DW90

Hjuldumper DW90

Hjuldumper DW90: Kraftpaketet för de säkerhetsmedvetna

Den optimala användarmiljön och de avancerade säkerhetsfunktionerna kompletterar erbjudandet av transportjätten med nyttolast på 9 000 kg} {19,842 lb}. Den höga flakvolymen ger plats för mycket material och kortar hanteringstiderna på byggarbetsplatsen. Om du har mycket att transportera och värdesätter säkerhet och prestanda, är DW90 det rätta valet. Och det i upp till {25 km/h. De på båda sidor av maskinen monterade kamerorna med rengöringssystem visar respektive bild på den 7-tums färgdisplayen och ökar därmed säkerheten för hela maskinmiljön. Den är också från fabrik utrustad med ett system för övervakning av skopa och maskinens lutning samt valbar Hill-Hold-funktion.

Stora skopvolymer

 • Skopans stora volym gör att en stor mängd material kan flyttas på kortast möjliga tid, vilket minimerar materialhanteringstiden på byggarbetsplatsen.
 • På så sätt kan byggarbetsprocessen utformas mer effektivt och man sparar tid och pengar.
Hjuldumper DW90

Lutningsövervakning

 • Om maskinen lutar på ojämn mark eller blir instabil aktiveras lutningsövervakningen och varnar användaren.
 • En optisk och en akustisk signal visar såväl hastighetsbegränsningen vid lutande flak i osäker position liksom även ett instabilt läge för maskinen. Användaren vet då att hen utsätter sig för en ökad risk om detta inte beaktas.

Skopövervakning

 • Skopövervakningen tar över styrning av skopans position före körning och förhindrar därmed följdskador och olyckor.
 • Realtidsstyrningen av positionen informerar föraren om skopan är inkörd hela vägen och körhastigheten reduceras till 13 km/h för att undvika evt. olycka.
 • Detta minimerar risken för olyckor och skador på maskinen och den omgivande miljön.
Hjuldumper DW90

Hydrostatisk fyrhjulsdrift med automatiskt ECO-läge

 • Starta och kör iväg: Med den hydrostatiska fyrhjulsdriften kan föraren koncentrera sig på sitt arbete utan att ständigt behöva växla.
 • Den genomgående konstanta dragkraften från noll till maximal hastighet och hydrostatisk bromsverkan fulländar den angenäma körkänslan.
 • Maskinens automatiska ECO-läge representerar en absolut förbättring för alla kostnads- och miljömedvetna användare, eftersom det säkerställer minimal förbrukning vid optimalt kraftutnyttjande.
Hjuldumper DW90

Funktionen Hill-Hold

 • Funktionen Hill-Hold förhindrar att maskinen rullar bakåt om man tar foten från gaspedalen.
 • Maskinen bromsas automatiskt och säkras mot att rulla bakåt.

Fler funktioner

Bältesövervakning med startspärr

 • Bältesövervakningen ger en audiovisuell varning om föraren försöker starta maskinen utan att använda säkerhetsbältet. Den extra startspärren förhindrar att man använder maskinen.
 • Säkerheten under drift ökar och en felaktig start förhindras.

Robust flakskyddsgaller

 • Flakskyddsgallret skyddar föraren och förarhytten mot nedfallande material, även under körning.
 • Den säkerställer extra säkerhet även under lastning. Flakskyddsgallret har konstruerats och testats i enlighet med ISO 10262, frontskyddsgaller nivå 2.
 • Flakskyddsgallret tål även en stöt av en skopa med maximal kraft från en 15-tons grävmaskin.
Hjuldumper DW90

Hög markfrigång

 • Den höga markfrigången gör att maskinen kan manövreras i mycket ojämn terräng, även utanför belagda vägar.
Hjuldumper DW90

Front- och backkameror

 • Kameror monterade framtill och baktill på maskinen övervakar de döda vinklarna och ger dubbel säkring i närmiljön.
 • Föraren ser precis vad som sker runt omkring och kan i god tid unvika hinder. Säkerheten för förare, maskin och miljö förbättras på så vis..
 • Klassningen IP69 innebär att de är mycket motståndskraftiga och robusta.
Hjuldumper DW90

Spolare för kamera

 • Spolaren rengör kameran på maskinen från smuts och föroreningar och säkerställer därmed fri sikt. Hinder och föremål kan därmed alltid upptäckas utan manuell rengöring.

Sätesbrytare

 • Sätesbrytaren ökar säkerheten på byggarbetsplatsen, eftersom föraren måste sitta ned för att kunna hantera maskinen ordentligt och effektivt.
 • Om användaren inte sitter ned kan maskinen inte användas.
Hjuldumper DW90

Premiumstol som tillval

 • Som tillval kan förarstolen även beställas som konstlädervariant med förlängningsbart ryggstöd. Det ökar användarkomforten och stöder användaren vid plötsliga rörelser.
 • Den monterade stolsvärmen ger en behaglig värme även vid låga temperaturer.
Hjuldumper DW90

In- och utsteg på båda sidor maskinen

 • De på båda sidorna monterade in- och utstegen är mycket praktiska, exempelvis när maskinen står tätt intill ett hinder eller vid ballastering på ena sidan.
 • Manöverplatsen kan lämnas och bestigas snabbt, enkelt och framför allt säkert på den ena eller den andra sidan.
 • Genom trepunktskontakt vid in- och utsteg maximeras säkerheten för användarna. Användaren har under in- och utsteg alltid trepunktskontakt med maskinen (t.ex. hand-hand-fot eller hand-fot-fot)
Hjuldumper DW90

Trappsteg i signalfärger

 • Trappsteg i signalfärger ökar säkerheten och säkerställer bättre uppmärksamhet på stege och handtag.
 • Därigenom styrs uppmärksamheten mot dessa för säkerheten vid in- och utsteg viktiga områden.
Hjuldumper DW90

Automatiska bromsljus vid hydrostatisk bromsfunktion

 • Den hydrostatiska bromsfunktionen bromsar dumpern så fort föraren tar bort foten från gaspedalen.Samtidigt aktiveras bromsljusen.
 • Därigenom vet andra på byggarbetsplatsen liksom efterföljande fordon så tidigt som möjligt när maskinen saktar in och kan tidigt reagera på det.

Körsignal bredbandston

 • Bredbandstonen ökar säkerheten vid maskinanvändningen.
 • Den aktiveras automatiskt så fort som backväxeln läggs i och varnar därigenom hela omgivningen.
 • Bredbandstonen säkerställer minskat buller för miljön och ger en säker varningssignal för personalen på arbetsplatsen.

Grön roterande lampa

 • Den lyser när säkerhetsbältet används och föraren därmed hanterar maskinen helt säkert. Därigenom kan en yttre kontrollfunktion uppfatta det.
Hjuldumper DW90

Orange säkerhetsbälte

 • Det orange säkerhetsbältet gör att det är lätt att på håll avgöra om föraren använder säkerhetsbältet. Den syns mycket väl i sikt omgivningen.
Hjuldumper DW90

Förarhytt

 • Framför allt vid regn, kyla och värme är den en stark fördel: den optimalt utrustade förarhytten, vilket möjliggör angenämt arbete för föraren året runt och som dessutom erbjuder högsta säkerhet genom certifieringen för ROPS/FOPS nivå. (DIN EN ISO 3471 och 3449)
 • Förarhytten är utrustad för hög komfort och med optimal placering av alla reglage och manöverorgan för effektivt arbete.
 • Förvaringsmöjligheter (mugghållare, förvaring av mobiltelefon osv.) och den höga kvaliteten i konstruktionen ger hög arbetskomfort.
Hjuldumper DW90

Genomskinligt strålkastarskyddsgaller

 • På grund av skyddsgallrets fina struktur behöver det inte tas bort för körning på väg och sparar värdefull tid i arbetsprocessen.
 • Trots den fina designen skyddar skyddsgallret effektivt strålkastarna från skador.
Hjuldumper DW90

Automatisk stoppfunktion

 • Den inbyggda automatiska stoppfunktionen stänger av maskinen automatiskt om den inte används under fem minuter. Detta tidintervall är justerbart och användaren informeras både visuellt och akustiskt om avstängningen.
 • Elektriska förbrukare som exempelvis strålkastare stängs också av för att spara maskinens batteri. Driftskostnaderna minskar, underhållsintervallen förlängs och andrahandsvärdet ökar.
 • Genom den minskade motordriftstiden minskas också avgasutsläppen/CO2.
Hjuldumper DW90

Långa underhållsintervall

 • De långa underhållsintervallen på 500 driftstimmar möjliggör kostnadsbesparingar under maskinens hela livslängd.
Hjuldumper DW90

Hastighetsreglage

 • Så länge hastighetsreglaget är aktiverat strävar systemet till att bebehålla den satta hastigheten. Därmed behöver användaren inte koncentrera sig på hastigheten utan kan njuta av den bekväma automatiken.
Hjuldumper DW90

Midje-pendelled

 • Midje-pendelleden anpassar sig till alla ojämnheter på byggarbetsplatsen. Föraren känner direkt en lägesförändring och kan därigenom hålla maskinen optimalt under kontroll.

Fjäderbelastad parkeringsbroms

 • Den fjäderbelastade parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när motorn stängs av. Föraren behöver inte manövrera den för hand. En manuell, elektrohydraulisk aktivering är dessutom möjlig med en vippbrytare.
 • Den är konstruerad för slitagefri funktion, varigenom den är mycket långlivad och pålitlig.
Hjuldumper DW90

Fällbart överrullningsskydd (ROPS) med gastrycksdämpare

 • Låg höjd vid förflyttning med bebehållande av hög säkerhetsstandard säkerställs av det fällbara överrullningsskyddet med gastrycksdämpare.
 • Den är perfekt lämpad för transport och sparar plats.
 • Gastrycksdämparen underlättar upp- och nedfällning av överrullningsskyddet.
Hjuldumper DW90

Förseglingsbara förvaringsmöjligheter i hjulhuset

 • Förvaringsmöjligheterna i hjulhusets glidfasta ståplatsområde är både vattentäta och låsbara och ger möjlighet att förvara föremål som inte får utsättas för väderförhållanden.
Hjuldumper DW90

Enkel service- och underhållsåtkomst

 • De lättåtkomliga service- och underhållpunkterna gör de dagliga kontrollerna liksom det regelbundna underhållet och reparationerna enkla samt sparar tid.
 • Genom placering på optimal höjd når man lätt alla service- och underhållspunkter för att utföra dagligt rutinarbete utan stor tidsåtgång.
Hjuldumper DW90

Display med låsbart lock (sabotageskydd)

 • Tack vare den nedfällbara och spärrbara displayskyddsluckan kan sabotage och skador utifrån motverkas.
 • Anordningen är enkelt hanterbar genom maskinnyckeln så att ingen särskild nyckel behöver medföras.
 • I uppfäll tillstånd är bildskärmen samtidigt ett solskydd.
Hjuldumper DW90

Arbetsstrålkastare med lysdioder fram och bak

 • Med arbetsstrålkastarna fram och bak är maskinen välutrustad för arbete i dålig sikt eller i mörker. Det garanterar säkert arbete och kan tillföra värdefull arbetstid.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält