RD7

Vals til å gå bak RD7

Vals til å gå bak RD7: Slik får du enkelt et perfekt resultat

Håndført dobbel vibrasjonsvalse RD7 har høy ytelse ved både massekomprimering og asfaltkomprimering – takket være avstemt frekvens og to vibrasjonsnivåer. Valsen overbeviser med ergonomisk plasserte betjeningselementer, for eksempel justering av motorturtallet rett på trekkstaget. Verktøyløs tilgang til alle servicepunkter gjør RD7 til en ukomplisert og økonomisk løsning på enhver byggeplass.

Walk-behind rulle RD7 kontroller på føringsdraget

Alle betjeningselementene sitter på føringshåndtaket

  • Operatøren kan styre maskinen fra førerposisjonen, uten å måtte løpe rundt maskinen. Dette gir høyere sikkerhet og komfort.
Walk-behind rulle RD7 motorhastighetsjustering direkte på draget

Motorens turtall kan justeres i tre posisjoner (Av, Tomgang, Full gass) direkte på styrehendelen

  • Operatøren må ikke forlate sin posisjon for å starte eller stanse maskinen, og har direkte tilgang til alle betjeningselementer. Gasspedalen er dessuten fastlagt i tre posisjoner, noe som gjør betjeningen svært enkel, slik at en ikke trenger mye erfaring.
Walk-behind rulle RD7 siktfyllingsnivåer hydraulikkolje og vann

God sikt til fyllenivået

  • Les av hydraulikkoljenivået når som helst i seglasset. Du kan etterfylle uten å demontere stålrammen. Vanntanknivået er lett å se utenfra, ettersom tankmaterialet er noe transparent.
Walk-behind rulle RD7 ergonomisk formet håndtak

Ergonomisk håndtak og kjørespak med groper

  • Kjørespaken og førerhåndtaket er ergonomisk utformet slik at det er behagelig å styre maskinen.
Walk-behind-rulle RD7-justering av vibrasjonsnivåer

To vibrasjonsnivåer for forskjellige underlag

  • For at man skal oppnå et best mulig komprimeringsresultat både på asfalt og masse, kan vibrasjonen innstilles i to trinn: høy frekvens for massekomprimering og lav frekvens for asfaltkomprimering. De forskjellige vibrasjonsnivåene oppnås ved at vibratorturtallet endres.

Flere funksjoner

Walk-behind roller RD7 konstruksjon bruker asfaltkomprimering

Lang styrehendel gjør det lett å styre og svinge.

  • Man har valgt lengden på styrehendelen slik at den har en optimal hendeleffekt. Dermed blir det ekstra lett å dreie og manøvrere maskinen.
Illustrasjon lave hånd-armvibrasjoner (HAV) under 2,5 m/s2

Vibrasjonsdempet styrehendel med laveste HAV på markedet (< 2,5 m/s²)

  • Med HAV-verdier under utløsningsverdien på 2,5 m/s² bortfaller dokumentasjonsarbeid for entreprenøren. De lave HAV-verdiene og den ergonomiske utformingen av betjeningselementene gjør arbeidet behagelig for operatøren.
Walk-behind roller RD7 studio bilde åpen maskin design

Godt tilgjengelig, kraftig hydraulikk

  • Hydraulikken er svært robust. Det er lett å rengjøre maskinen, man har god oversikt over kablingen og maskindesignet er åpent.
Illustrasjon økonomisk effektivitet

Hetten kan foldes ned uten verktøy

  • Hetten i robust kunststoff kan foldes ned uten verktøy og man har dermed tilgang til alle vedlikeholdspunkter. Dette sparer tid ved vedlikeholdsarbeidet.
Walk-behind roller RD7 studiobilde bakfra

Stor sideklaring med kort overheng på siden og avsmalning av maskinen oppover

  • Kort sideoverheng (30 mm per side) gjør at den kan arbeide tett opp til vegger. Avsmalningen gjør at overmassen også har rikelig avstand til veggen, slik at man unngår skader.

Produktforespørsel

*Obligatoriske felt