DV45

Dual View hjuldumper DV45

Dual View hjuldumper DV45: Nästa nivå av vår Dual View hjuldumper

Hytten kan roteras under körning genom att trycka på en knapp på styrspaken. Multi View-läget låter dig också arbeta med hytten vriden åt sidan för att få en överblick över maskinens sida och flaket. Med en knapptryckning roterar hytten automatiskt, vilket gör att föraren kan fokusera på arbetet. Ytterligare säkerhetsfunktioner avrundar det optimala totalpaketet med en maximal nyttolast på 4 200 kg. Samtidigt övertygar DV45 med den välkända höga komforten, den mycket goda stabiliteten och den hydrostatiska fyrhjulsdriften med ECO-läge.

Vridbar hytt

 • Förarhytten, som kan vridas med en knapptryckning, möjliggör en heltäckande vy över hela maskinen och ökar säkerheten enormt för föraren och omgivningen.
 • Den med elektrohydraulik vridbara hytten kan även vridas i sidled i multi-view-läge och vid körning. Detta ökar dumperns användningsområden.
 • Hyttens vridning i sida gör att arbetet kan utföras på ett mycket detaljerat och exakt sätt, speciellt vid dikesfyllning eller arbete på hinder, och detta förebygger olyckor och skador.

Multi View -läge

 • I Multi View-läge kan maskinen även köras med hytten vriden åt sidan. Som ett följd av detta kan föraren se hela arbetsmiljön i sidled och kan dumpa lasten med stor noggrannhet.
 • I Multi View-läge minskar maskinen automatiskt hastigheten för ökad säkerhet.

Automatisk skopretur

 • Skopan återförs automatiskt med en knapptryckning till transportläge. Maskinen kan köras normalt under returen av skopan.
 • Föraren slipper koncentrera sig på att manuellt köra tillbaka skopan och kan koncentrera sig på annat, vilket riktar uppmärksamheten på miljö och drift samt därmed ökar säkerheten.
Dual View hjuldumper DV45

Lutningsövervakning

 • Om maskinen lutar på ojämn mark eller blir instabil aktiveras lutningsövervakningen och varnar användaren.
 • En optisk och en akustisk signal visar såväl hastighetsbegränsningen vid lutande flak i osäker position liksom även ett instabilt läge för maskinen. Användaren vet då att hen utsätter sig för en ökad risk om detta inte beaktas.

In- och utgång från båda sidor maskinen

 • Man kan stiga in i och ut ur maskinen både i färdriktningen och mot färdriktningen.
 • Även när manöverpanelen har vridits kan föraren lämna maskinen på båda sidor.
 • På så sätt kan föraren utan problem ta sig in i eller ut ur maskinen, även vid hinder eller i trånga utrymmen.

Fler funktioner

Dual View hjuldumper DV45

Funktionen Hill-Hold

 • Funktionen Hill-Hold förhindrar att maskinen rullar bakåt om man tar foten från gaspedalen.
 • Maskinen bromsas automatiskt och säkras mot att rulla bakåt.
Dual View hjuldumper DV45

Spolare för kamera

 • Spolaren rengör kameran på maskinen från smuts och föroreningar och säkerställer därmed fri sikt. Hinder och föremål kan därmed alltid upptäckas utan manuell rengöring.
Dual View hjuldumper DV45

Robust flakskyddsgaller

 • Flakskyddsgallret skyddar föraren och förarhytten mot nedfallande material, även under körning.
 • Den säkerställer extra säkerhet även under lastning. Flakskyddsgallret har konstruerats och testats i enlighet med ISO 10262, frontskyddsgaller nivå 2.
 • Flakskyddsgallret tål även en stöt av en skopa med maximal kraft från en 15-tons grävmaskin.
Dual View hjuldumper DV45

Front- och backkameror

 • Kameror monterade framtill och baktill på maskinen övervakar de döda vinklarna och ger dubbel säkring i närmiljön.
 • Föraren ser precis vad som sker runt omkring och kan i god tid unvika hinder. Säkerheten för förare, maskin och miljö förbättras på så vis..
 • Klassningen IP69 innebär att de är mycket motståndskraftiga och robusta.
Dual View hjuldumper DV45

Automatiska bromsljus vid hydrostatisk bromsfunktion

 • Den hydrostatiska bromsfunktionen bromsar dumpern så fort föraren tar bort foten från gaspedalen.Samtidigt aktiveras bromsljusen.
 • Därigenom vet andra på byggarbetsplatsen liksom efterföljande fordon så tidigt som möjligt när maskinen saktar in och kan tidigt reagera på det.
Dual View hjuldumper DV45

Trappsteg i signalfärger

 • Trappsteg i signalfärger ökar säkerheten och säkerställer bättre uppmärksamhet på stege och handtag.
 • Därigenom styrs uppmärksamheten mot dessa för säkerheten vid in- och utsteg viktiga områden.

Säkerhetsbälte och roterande lampa i signalfärger

 • Låset på det orangefärgade bältet är anslutet till lampan med de gröna lysdioderna på maskinens utsida. Den är tänd när säkerhetsbältet används och föraren kontrollerar maskinen. Därigenom kan en yttre kontrollfunktion uppfatta det.

Bältesövervakning med startspärr

 • Bältesövervakningen ger en audiovisuell varning om föraren försöker starta maskinen utan att använda säkerhetsbältet. Den extra startspärren förhindrar att man använder maskinen.
 • Säkerheten under drift ökar och en felaktig start förhindras.

Synfält - bättre än normen

 • Utrustad för framtiden: Uppfyllande av normer som överstiger de aktuellt gällande lagligt föreskrivna standarderna.
 • Den maximerar säkerheten på byggarbetsplatsen genom optimal sikt runt hela maskinen.
 • Med speglar och backkamera kan föraren av Dual View överblicka ett mycket mer omfattande område än vad normen föreskriver.
Dual View hjuldumper DV45

Hydrostatisk fyrhjulsdrift med automatiskt ECO-läge

 • Starta och kör iväg: Med den hydrostatiska fyrhjulsdriften kan föraren koncentrera sig på sitt arbete utan att ständigt behöva växla.
 • Den genomgående konstanta dragkraften från noll till maximal hastighet och hydrostatisk bromsverkan fulländar den angenäma körkänslan.
 • Maskinens automatiska ECO-läge representerar en absolut förbättring för alla kostnads- och miljömedvetna användare, eftersom det säkerställer minimal förbrukning vid optimalt kraftutnyttjande.
Dual View hjuldumper DV45

Steglös hastighet upp till 25 km/h

 • Det steglösa drivsystemet upp till en högsta hastighet på 25 km/h möjliggör en steglös acceleration och nedbromsning utan växling. Det säkerställer snabb och säker materialtransport samt snabb maskinförflyttning.
Dual View hjuldumper DV45

Radio med Bluetooth handsfree

 • Tillvalet radio med Bluetooth handsfree erbjuder samtidig USB-laddning.
Dual View hjuldumper DV45

Stor, multidisplay

 • Den stora, 7-tums multidisplayen ger en perfekt överblick över maskinens alla funktioner och visar bilderna från kamerorna. Därigenom växlar displayen vid varje ändrad körriktning automatiskt bilden mellan front- och backkameran. Därigenom ökar maskinsäkerheten ännu mer. Dessutom uppfyller displayen IP69 kapslingsklassning, vilket gör den mycket robust.
 • Alla viktiga funktioner, fel eller allmänna informationer om maskinen kan avläsas med en blick.

Tonade rutor med UV-skydd

 • Förarhyttens lätt tonade rutor med maximal UV-strålningsdämpning och bullerdämpning.
 • På soliga arbetsdagar behöver föraren inte vidta några ytterligare säkerhetsåtgärder såsom solglasögon eller speciella solskydd och kan därigenom fullt ut koncentrera sig på att hantera maskinen. Det ökar både användarvänligheten ock som följd av det även effektiviteten.
 • Genom det laminerade säkerhetsglaset skyddas föraren optimalt.
Dual View hjuldumper DV45

Fjäderbelastad parkeringsbroms

 • Den fjäderbelastade parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när motorn stängs av. Föraren behöver inte manövrera den för hand. En manuell, elektrohydraulisk aktivering är dessutom möjlig med en vippbrytare.
 • Den är konstruerad för slitagefri funktion, varigenom den är mycket långlivad och pålitlig.

Användarkoncept med styrstick

 • För en angenäm manövrering sörjer användarkonceptet med styrstick.
 • Den moderna styrsticken har flera funktioner i ett handgrepp: Flakaktivering, hastighetsväxling, färdriktningsväxling.
Dual View hjuldumper DV45

Automatisk stoppfunktion

 • Den inbyggda automatiska stoppfunktionen stänger av maskinen automatiskt om den inte används under fem minuter. Detta tidintervall är justerbart och användaren informeras både visuellt och akustiskt om avstängningen.
 • Elektriska förbrukare som exempelvis strålkastare stängs också av för att spara maskinens batteri. Driftskostnaderna minskar, underhållsintervallen förlängs och andrahandsvärdet ökar.
 • Genom den minskade motordriftstiden minskas också avgasutsläppen/CO2.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält