WL20e

Hjullastare WL20e: Elektrisk, praktisk, utan utsläpp

WL20e är den första rent eldrivna hjullastaren från Wacker Neuson. Dess prestanda motsvarar den hos en konventionell dieseldriven maskin. Det monterade 48 V litiumjonbatteriet finns som tillval i tre effekter, så att drifts- och laddningstider kan anpassas optimalt till arbetskraven. WL20e arbetar på plats helt avgasfritt och med avsevärt lägre buller. För användaren betyder det högre flexibilitet i användning, miljöskydd och avsevärda besparingar i driftskostnaderna.

Innovativ teknik, beprövad i arbete

 • Wacker Neuson är en världsomspännande innovationsledare inom området elektriska drivsystem för byggmaskiner. Med WL20e erbjuder vi dig en utsläppsfri lösning, som redan är beprövad sedan många år och i många olika tillämpningar - och som vi ständigt vidareutvecklar. Föraren drar därvid alltid nytta av den senaste tekniken.

Kraftfullt litiumjonbatteri

 • Beroende på användningsområde och arbetsändamål kan passande batteristorlek väljas. Det finns totalt tre underhållsfria litiumjonbatterier till förfogande: Som standard finns 14,1 kWh, som tillval finns 18,7 kWh eller 23,4 kWh.
 • Som standard är en 3 kW-laddare ombord monterad. Som tillval kan en andra 3 kW-laddare ombord väljas för att höja lasteffekten till totalt 6 kW, vilket lämpar sig för de mellanstora och stora batterierna för att uppnå en snabb laddningstid.
 • För litiumjonbatteriet finns det en garanti på 36 månader resp. 900 laddningscykler som standard (minst 80 % av batteriets restkapacitet).

Enkla laddningsmöjligheter

 • Luckan för laddning är lätt åtkomlig från utsidan av maskinen. Bakom den finns kontaktdon, strömbrytaren för aktivering av laddningen samt laddningsindikatorn.
 • Laddningskabeln (kontaktdon typ 2 på maskinen, känd från bilindustrin) inklusive kontrollboxen finns med en mängd olika kontaktdon: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blå, 3 stift), 400 V / 16 A CEE (röd, trefas, 5 stift), 400 V / 16 A (kontaktdon typ 2 för Wallbox, IEC 62196) och andra kontaktdon.
 • De flexibla valbara laddningskontakterna möjliggör en snabb och anpassad laddning av den valda batteristorleken. I kombination med den monterade laddaren ombord garanteras ett effektivt och säkert laddningsförlopp.

Komfortabel förarhytt

 • Förarhytten på WL20e gör det lätt att använda maskinen året runt, t.ex. även under den kalla årstiden i vinterunderhåll. De har optimerats för förarens behov, erbjuder en serie av nya funktioner och möjliggör säkert och komfortabelt arbete och har tillräckligt med plats för föraren trots den kompakta konstruktionen.
 • Det genomtänkta värmekonceptet klarar alla behov: värme standard, komfort värme med ännu mer effekt, takpanel värme och stolsvärme. Därmed garanteras att föraren kan arbeta i behaglig innertemperatur även vid kalla yttertemperaturer. På sommaren garanteras en god ventilation även utan luftkonditioneringsanläggning: höger och vänster dörr låsbar för ventilationsläge, höger och vänster dörr öppningsbar 180° och bakrutan uppfällbar.
 • De djupt dragna vindrutorna och den förkortade bakdelen på maskinen ger bästa sikt runt hela maskinen, den elektriskt uppvärmbara vind- och bakrutan garanterar optimal sikt i alla väder, och nödbrytaren under joysticken erbjuder hög säkerhet.

Fällbart förarskyddstak EPS (Easy Protection System)

 • Kompakta hjullastare kan utrustas med det fällbara förarskyddstaket EPS (Easy Protection System). Det motsvarar det aktuella europeiska maskindirektivet gällande ROPS- och FOPS-skydd. Med få handgrepp kan EPS förberedas manuellt för passager med låg fri höjd.
 • EPS ökar maskinens flexibilitet eftersom även låga fria höjder kan passeras. Dessutom utökas maskinens användningsmöjligheter. Arbetet kan nu utföras med en enda maskin i stället för flera maskiner. Samtidigt garanteras förarens säkerhet.

Fler funktioner

Låga driftskostnader

 • Driftskostnaderna genom maskinens livslängd minskas för en eldriven maskin med cirka 41 % jämfört med en dieseldriven maskin, tack vare lägre energi- och servicekostnader.
 • De något högre investeringskostnaderna för en helt eldriven maskin amorteras vid en genomsnittlig maskinlivslängd efter viss tid, beroende på nyttjandeförhållanden och användningsområde. Det helt elektriska drivsystemet ses på lång sikt vara det billigaste alternativet.
Hjullastare WL20e

Prestanda när och var det behövs

 • I maskinen används två separata elmotorer: en för drivningen och en för arbetshydrauliken. Därmed optimeras energiåtgången, eftersom elmotorerna bara arbetar då de verkligen behövs.
 • Elmotorn för drivsystemet ger dessutom maskinen en dynamisk och kraftfull start. Det märks vid varje acceleration och ökat därigenom komforten för föraren.

Din hjullastare som redskapsbärare

 • Hjullastarens uppgifter är mångfaldiga, därför har Wacker Neuson alltid många redskap att välja mellan. Med vårt omfattande och genomtänkta program med redskap kan du göra en multifunktionellt användbar maskin av varje modell.
 • Investeringsvaran ”Hjullastare” kan användas för en mängd arbetsuppgifter och är därmed mycket ekonomisk.
 • Maskinen kan användas året om (t.ex. även för vinterarbeten) tack vare att många olika redskap kan användas beroende på arbetets krav.

Mångsidigt utrustningsutbud

 • Wacker Neuson-hjullastaren har en omfattande och högkvalitativ standardutrustning. Därutöver kan t.ex. batteri, belysning, förarplats, däck eller hydraulik konfigureras individuellt beroende på arbetsändamål och modell. Maskinen uppfyller alltid individuella krav och preferenser.
Hjullastare WL20e

Optimala däck

 • Rätt däck på hjullastaren är viktigt för många insatser. Om däcken är optimalt anpassade till underlag och arbetsuppgift, kan föraren arbeta effektivt med maskinen.
 • Val av rätt däck innebär, utöver maximal dragkraft, även minimalt slitage, vilket sparar pengar eftersom däcken inte behöver bytas ofta.
 • Du kan välja mellan sju däcktyper beroende på modell för att uppnå optimal prestanda på varje underlag: EM-profil, AS-profil, SureTrax-profil, RP-profil, MPT-profil, Multiuse-profil och Bibload-profil. Redan på fabriken säkerställs maximal flexibilitet för maskinen.

Valbar förarplats

 • Beroende på maskin finns olika förarplatser tillgängliga: Fast förarskyddstak, fällbart skyddstak EPS, hydrauliskt fällbart förarskyddstak EPS Plus och olika förarhyttsversioner. Valet av rätt förarplats möjliggör maximal flexibilitet för de mest skilda användningsområdena och ramvillkoren.
Hjullastare WL20e

Transport på personbilssläp

 • Spara tid och transportkostnader: Tack vare sina kompakta mått och låga vikt kan maskinen transporteras på personbilssläp.
 • Lyftöglorna är anordnade optimalt på maskinen, så att en standardiserad transportsäkring kan utföras.
 • Beroende på maskinmodell och utrustning, kan transporten också inkludera påbyggnadsredskap.

Elektrisk parkeringsbroms

 • Den elektriska parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när maskinen står stilla, färdriktningen ställs på neutral eller om föraren lämnar stolen. Parkeringsbromsen frigörs automatiskt när maskinen sätts i gång med gaspedalen. Det gör att förare och arbetsmiljö har maximal säkerhet och komfort. Maskinen kan på detta sätt hanteras mycket effektivt tack vare den elektriska parkeringsbromsen.
 • Naturligtvis kan den elektriska parkeringsbromsen även aktiveras respektive avaktiveras manuellt med en vippströmbrytare. Föraren har därmed alltid kontroll över maskinen och kan arbeta enligt egna behov och vanor.
 • Den elektriska parkeringsbromsen har både automatisk funktion och backhållningsfunktion. Det hindrar att maskinen rullar iväg och ökar därmed säkerheten vid arbete. Dessutom återvinns den så kallade rekuperationsenergin med bromssystemet, vilket förlänger maskinens driftstid ytterligare.
Hjullastare WL20e

Omfattande belysningspaket

 • Belysning kan anpassas till olika krav: LED-arbetsstrålkastare (standard), LED-belysning enligt tyska trafikbestämmelser, LED-arbetsstrålkastare Performance (2000 lm), roterande varningslampa (LED, valfritt magnetisk) och blå säkerhetslampa bak. Det möjliggör individuellt anpassat arbete med maskinen även i mörker.
 • En god belysning av arbetsområdet ökar arbetssäkerheten och möjliggör att föraren arbetar koncentrerad längre tid.

Batterihanteringssystem (BMS)

 • Litiumjonbatteriet övervakas optimalt av det elektroniska systemet som används.
 • BMS möjliggör också avsevärt ökade laddningsströmmar, kortvarigt tillhandahållande av effekttoppar och en permanent temperaturövervakning. Dessutom förvärms batteriet alltid till optimal driftstemperatur.
 • Battery Management System ökar batteriets effektivitet och säkerhet och förhindrar djup urladdning.
Hjullastare WL20e

Enkelt underhåll

 • Motorhuven kan öppnas uppåt och förarstolen och diverse åtkomstplåtar kan monteras med några få handtag. Detta möjliggör enkel tillgång till hydraulikstyrblocket, pumparna, batteriet och elmotorerna. Det garanterar enkelt och tidsbesparande underhåll av maskinen.
 • För en eldriven maskin är det också ett stort plus att det går åt betydligt mindre underhåll än för en maskin med dieselmotor.

Alltid den passande driftstiden

 • Beroende på batteristorlek kan nå en drifttid på upp till 7,3 timmar vid oavbruten drift. Drifttiden är starkt beroende av användningsvillkor, arbetsuppgift och körsätt. Det är därför möjligt att man får en längre drifttid. De angivna driftstiderna kan i extrema fall även bli väsentligen kortare.

Oljeflödesinställning

 • Mängden olja i den tredje styrkretsen kan justeras steglöst. Detta gör att maskinen kan anpassas till kraven på redskap med roterande hydrauliska förbrukare.
 • Regleringen av mängden olja säkerställer ett bekvämt och effektivt arbete med maskinen och redskapet.

Flexibel användning av påbyggnadsredskap

 • Maskinen kan även användas i stationär drift. Maskinen står då på plats och arbetshydrauliken för den 3:e styrkretsen används för att driva ett påbyggnadsredskap, som t.ex. en vedklyv. Därmed utökas maskinens användningsområden.
 • För professionell drift av bakre påbyggnadsredskap kan maskinen utrustas med en multifunktionell bakre monteringsplatta som tillval. På så sätt kan det bakre påbyggnadsredskapet användas optimalt, som t.ex. en saltanordning i vinterunderhåll.
Hjullastare WL20e

Hydraulanslutningar bak

 • Maskinen kan utrustas med hydraulanslutningar bak (enkelverkande eller dubbelverkande). Därigenom ökar insatsmöjligheterna för maskinen, eftersom hydrauliska bakmonterade redskap eller tippsläp kan drivas.
 • De olika bakre hydrauliktillvalen utökar maskinens insatsområde och erbjuder större flexibilitet vid användning. En maskin kan användas för olika aktiviteter, inga extra fordon respektive maskiner behövs.
Hjullastare WL20e

Maximal dragkraft tack vare midjestyrning

 • Tack vare midjestyrningen med 12° vinkel håller alla fyra hjulen markkontakten även i ojämn terräng och föraren därmed den optimala kontrollen. Det höjer produktiviteten i hela maskinsystemet.
 • Den stora vinkeln i midjestyrningen ger hög markkontakt och maskinen är därigenom enkel att manövrera. Därför uppstår under trånga förhållanden ingen kollision med maskinens fram- och bakparti.
 • Eftersom de främre och bakre delarna av maskinen kan pendla oberoende av varandra kan föraren reagera exakt på varje ojämnhet. Det ökar komforten för föraren och möjliggör ett uttröttningsfritt arbete under ett längre tidsintervall.

Effektivt redskapsbyte

 • Tack vare det hydrauliska redskapsfästet kan du byta redskap bekvämt och enkelt. På så sätt är din maskin omedelbart klar för nya arbetsuppgifter. Det ökar produktiviteten och förbättrar lönsamheten.
 • Det hydrauliska snabbväxlingssystemet för redskap är standard för alla Wacker Neusons hjullastare.
 • Den goda sikten över kopplingspunkterna gör redskapsbytet mycket enkelt. Därtill är bytet särskilt säkert tack vare tvåhandsmanövreringen vid frånkoppling.
Hjullastare WL20e

Överskådlig manöverfilosofi

 • I alla Wacker Neusons hjullastare finns ett överskådligt manöverkoncept med tydligt anordnade och ergonomiskt placerade reglage och knappsatser. Alla Wacker Neusons hjullastare kan manövreras på snarlikt eller samma sätt. Föraren kan då snabbt hitta rätt i olika Wacker Neusons hjullastare och därmed arbeta produktivt.
 • Wacker Neusons manöverfilosofi gör att föraren lätt förstår maskinen, så att denne kan arbeta säkert och produktivt. Föraren känner igen manövreringen från olika Wacker Neuson-maskiner, även från skilda produkttyper. Det visar sig till exempel vid återkommande delar som Jog Dial, joystick, display, reglagebeläggning o.s.v.
Hjullastare WL20e

Ergonomisk arbetsplats

 • Gott om plats för benen, översiktligt placerade manöverorgan, bekväm förarstol och optimal sikt över monterat redskap: En arbetsplats som motiverar och hjälper föraren.
 • Tack vare den harmoniskt anpassade utrustningen ökas komforten för föraren och denne kan arbeta ännu längre tid optimalt med maskinen.
Hjullastare WL20e

Enkel på- och avstigning

 • Med få steg sitter föraren komfortabelt i maskinens förarhytt respektive förarplats. Detta möjliggörs av de stora, utformade och glidsäkra trappstegen och de lättåtkomliga handtagen . Det ökar förarens säkerhet vid på- och avstigning.

Högvärdig pulverlackering

 • I motsats till vanlig lackering förlänger pulverbehandlingen lackens livslängd betydligt och är samtidigt miljövänlig.
 • Den slitstarka pulverlackeringen garanterar värdestabilitet och ger maskinen ett högt andrahandsvärde.
Hjullastare WL20e

Två starka lyftcylindrar

 • Två starka lyftcylindrar säkerställer att belastningen alltid överförs optimalt på lyftarmen. Dessutom förbättras hela lastarens stabilitet, vilket hjälper föraren vid användningen.
 • De vridstyva lyftarmarna i kombination med två lyftcylindrar förhindrar på bästa sätt att lastsystemet skadas genom torsionsvridning. Det minskar eventuella servicekostnader och ökar maskinens värde.
Hjullastare WL20e

Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga

 • Maskinen imponerar i sina kompakta utföranden med små radier och optimal manövreringsförmåga. Därigenom är även arbeten vid trånga förhållanden inga problem.
 • Kompakta mått och optimal manövreringsförmåga medför en god manövrerbarhet. Maskinen är varken för bred eller för lång, utrymme och maskinstorlek utnyttjas alltid optimalt.

Produkt Förfrågan

*obligatoriska fält