DW15e

Elektrisk hjuldumper DW15e

Elektrisk hjuldumper DW15e: Elektrisk hjuldumper med fyrhjulsdrift

DW15e är den första från fabrik helt eldrivna hjuldumpern och erbjuder därigenom många extra användnings- och insatsmöjligheter. För maximal effektivitet och användarkomfort sörjer den översiktliga displayen med laddningstillståndsindikator liksom två separat fungerande motorer för driv- och hydraulsystem. En uppladdning under natten gör den åter klar för användning nästa arbetsdag och den kan användas utan effektbegränsningar i jämförelse med konventionella hjuldumprar. 100 % utsläppsfritt arbete skonar både miljö och användare. De långa serviceintervallen och det underhållsfria batteriet kompletterar det perfekta förhållandet mellan pris och driftskostnader.

Elektriskt drivsystem

 • Enkelt att starta och börja köra: Tack vare det elektriska drivsystemet behövs det inte växlas så ofta och föraren kan helt koncentrera sig på sitt arbete. Därigenom är drivsystemet och arbetshydrauliken manövrerbara oberoende av varandra.
 • Dumpern kan användas helt utan utsläpp och med lite buller eftersom den är helt elektrisk. Ytterligare användningsområden blir möjliga då ljudstyrkan nära halverats (med ca 6 dB LwA)
Elektrisk hjuldumper DW15e

Uppladdningsbar i ett normalt 220V eluttag

 • Med maximalt åtta timmars laddningstid kan maskinen enkelt helt laddas upp över natten från ett eluttag och är åter klar för drift med fulladdat batteri.
 • Den inbyggda laddkabeln för 220 V eluttag förvaras säkert på maskinen. Därigenom är maskinen inte tvingad till en speciell plats för laddning och kan laddas spontant överallt.
 • För att öka driftstiden kan maskinen även laddas vid kortare arbetspauser.
Elektrisk hjuldumper DW15e

Obegränsad effekt

 • Det elektriska drivsystemet är inte på något sätt underlägset ett konventionellt drivsystem med dieselmotor.
 • Maskinen kan användas obegränsat utan någon effektförlust.
Elektrisk hjuldumper DW15e

Mycket lågt buller

 • Det elektriska drivsystemet är mycket tyst och säkerställer därigenom minimalt buller.
 • I motsats till konventionella dumprar har den därmed större användningsområden som exempelvis i bullerbegränsade områden, nattarbete, i miljöskyddszoner osv.
 • Ljudnivån på elmaskinen i jämförelse med de konventionella modellerna har nästan halverats.

Fler funktioner

Elektrisk hjuldumper DW15e

Fyrhjulsstyrning

 • Fyrhjulsstyrning sörjer för stor säkerhet även vid arbeten i ojämn terräng. Förarsäkerheten ökas och maskinen förblir stabil och pålitlig, även vid stora laster.
 • Framdrivningen består och maskinen fastnar inte.

In- och utsteg på båda sidor maskinen

 • De på båda sidorna monterade in- och utstegen är mycket praktiska, exempelvis när maskinen står tätt intill ett hinder eller vid ballastering på ena sidan.
 • Manöverplatsen kan lämnas och bestigas snabbt, enkelt och framför allt säkert på den ena eller den andra sidan.
 • Genom trepunktskontakt vid in- och utsteg maximeras säkerheten för användarna. Användaren har under in- och utsteg alltid trepunktskontakt med maskinen (t.ex. hand-hand-fot eller hand-fot-fot)
Elektrisk hjuldumper DW15e

Köra utan att växla

 • Eftersom dumpern klarar sig helt utan växellåda blir hanteringen inte endast enklare och intuitivare utan även säkrare för förare och miljö.
 • Föraren kan koncentrera sig helt på arbetet och miljön, utan att behöva växla.
Elektrisk hjuldumper DW15e

Laddare på maskinen

 • Maskinen kan laddas överallt med den medförda laddkabeln och den kan därför användas oberoende av plats.
 • Maskinen kan även stanna kvar på byggarbetsplatsen över natten och är då åter klar för användningvid arbetets start nästa dag.
 • Laddaren behöver inte medföras separat utan är alltid klar att användas.

Energiåtervinning vid inbromsning eller vid körning i nedförsbacke

 • Batteriet i det elektriska drivsystemet laddas automatiskt vid inbromsning eller vid körning i nedförsbacke och möjliggör därigenom längre användning innan nästa erforderliga laddning.

Övertygande ekonomi tack vare det elektriska drivsystemet

 • De totala driftskostnaderna för maskinen är betydligt lägre än för konventionella maskiner i samma klass.
 • Elmotorerna är praktiskt taget underhållsfria och sparar därmed pengar och värdefull tid.
 • Maximal flexibilitet vid drift säkerställs.
Elektrisk hjuldumper DW15e

Enkel service- och underhållsåtkomst

 • De lättåtkomliga service- och underhållpunkterna gör de dagliga kontrollerna liksom det regelbundna underhållet och reparationerna enkla samt sparar tid.
 • Genom placering på optimal höjd når man lätt alla service- och underhållspunkter för att utföra dagligt rutinarbete utan stor tidsåtgång.
Elektrisk hjuldumper DW15e

Små mått

 • De kompakta maskinmåtten är idealiska för manövrering och arbeten i trånga utrymmen.
Elektrisk hjuldumper DW15e

Extra arbetsområden

 • Maskinens elektriska drivsystem mäjliggör fler användningsmöjligheter eftersom den också får användas i innerstäder i lagligt begränsade områden (avgasnormer och -begränsningar) liksom i stängda utrymmen utan begränsningar och utan effektbegränsningar.
 • Även i bullerkänsliga miljöer eller naturskyddsområden kan arbeten utföras utan begränsningar.
Elektrisk hjuldumper DW15e

Mycket låga driftskostnader

 • Det elektriska drivsystemet kräver mindre underhåll och är därmed billigare i löpande service och i drift i jämförelse med konventionella motorer.
 • Dessutom garanterar det elektriska drivsystemet betydligt lägre driftskostnader för maskinen.

Omfattande användar- och miljöskydd

 • Genom det totalt utsläppsfria drivsystemet skyddas användaren och de i omgivningen arbetande personerna från avgaser och buller.
 • Dessutom säkerställs ett miljövänligt arbete utan avgaser och skadliga utsläpp.
Elektrisk hjuldumper DW15e

Midje-pendelled

 • Midje-pendelleden anpassar sig till alla ojämnheter på byggarbetsplatsen. Föraren känner direkt en lägesförändring och kan därigenom hålla maskinen optimalt under kontroll.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält