FUH-serien

Bärbara frekvensomformare FUH: Pålitlig funktion och låg vikt

FUH-serien erbjuder kompakta, lätta frekvensomvandlare för betongförarbetning med extremt pålitlig och stabil funktion, även vid kontinuerlig drift. Användningen av högfrekvensteknik gör apparatena betydligt lättare än elektroniska omvandlare och därför synnerligen komfortabla att transportera. De är fullständigt underhållsfria och lämpar sig för drift av stavvibratorer och motorvibratorer.

Kompakta mått, låg vikt

  • Apparaten kan bäras av en person och är därför en lättanvänd lösning för små byggarbetsplatser.
  • Transport och förvaring kräver liten kraft- och tidsåtgång och är därmed skonande för medarbetarna.
  • Kombinationen av FUH20 och stavvibrator ger liknande komfort som användningen av en stavvibrator med integrerad omformare.

Fler funktioner

Varvtalsreglering

  • Tack vare varvtalsregleringen ger apparaten alltid jämna, stabila prestanda och ett högvärdigt, kvalitetssäkert arbetsresultat. Även vid högre belastning i början av en insats, t.ex. vid användning av stora vibratortuber, regleras varvtalet genast åter till högsta möjliga.

Överbelastningsskydd med varvtalsminskning

  • Vid överbelastning, t.ex. när stavvibratorn har fastnat i armeringen, reglerar apparaten varvtalet för vibratortuben kort nedåt och stänger då först av sig. Därigenom undviks att motorn överbelastas.
  • Den korta tiden med fortsatt motorfunktion möjliggör, att stavvibratorns vibratortub kan dras ur betongen.

Fullständigt underhållsfri

  • Apparaten är fullständigt underhållsfri och därmed synnerligen ekonomisk.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält