EW100

Hjulburen grävmaskin EW100

Hjulburen grävmaskin EW100: Innovativt hjälpsam - framtiden för hjulburna grävmaskiner

Vid acceleration är den i stort sett före alla andra hjulburna grävmaskiner och EW100 fastställer nya riktmärken vad gäller prestanda, säkerhet och komfort. Växelverkan mellan redskap och assistanssystem tillsammans med optimerad sikt runtom maskinen för bästa anpassning till det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen. Dessutom, genom en dubbelt så stor effekt i hydraulsystemet är manövrering av alla redskap möjlig utan effektförlust.

Utmärkt sikt runtom

 • Maskinen är speciellt konstruerad för användarnas behov av optimal sikt. Därför är exempelvis det högra däcket väl synligt från normal sätesposition, vilket avsevärt ökar säkerheten för användare och omgivning. Den optimerade sikten runtom maskinen gör att EW100 är säkrare och smidigare, i synnerhet vid vägtrafik och i trånga arbetsplatser.
 • Tack vare den djupt neddragna sidorutan, den optimalt placerade bommen och den stora rutan bakom förarens högra skuldra har man även god sikt över det nedre området på maskinens högra sida.
 • Den upptill optimerade vindrutan ger en oinskränkt sikt över en hög lastningskant.

Högsta prestanda på alla områden

 • Den stora motoreffekten tar maskinen direkt upp på vägen. Bättre acceleration och högsta hastighet än motsvarande modeller hos våra konkurrenter och detta med mycket god stabilitet.
 • Den stora hydrauleffekten ger maximal effektivitet även vid arbete med påbyggnadsredskap. Ingen skilland i effekten i hydraulsystemet även vid samtidig användning av flera funktioner i monterade redskap.
 • Tack vare hydraulsystemets höga effekt är det möjligt att använda ett större urval av redskap med maskinen, varigenom effektiviteten på byggarbetsplatsen ökas och arbetsproceduren optimeras.

Human Machine Interface

 • Det finns möjlighet att spara olika användare för maskinen, vilka kan sina individuella inställningar och det gör det möjligt för förarna att automatiskt återaktivera sina inställningar vid varje nytt arbetstillfälle.
 • Förarbaserade maskininställningar sparar både personliga knapptilldelningar för personlig användarkomfort samt även inställningar för redskap och hydraulsystem för varje användare.

Användning med släpfordon

 • Oavsett om det är på vägen eller utanför den, kan man tack vare dragkroken och tillvalet tvåkretsbroms dra ett släpfordon på mellan 3,5 och 12 ton vilket förenklar vardagen på arbetsplatsen.
 • Med den förberedda anslutningen av bromsad släpvagn liksom för tippningsfunktion är det möjligt att transportera en större last och användningen av maskinen kan optimeras.
 • Det befintliga eluttaget vid dragkroken möjliggör även strömförsörjning från maskinen.

Gränssnitt för påbyggnadsredskap

 • EW100 är utrustad från fabrik med en uppgradering av gränssnittet för påbyggnadsredskap.
 • Det möjliggör en utökning av maskinens programvara med framtida utvecklingar vad gäller digitalisering utan att behöva modifiera maskinen.
 • Därigenom kan kommunikation med påbyggnadsredskap ske direkt via maskinen och byggförfarandet optimeras.

Fler funktioner

Funktioner för automatisk och halvautomatisk inbromsning

 • Om foten lämnar gaspedalen bromsar maskinen automatiskt och rör sig allt långsammare.
 • Det kan föraren utnyttja, speciellt vid korta förflyttningar och arbetscykler. Säkerheten på byggarbetsplatsen för omgivning och förare ökar därigenom avsevärt.

Active Working Signal (AWS)

 • En röd remsa med lysdioder (AWS), som löper tvärs över motorhuven, tänds så snart som styrspakshållaren trycks nedåt. Det uppmärksammar personer i närområdet att grävmaskinen är driftsklar och kan röra sig när som helst.
 • I vägtrafikläge fungerar AWS som extra bromsljus för att öka säkerheten och uppmärksamheten i omgivningen.
 • Dessutom växlar AWS vid öppnande av snabbväxlaren till ett blinkande läge, vilket informerar personerna i den direkta omgivningen om växlingen av redskap.

360° stabilitet

 • Även med tunga vikter står maskinen säkert och tippar inte.
 • 360° stabilitet möjliggör lyft runtom maskinen utan att den blir instabil eller tippar.
 • Tack vare den optimala balansen ökas stabiliteten i sidled med cirka 25 %.

40 km/h högsta hastighet

 • Med en högsta hastighet på 40 km/h på väg, är det möjligt att byta byggarbetsplats rekordsnabbt. Ett extra transportfordon för korta och medellånga avstånd behövs inte längre.

Optimal placering av hydraulkomponenter

 • Korta slanglängder leder till lägre förlusteffekt i hydraulsystemet. Det ökar hydraulslangarnas livslängd genom färre nötningsställen, speciellt vid trånga genomföringar.
 • Hydraulslangarnas klart definierade slangdragning ger maximal effektivitet genom minskning av motståndet i dem.

Användning av pallgafflar

 • Maskinen utrustad med möjligheten att arbeta säkert pallgafflar direkt från fabrik.

Temperaturhantering med automatisk uppvärmning

 • Maskinens geniala system med automatisk uppvärmning ombesörjer att ständigt hålla den perfekta driftstemperaturen i kombination med optimal hydrauleffekt.
Hjulburen grävmaskin EW100

Kompakta mått

 • Stor säkerhet vid transport, kostnads- och tidsbesparande, stor flexibilitet. Grävmaskinen utmärker sig med låg instegshöjd, små yttermått tack vare intelligenta komponentplaceringar och för god stabilitet tack vare låg tyngdpunkt.
 • Vid transport eller i trånga utrymmen: Tack vare den kompakta byggmetoden kan grävmaskinen enkelt flyttas till nästa arbetsplats. På byggarbetsplatsen kommer maskinen fram lätt och snabbt, även på trånga ställen - för stor effektivitet vid varje tillfälle.

Utdragbar verktygslåda med strömanslutning

 • Tillvalet utdragbar verktygslåda med strömanslutning gör det möjligt att ha med sig en kyllåda eller kompressor och strömförsörja dessa.
 • Den stora lådan har plats för många verktyg och annat och är vattentätt försluten med en gummilist och är placerad i lämplig arbetshöjd.

Förberedd för två- och tredimensionell styrning

 • Maskinen är redan perfekt förberedd för användning med två- och tredimensionell styrning. De nödvändiga gränssnitten på utrustningen möjliggör att det implementeras utan stor ombyggnad eller ansträngning.

Reducerade underhålls- och serviceavbrott

 • Tack vare förlängda underhålls- och serviceintervall kan maskinen användas längre mellan de nödvändiga arbetena, varigenom tid och kostnad kan sparas in och maskinen användas mer produktivt.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält