RD7

Vals til å gå bak RD7

Tekniske data

Metrisk Imperial
 • Modellvariasjoner
 • Flateytelse
 • Klatreevne
 • Klatreevne maks. (uten vibrasjon)
 • Arbeidshastighet [km/h]
 • Linjebelastning (dynamisk) foran
 • Linjebelastning (dynamisk) bak
 • Total linjebelastning/trommel (foran)
 • Total linjebelastning/trommel (bak)
 • Kjørehastighet
 • Sentrifugalkraft trinn I
 • Sentrifugalkraft trinn II
 • Linjebelastning statisk (foran)
 • Kjørehastighet (rygge)
 • Bredde
 • Tykkelse trommelblad
 • Driftsvekt
 • Tomvekt
 • Trommeldiameter
 • Sideklaring venstre
 • Sideklaring høyre
 • Overheng høyre
 • Overheng venstre
 • Trommelbredde
 • Akselavstand
 • Vekt (statisk) trommel foran
 • Vekt (statisk) trommel bak
 • Tankvolum
 • Vanntankinnhold
 • Vibrator type
 • Hydraulikkolje mengde
 • Hydraulikkolje type
 • Smøremiddeltype for ikkedrifts sidelager
 • HAV-sumnivå (målt verdi)
 • Bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 574,3 000014 22,6 N/mm
 • 574,3 000014 22,6 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 134,9 000014 5,3 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.514,6 lb 687 KG
 • 1.448,4 lb 657 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 574,3 000014 22,6 N/mm
 • 574,3 000014 22,6 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 134,9 000014 5,3 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.521,2 lb 690 KG
 • 1.455,1 lb 660 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 582,2 000014 22,9 N/mm
 • 582,2 000014 22,9 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 142,7 000014 5,6 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.580,7 lb 717 KG
 • 1.514,6 lb 687 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 582,2 000014 22,9 N/mm
 • 582,2 000014 22,9 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 143,5 000014 5,7 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.620,4 lb 735 KG
 • 1.591,7 lb 722 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 582,9 000014 23 N/mm
 • 582,9 000014 23 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 143,5 000014 5,7 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.613,8 lb 732 KG
 • 1.547,6 lb 702 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 582,9 000014 23 N/mm
 • 582,9 000014 23 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 143,5 000014 5,7 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.620,4 lb 735 KG
 • 1.554,3 lb 705 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 582,2 000014 22,9 N/mm
 • 582,2 000014 22,9 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 142,7 000014 5,6 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.580,7 lb 717 KG
 • 1.514,6 lb 687 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 582,2 000014 22,9 N/mm
 • 582,2 000014 22,9 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 142,7 000014 5,6 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.609,4 lb 730 KG
 • 1.543,2 lb 700 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 578,1 000014 22,8 N/mm
 • 578,1 000014 22,8 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 138,7 000014 5,5 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.536,6 lb 697 KG
 • 1.470,5 lb 667 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 578,1 000014 22,8 N/mm
 • 578,1 000014 22,8 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 138,7 000014 5,5 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.558,7 lb 707 KG
 • 1.492,5 lb 677 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 25,6 " 650 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse
 • 31.161,8 ft2/h 2.895 m2/t
 • 26 % 26 %
 • 33 % 33 %
 • 4,3 km/t 4,3 km/t
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 439,4 000014 17,3 N/mm
 • 578,1 000014 22,8 N/mm
 • 578,1 000014 22,8 N/mm
 • 2,8 m/H 4,5 km/t
 • 3.034,9 lbf 13,5 kN
 • 5.058,2 lbf 22,5 kN
 • 138,7 000014 5,5 N/mm
 • 1,6 m/H 2,5 km/t
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,4 " 10 mm
 • 1.565,3 lb 710 KG
 • 1.499,1 lb 680 KG
 • 15,7 " 400 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 8,9 " 225 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 13,8 " 350 mm
 • 19,7 " 500 mm
 • 310,9 lb 141 KG
 • 310,9 lb 141 KG
 • 0,8 gal US 3 L
 • 15,9 gal US 60 L
 • hydraulisk
 • 5,3 qt US 5 L
 • ISO VG 46
 • KP2P-30 (DIN 51502)
 • Hydraulisk bremse

Produktforespørsel

*Obligatoriske felt