskning av motståndet i dem.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Kraftfullt drivsystem med LUDV

 • Korta arbetscykler och flexibla insatser tack vare det kraftfulla drivsystemet i kombination med ett lastavkännande hydraulsystem (LUDV), möjliggör komfortabel, uttröttningsfri styrning av grävmaskinen. Oberoende av den last som ska förflyttas är styrrörelserna på styrspaken alltid de samma. Förutom en ökad användarkomfort leder detta till en effektfördel och samtidig minskning av drivmedel.

Knäckbom

 • Större rörlighet och således en större aktionsradie erbjuder knäckbommen. Den extra bommen gör det möjligt att dra skopan helt in till chassit resp. schaktbladet, idealiskt på smala ställen eller för att avlägsna ett hinder. Idealiskt, när smala ställen ska passeras eller för att avlägsna ett hinder. Grävmaskinen utmärker sig dessutom genom större dumpningshöjd och ännu större grävdjup.

Fler funktioner

Hjuldriven grävmaskin EW65

Två driftslägen, ECO/POWER

 • De båda förinställda driftslägena ECO och POWER skiljer sig från varandra vad gäller motorns varvtal och pumpens effekt. Driftslägena gör det möjligt att enkelt anpassa grävmaskinen till det arbete som ska utföras och att arbeta med optimal bränsleförbrukning. I ECO-läget står ekonomi i förgrunden, i POWER-läget arbetseffekten.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Komforthytt med omfattande utrustning

 • Den ergonomiskt optimerade förarhytten har bästa användarkomfort som standard. Dessutom finns det ett förskjutet armläge, olika vindrutelägen, en rullgardin liksom ett stort takfönster för optimal sikt. Ett stort antal utrustningsalternativ, som uppvärmt förarsäte, automatisk luftkonditionering, backkamera med 7-tumsdisplay, luftfjädrat förarsäte, bidrar till större komfort på arbetsplatsen.
 • Ratten kan ställas in i höjd och lutning varigenom anpassning till varje användare kan ske individuellt och snabbt.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Individuella varianter för stöd vid grävning

 • Stabil grund är viktig - framför allt vid tunga utgrävningsarbeten eller i svår terräng. För att stötta kan du använda schaktblad eller stödben - fram eller bak eller i önskad kombination.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Arbetsbelysning med lysdioder

 • Optimal belysning av arbetsområdet innebär bättre säkerhet och resultat även vid arbete i mörker eller dålig sikt. Användning av lysdioder innebär att arbetsbelysningen har betydligt längre livslängd än konventionell belysning.

Låg bygghöjd

 • Den intelligenta komponentplaceringen inuti maskinen resulterar i mycket små yttermått, vilket möjliggör arbete på trånga arbetsplatsförhållanden och låga genomfartshöjder. Det gör alla transporter liksom på- och avstigning säker, enkel och okomplicerad. Den låga tyngdpunkten gör att maskinen är mycket stabil.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Sluten körkrets

 • Steglös från 0 till 30 km/h utan växling tack vare sluten körkrets - enkel manövrering med en enda körpedal.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Kraftfull, automatisk luftkonditionering

 • Den automatiska luftkonditioneringen ger konstant kylning. Luftkonditioneringsanläggningen och fläktar är verksamma tills den inställda temperaturen uppnås. Då stängs systemet av och återaktiveras så fort kupégivarna uppmäter en avvikelse från den inställda temperaturen.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Låga bullernivåer

 • Lågt ljud från motorn gör det enkelt att kommunicera på arbetsplatsen och ger mindre belastning för föraren.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Stolsvärme

 • Stolsvärmen ger föraren - framför allt vid låga yttertemperaturer - angenäma arbetsförhållanden. Samtidigt ger den luftfjädrade stolen ökad körkomfort.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Högsta hastighet 30 km/h

 • Snabb arbetsplatsförflyttning med 30 km/h är möjlig. Transportkostnader bortfaller, maskinen kör på egna hjul till nästa arbetsplats.
Hjuldriven grävmaskin EW65

7-tumsdisplay i kombination med backkamera

 • Den stora, 7-tums multifunktionsdisplayen ger en perfekt vy över maskinens alla funktioner och visar bilderna från kamerorna. Backkameran på grävmaskin möjliggör säker backning. Dessutom är sikten över maskinen bättre när den vrids.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Innovativt vindrutesystem med regntaksfunktion

 • Vindrutorna kan anpassas till alla villkor på byggarbetsplatsen. Stängda är de vatten- och vindtäta. Den övre vindrutan kan skjutas in under hyttaket. Den undre rutan fungerar dessutom som stänkskydd. I det andra spärrläget kan de i en handvändning omvandlas till regntak och gör det därvid möjligt att ha konversation med arbetskamrater. Vid behov skjuts båda rutorna under hyttaket för förvaring.
 • Den tvådelade vindrutan möjliggör optimal ventilation av förarhytten i alla väder. Dessutom underlättar den kommunikationen med föraren. Separat demontering och förvaring av rutan tillhör det förgångna.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Hastighetsreglage

 • Så länge hastighetsreglaget är aktiverat strävar systemet till att bebehålla den satta hastigheten. Därmed behöver föraren inte koncentrera sig på hastigheten utan kan njuta av den bekväma automatiken.
 • Idealisk för kommunalarbeten som klippning, fräsning och markarbeten.

Mångfald av redskap

 • Tack vare tillvalet med extra styrkretsar kan grävmaskinen utrustas med en mängd olika redskap. Därmed utökas i en handvändning användningsmöjligheterna och maskinens nyttjandegrad.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Enkel service- och underhållsåtkomst

 • Enkel service, tack vare den brett öppnande motorhuven, möjliggör enkel åtkomst till alla delar.
 • Inga tunga delar behöver demonteras och dessutom är det enkelt att byta slitdelar.
 • Snabb och obegränsad åtkomst. Hydraul- och motoroljefilter, luftfilter, vattenavskiljare och även påfyllningshals är lätt åtkomliga. Låga servicekostnader.
Hjuldriven grävmaskin EW65

Termisk hållbarhet

 • Det är möjligt att arbeta med full last upp till en omgivningstemperatur på 45 °C. Den stabila temperaturnivån leder till längre livslängd på hydraulkomponenterna och ökar grävmaskinens produktivitet.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält