DV100

Dual View Dumper DV100

Dual View Dumper DV100: Massan av klass och säkerhet.

Den kraftfulla motorn i kombination med den höga nyttolasten (upp till 10 ton) kombinerar hög materialhantering med den dragkraft som behövs. Maximalt utnyttjad effektivitet. Den många säkerhetsfunktionerna på maskinen, som insteg i signalfärg, funktionen Hill-Hold för körning i backe eller den speciella backsignalen, förhindrar olyckor och ouppmärksamt beteende. I denna storlek är den ett riktigt måste på byggarbetsplatsen. Mer kraft, mer bett. Med den stora motorn kan du direkt känna kraften i arbete och på väg. Mer dragkraft och bättre acceleration i all terräng.

Vridbar förarstol med gott om plats för benen

 • Vår nya vridbara stol erbjuder gott om benutrymme och plats för föraren. Man kan röra sig fritt och utan begränsningar vrida stolen när man sitter.

Bältesövervakning med startspärr

 • Bältesövervakningen ger en audiovisuell varning om föraren försöker starta maskinen utan att använda säkerhetsbältet. Den extra startspärren förhindrar att man använder maskinen.
 • Säkerheten under drift ökar och en felaktig start förhindras.

Fällbara armstöd på båda sidor underlättat vid in- och urstigning

 • Manöverkonsolens högra armstöd, inklusive styrsåak, kan fällas upp eller ner, vilket gör det möjligt att stiga i och ur fordonet från båda sidor, även när sätet är vänt mot skopan.
 • Detta sparar föraren värdefull tid för man behöver inte vända sätet igen efter lastningsprocessen för att kunna ta sig ur.

10 ton nyttolast

 • Den största Dual View dumpern från Wacker Neuson med samma manövreringsförmåga och tillförlitlighet som en liten kompaktmodell.
 • Upp till 10 ton nyttolast och med stark motor ökar maskinens effektivitet maximalt.
 • Hög materialomsättning på kort tid säkerställer optimal tidshantering på byggarbetsplatsen.
Dual View Dumper DV100

Funktionen Hill-Hold

 • Funktionen Hill-Hold förhindrar att maskinen rullar bakåt om man tar foten från gaspedalen.
 • Maskinen bromsas automatiskt och säkras mot att rulla bakåt.

Fler funktioner

Förseglingsbara förvaringsmöjligheter i hjulhuset

 • Förvaringsmöjligheterna i hjulhusets glidfasta ståplatsområde är både vattentäta och låsbara och ger möjlighet att förvara föremål som inte får utsättas för väderförhållanden.
Dual View Dumper DV100

Hydrostatisk fyrhjulsdrift med automatiskt ECO-läge

 • Starta och kör iväg: Med den hydrostatiska fyrhjulsdriften kan föraren koncentrera sig på sitt arbete utan att ständigt behöva växla.
 • Den genomgående konstanta dragkraften från noll till maximal hastighet och hydrostatisk bromsverkan fulländar den angenäma körkänslan.
 • Maskinens automatiska ECO-läge representerar en absolut förbättring för alla kostnads- och miljömedvetna användare, eftersom det säkerställer minimal förbrukning vid optimalt kraftutnyttjande.

Tonade rutor med UV-skydd

 • Förarhyttens lätt tonade rutor med maximal UV-strålningsdämpning och bullerdämpning.
 • På soliga arbetsdagar behöver föraren inte vidta några ytterligare säkerhetsåtgärder såsom solglasögon eller speciella solskydd och kan därigenom fullt ut koncentrera sig på att hantera maskinen. Det ökar både användarvänligheten ock som följd av det även effektiviteten.
 • Genom det laminerade säkerhetsglaset skyddas föraren optimalt.
Dual View Dumper DV100

Enkel service- och underhållsåtkomst

 • De lättåtkomliga service- och underhållpunkterna gör de dagliga kontrollerna liksom det regelbundna underhållet och reparationerna enkla samt sparar tid.
 • Genom placering på optimal höjd når man lätt alla service- och underhållspunkter för att utföra dagligt rutinarbete utan stor tidsåtgång.
Dual View Dumper DV100

Fjäderbelastad parkeringsbroms

 • Den fjäderbelastade parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när motorn stängs av. Föraren behöver inte manövrera den för hand. En manuell, elektrohydraulisk aktivering är dessutom möjlig med en vippbrytare.
 • Den är konstruerad för slitagefri funktion, varigenom den är mycket långlivad och pålitlig.

Radio med Bluetooth handsfree

 • Tillvalet radio med Bluetooth handsfree erbjuder samtidig USB-laddning.

Spolare för kamera

 • Spolaren rengör kameran på maskinen från smuts och föroreningar och säkerställer därmed fri sikt. Hinder och föremål kan därmed alltid upptäckas utan manuell rengöring.

Robust flakskyddsgaller

 • Flakskyddsgallret skyddar föraren och förarhytten mot nedfallande material, även under körning.
 • Den säkerställer extra säkerhet även under lastning. Flakskyddsgallret har konstruerats och testats i enlighet med ISO 10262, frontskyddsgaller nivå 2.
 • Flakskyddsgallret tål även en stöt av en skopa med maximal kraft från en 15-tons grävmaskin.
Dual View Dumper DV100

Trappsteg i signalfärger

 • Trappsteg i signalfärger ökar säkerheten och säkerställer bättre uppmärksamhet på stege och handtag.
 • Därigenom styrs uppmärksamheten mot dessa för säkerheten vid in- och utsteg viktiga områden.

Säkerhetsbälte och roterande lampa i signalfärger

 • Låset på det orangefärgade bältet är anslutet till lampan med de gröna lysdioderna på maskinens utsida. Den är tänd när säkerhetsbältet används och föraren kontrollerar maskinen. Därigenom kan en yttre kontrollfunktion uppfatta det.

Sätesbrytare

 • Sätesbrytaren ökar säkerheten på byggarbetsplatsen, eftersom föraren måste sitta ned för att kunna hantera maskinen ordentligt och effektivt.
 • Om användaren inte sitter ned kan maskinen inte användas.
Dual View Dumper DV100

Automatiska bromsljus vid hydrostatisk bromsfunktion

 • Den hydrostatiska bromsfunktionen bromsar dumpern så fort föraren tar bort foten från gaspedalen.Samtidigt aktiveras bromsljusen.
 • Därigenom vet andra på byggarbetsplatsen liksom efterföljande fordon så tidigt som möjligt när maskinen saktar in och kan tidigt reagera på det.

Front- och backkameror

 • Kameror monterade framtill och baktill på maskinen övervakar de döda vinklarna och ger dubbel säkring i närmiljön.
 • Föraren ser precis vad som sker runt omkring och kan i god tid unvika hinder. Säkerheten för förare, maskin och miljö förbättras på så vis..
 • Klassningen IP69 innebär att de är mycket motståndskraftiga och robusta.

Blinkers monterade på maskinens sidor

 • För bättre synlighet och säkerhet sitter det blinkers på sidan av maskinen, vilka upplyser efterföljande fordon om svängar samt gör maskinen mer synlig i trafiken.
 • Som ett resultat ökar säkerheten återigen avsevärt genom att maskinen syns bättre.

Synfält - bättre än normen

 • Utrustad för framtiden: Uppfyllande av normer som överstiger de aktuellt gällande lagligt föreskrivna standarderna.
 • Den maximerar säkerheten på byggarbetsplatsen genom optimal sikt runt hela maskinen.
 • Med speglar och backkamera kan föraren av Dual View överblicka ett mycket mer omfattande område än vad normen föreskriver.
Dual View Dumper DV100

Förarhytt

 • Framför allt vid regn, kyla och värme är den en stark fördel: den optimalt utrustade förarhytten, vilket möjliggör angenämt arbete för föraren året runt och som dessutom erbjuder högsta säkerhet genom certifieringen för ROPS/FOPS nivå. (DIN EN ISO 3471 och 3449)
 • Förarhytten är utrustad för hög komfort och med optimal placering av alla reglage och manöverorgan för effektivt arbete.
 • Förvaringsmöjligheter (mugghållare, förvaring av mobiltelefon osv.) och den höga kvaliteten i konstruktionen ger hög arbetskomfort.

Premiumsäte

 • Även i maskinens grundmodell finns det ett premiumsäte med klädsel av läderimitation vilket ökar förarens välbefinnande. Som tillval finns en luftdämpad version med tygklädsel som ytterligare ökar användarvänligheten.
 • Båda varianterna är utrustade med ett högt ryggstöd och ger därmed förarens kropp ett gott stöd.
Dual View Dumper DV100

Luftkonditioneringsanläggning

 • Tillvalet luftkonditioneringsanläggning säkerställer perfekt arbetstemperatur och optimal luftcirkulation i förarhytten.
 • Därigenom upprätthålls användarens arbetsmiljö så angenäm som möjligt, varigenom arbetets effektivitet ökas.

Justerbar premiumratt

 • Den optimalt justerbara ratten möjliggör optimal inställning för bästa körkomfort.
 • Med ett enkelt handgrepp kan ratten flyttas till vilken bekväm position som helst, vilket resulterar i en bekvämare kroppsställning och optimal användning.

Skyddsgaller enligt tyska vägtrafikbestämmelser

 • Tack vare att de nya skyddsgallren för bakljusen är godkända enligt tyska vägtrafikbestämmelser, innebär det att de inte behöver demonteras för körning på allmän väg.
 • Strålkastarna med lysdioder syns bra trots skyddsgallret, vilket gör att de är godkända för körning på allmän väg.
Dual View Dumper DV100

Automatisk stoppfunktion

 • Den inbyggda automatiska stoppfunktionen stänger av maskinen automatiskt om den inte används under fem minuter. Detta tidintervall är justerbart och användaren informeras både visuellt och akustiskt om avstängningen.
 • Elektriska förbrukare som exempelvis strålkastare stängs också av för att spara maskinens batteri. Driftskostnaderna minskar, underhållsintervallen förlängs och andrahandsvärdet ökar.
 • Genom den minskade motordriftstiden minskas också avgasutsläppen/CO2.
Dual View Dumper DV100

Långa underhållsintervall

 • De långa underhållsintervallen på 500 driftstimmar möjliggör kostnadsbesparingar under maskinens hela livslängd.

Hastighetsreglage

 • Så länge hastighetsreglaget är aktiverat strävar systemet till att bebehålla den satta hastigheten. Därmed behöver användaren inte koncentrera sig på hastigheten utan kan njuta av den bekväma automatiken.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält