RD24

Tandemvals RD24

Tekniske data

Metrisk Imperial
 • Modellvariasjoner
 • Dekkstørrelse (bak)
 • Linjelast med vibrasjon trinn I (bak)
 • Hjullast per dekk (bak)
 • Dekkantall (bak)
 • Bredde over dekk (bak)
 • Høyde
 • CO2 (NRTC)
 • Sentrifugalkraft trinn II (bak)
 • Sentrifugalkraft trinn I (bak)
 • Amplitude trinn II (bak)
 • Amplitude trinn I (bak)
 • Linjelast med vibrasjon trinn II (bak)
 • Klatreevne
 • Klatreevne maks. (uten vibrasjon)
 • Kjørehastighet
 • Statisk linjebelastning (foran)
 • Statisk linjebelastning (bak)
 • Linjelast med vibrasjon trinn I (foran)
 • Linjelast med vibrasjon trinn II (foran)
 • Komprimeringskraft I (bak)
 • Komprimeringskraft II (bak)
 • Fransk Klassifisering verdi/klasse
 • Komprimeringskraft I (foran)
 • Komprimeringskraft II (foran)
 • Amplitude trinn I (foran)
 • Amplitude trinn II (foran)
 • Sentrifugalkraft trinn I (foran)
 • Sentrifugalkraft trinn II (foran)
 • Statisk tverrgående helning
 • Tangensiell amplitude trinn I (bak)
 • Tangensiell amplitude trinn II (bak)
 • Oscillasjonsfrekvens trinn I (bak)
 • Oscillasjonsfrekvens trinn II (bak)
 • Lengde
 • Bredde
 • Driftsvekt
 • Driftsvekt maks.
 • Randsteinsklaring (venstre)
 • Randsteinsklaring (høyre)
 • Tomvekt
 • Gross vehicular weight
 • Total høyde ROPS
 • Tomvekt med ROPS
 • Overheng høyre
 • Overheng venstre
 • Arbeidsbredde
 • Bakkeklaring midten
 • Svingradius innvendig
 • Driftsvekt med ROPS
 • Akselavstand
 • Svingradius utvendig
 • Trommelbredde (foran)
 • Trommelbredde (bak)
 • Trommeldiameter (foran)
 • Trommeldiameter (bak)
 • Trommelkraft (foran]
 • Trommelkraft (bak]
 • Slagvolum
 • Nominell effekt
 • Nominelt turtall
 • Norm (nominell effekt)
 • Starterbatteri spenning
 • Batterikapasitet (nominell verdi)
 • Motorprodusent
 • Motorbetegnelse
 • Vanntankinnhold
 • Drivstofftank innhold
 • Vibrasjoner i hele kroppen
 • Avgassgrenseverdier
 • Eksosetterbehandling
 • Katalysator
 • Partikkelfilter
 • CO (NRSC)
 • CO2 (NRSC)
 • HC + NOx (NRSC)
 • PM (NRSC)
 • Pendelvinkel +/-
 • 35 % 35 %
 • 40 % 40 %
 • 0 - 6,3 m/H 0 - 10,2 km/t
 • 67,98 lb/in 1,21 kg / m
 • 74,16 lb/in 1,32 kg / m
 • 222,47 lb/in 3,96 kg / m
 • 159,55 lb/in 2,84 kg / m
 • 11.915 lbf 53 kN
 • 8.093 lbf 36 kN
 • 12,1/PV3
 • 8.768 lbf 39 kN 65 Hz 65 Hz
 • 6.295 lbf 28 kN 51 Hz 51 Hz
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 7.419 lbf 33 kN
 • 4.496 lbf 20 kN
 • 30 ° 30 °
 • 0,1 " 1,3 mm
 • 0,1 " 1,3 mm
 • 38 Hz 38 Hz 8.767,6 lbf 39 kN
 • 29 Hz 29 Hz 5.170,6 lbf 23 kN
 • 99,6 " 2.530 mm
 • 43,7 " 1.110 mm
 • 5.566,7 lb 2.525 KG
 • 7.142,98 lb 3.240 KG
 • 22,4 " 570 mm
 • 22,4 " 570 mm
 • 5.158,8 lb 2.340 KG
 • 5.820,2 lb 2.640 KG
 • 93,6 " 2.378 mm
 • 5.158,8 lb 2.340 KG
 • 2,2 " 55 mm
 • 2,2 " 55 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 11 " 280 mm
 • 97,2 " 2.470 mm
 • 5.566,7 lb 2.525 KG
 • 66,9 " 1.700 mm
 • 136,6 " 3.470 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 28,3 " 720 mm
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,6 " 15 mm
 • 0,6 " 15 mm
 • 100,5 Inch3 1.647 cm3
 • 24,8 hp 18,5 kW
 • 2.200 1 minu 2.200 1 minu
 • ISO 14396
 • 12 V 12 V
 • 70 Ah 70 Ah
 • Kubota
 • D1703
 • 47,6 gal US 180 L
 • 11,1 gal US 42 L
 • US TIER 4
 • nei
 • nei
 • nei
 • 1,9 g / KW 1,9 g / KW
 • 938,3 g / KW 938,3 g / KW
 • 5,9 g / KW 5,9 g / KW
 • 0,3 g / KW 0,3 g / KW
 • 8 ° 8 °
 • 277,53 lb/in 4,94 kg / m
 • 858,7 g / KW 858,7 g / KW
 • 5.845 lbf 26 kN
 • 9.667 lbf 43 kN
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 197,19 lb/in 3,51 kg / m
 • 30 % 30 %
 • 40 % 40 %
 • 0 - 6,6 m/H 0 - 10,6 km/t
 • 67,98 lb/in 1,21 kg / m
 • 71,35 lb/in 1,27 kg / m
 • 273,6 lb/in 4,87 kg / m
 • 193,82 lb/in 3,45 kg / m
 • 10.791 lbf 48 kN 65 Hz 65 Hz
 • 7.644 lbf 34 kN 51 Hz 51 Hz
 • 12,7/PV3
 • 10.791 lbf 48 kN 65 Hz 65 Hz
 • 7.644 lbf 34 kN 51 Hz 51 Hz
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 9.667 lbf 43 kN
 • 5.845 lbf 26 kN
 • 30 ° 30 °
 • 99,6 " 2.530 mm
 • 43,7 " 1.110 mm
 • 5.456,4 lb 2.475 KG
 • 7.032,75 lb 3.190 KG
 • 22,4 " 570 mm
 • 22,4 " 570 mm
 • 5.048,6 lb 2.290 KG
 • 5.710 lb 2.590 KG
 • 93,6 " 2.378 mm
 • 5.048,6 lb 2.290 KG
 • 2,2 " 55 mm
 • 2,2 " 55 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 11 " 280 mm
 • 97,2 " 2.470 mm
 • 5.456,4 lb 2.475 KG
 • 66,9 " 1.700 mm
 • 136,6 " 3.470 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 28,3 " 720 mm
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,6 " 15 mm
 • 0,6 " 15 mm
 • 111,4 Inch3 1.826 cm3
 • 32,2 hp 24 kW
 • 2.200 1 minu 2.200 1 minu
 • ISO 14396
 • 12 V 12 V
 • 95 Ah 95 Ah
 • Kubota
 • D1803-CR
 • 47,6 gal US 180 L
 • 11,1 gal US 42 L
 • US TIER 4
 • DOC-DPF
 • Ja
 • Ja
 • 0,1 g / KW 0,1 g / KW
 • 3,2 g / KW 3,2 g / KW
 • 0 g / KW 0 g / KW
 • 8 ° 8 °
 • 205/60-R20
 • 647,6 lb 293,8 KG
 • 4,0
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 69 " 1.752 mm
 • 858,7 g / KW 858,7 g / KW
 • 30 % 30 %
 • 40 % 40 %
 • 0 - 6,3 m/H 0 - 10,2 km/t
 • 67,98 lb/in 1,21 kg / m
 • 274,16 lb/in 4,88 kg / m
 • 193,82 lb/in 3,45 kg / m
 • 12,1/PV2
 • 10.791 lbf 48 kN 65 Hz 65 Hz
 • 7.644 lbf 34 kN 51 Hz 51 Hz
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 9.667 lbf 43 kN
 • 5.845 lbf 26 kN
 • 30 ° 30 °
 • 99,6 " 2.530 mm
 • 43,7 " 1.110 mm
 • 5.258 lb 2.385 KG
 • 6.856,38 lb 3.110 KG
 • 22,4 " 570 mm
 • 22,4 " 570 mm
 • 4.828,1 lb 2.190 KG
 • 5.533,6 lb 2.510 KG
 • 93,6 " 2.378 mm
 • 4.828,1 lb 2.190 KG
 • 2,2 " 55 mm
 • 2,2 " 55 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 11 " 280 mm
 • 97,2 " 2.470 mm
 • 5.258 lb 2.385 KG
 • 66,9 " 1.700 mm
 • 136,6 " 3.470 mm
 • 111,4 Inch3 1.826 cm3
 • 32,2 hp 24 kW
 • 2.200 1 minu 2.200 1 minu
 • ISO 14396
 • 12 V 12 V
 • 95 Ah 95 Ah
 • Kubota
 • D1803-CR
 • 47,6 gal US 180 L
 • 11,1 gal US 42 L
 • US TIER 4
 • DOC-DPF
 • Ja
 • Ja
 • 0,1 g / KW 0,1 g / KW
 • 3,2 g / KW 3,2 g / KW
 • 0 g / KW 0 g / KW
 • 8 ° 8 °
 • 858,7 g / KW 858,7 g / KW
 • 35 % 35 %
 • 40 % 40 %
 • 0 - 6,6 m/H 0 - 10,6 km/t
 • 67,98 lb/in 1,21 kg / m
 • 74,16 lb/in 1,32 kg / m
 • 273,6 lb/in 4,87 kg / m
 • 193,82 lb/in 3,45 kg / m
 • 11.465 lbf 51 kN
 • 7.868 lbf 35 kN
 • 13,2/PV3
 • 10.791 lbf 48 kN 65 Hz 65 Hz
 • 7.644 lbf 34 kN 51 Hz 51 Hz
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 9.667 lbf 43 kN
 • 5.845 lbf 26 kN
 • 30 ° 30 °
 • 0,1 " 1,3 mm
 • 0,1 " 1,3 mm
 • 38 Hz 38 Hz 8.767,6 lbf 39 kN
 • 39 Hz 39 Hz 5.170,6 lbf 23 kN
 • 99,6 " 2.530 mm
 • 43,7 " 1.110 mm
 • 5.566,7 lb 2.525 KG
 • 7.142,98 lb 3.240 KG
 • 22,4 " 570 mm
 • 22,4 " 570 mm
 • 5.158,8 lb 2.340 KG
 • 5.820,2 lb 2.640 KG
 • 93,6 " 2.378 mm
 • 5.158,8 lb 2.340 KG
 • 2,2 " 55 mm
 • 2,2 " 55 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 11 " 280 mm
 • 97,2 " 2.470 mm
 • 5.566,7 lb 2.525 KG
 • 66,9 " 1.700 mm
 • 136,6 " 3.470 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 28,3 " 720 mm
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,6 " 15 mm
 • 0,6 " 15 mm
 • 111,4 Inch3 1.826 cm3
 • 32,2 hp 24 kW
 • 2.200 1 minu 2.200 1 minu
 • ISO 14396
 • 12 V 12 V
 • 95 Ah 95 Ah
 • Kubota
 • D1803-CR
 • 47,6 gal US 180 L
 • 11,1 gal US 42 L
 • US TIER 4
 • DOC-DPF
 • Ja
 • Ja
 • 0,1 g / KW 0,1 g / KW
 • 3,2 g / KW 3,2 g / KW
 • 0 g / KW 0 g / KW
 • 8 ° 8 °
 • 225,84 lb/in 4,02 kg / m
 • 4.496 lbf 20 kN
 • 7.419 lbf 33 kN
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 162,92 lb/in 2,9 kg / m
 • 30 % 30 %
 • 40 % 40 %
 • 0 - 6,3 m/H 0 - 10,2 km/t
 • 67,98 lb/in 1,21 kg / m
 • 71,35 lb/in 1,27 kg / m
 • 222,47 lb/in 3,96 kg / m
 • 159,55 lb/in 2,84 kg / m
 • 8.768 lbf 39 kN 65 Hz 65 Hz
 • 6.295 lbf 28 kN 51 Hz 51 Hz
 • 12,7/PV3
 • 8.768 lbf 39 kN 65 Hz 65 Hz
 • 6.295 lbf 28 kN 51 Hz 51 Hz
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 7.419 lbf 33 kN
 • 4.496 lbf 20 kN
 • 30 ° 30 °
 • 99,6 " 2.530 mm
 • 43,7 " 1.110 mm
 • 5.456,4 lb 2.475 KG
 • 7.032,75 lb 3.190 KG
 • 22,4 " 570 mm
 • 22,4 " 570 mm
 • 5.048,6 lb 2.290 KG
 • 5.710 lb 2.590 KG
 • 93,6 " 2.378 mm
 • 5.048,6 lb 2.290 KG
 • 2,2 " 55 mm
 • 2,2 " 55 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 11 " 280 mm
 • 97,2 " 2.470 mm
 • 5.456,4 lb 2.475 KG
 • 66,9 " 1.700 mm
 • 136,6 " 3.470 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 28,3 " 720 mm
 • 28,3 " 720 mm
 • 0,6 " 15 mm
 • 0,6 " 15 mm
 • 100,5 Inch3 1.647 cm3
 • 24,8 hp 18,5 kW
 • 2.200 1 minu 2.200 1 minu
 • ISO 14396
 • 12 V 12 V
 • 70 Ah 70 Ah
 • Kubota
 • D1703
 • 47,6 gal US 180 L
 • 11,1 gal US 42 L
 • US TIER 4
 • nei
 • nei
 • nei
 • 1,9 g / KW 1,9 g / KW
 • 938,3 g / KW 938,3 g / KW
 • 5,9 g / KW 5,9 g / KW
 • 0,3 g / KW 0,3 g / KW
 • 8 ° 8 °
 • 205/60-R20
 • 647,6 lb 293,8 KG
 • 4,0
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 69 " 1.752 mm
 • 30 % 30 %
 • 40 % 40 %
 • 0 - 6 m/H 0 - 9,6 km/t
 • 67,98 lb/in 1,21 kg / m
 • 222,47 lb/in 3,96 kg / m
 • 159,55 lb/in 2,84 kg / m
 • 12,1/PV2
 • 8.768 lbf 39 kN 65 Hz 65 Hz
 • 6.295 lbf 28 kN 51 Hz 51 Hz
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 0,0177 " 0,45 mm
 • 7.419 lbf 33 kN
 • 4.496 lbf 20 kN
 • 30 ° 30 °
 • 99,6 " 2.530 mm
 • 43,7 " 1.110 mm
 • 5.258 lb 2.385 KG
 • 6.856,38 lb 3.110 KG
 • 22,4 " 570 mm
 • 22,4 " 570 mm
 • 4.828,1 lb 2.190 KG
 • 5.533,6 lb 2.510 KG
 • 93,6 " 2.378 mm
 • 4.828,1 lb 2.190 KG
 • 2,2 " 55 mm
 • 2,2 " 55 mm
 • 39,4 " 1.000 mm
 • 11 " 280 mm
 • 97,2 " 2.470 mm
 • 5.258 lb 2.385 KG
 • 66,9 " 1.700 mm
 • 136,6 " 3.470 mm
 • 100,5 Inch3 1.647 cm3
 • 24,8 hp 18,5 kW
 • 2.200 1 minu 2.200 1 minu
 • ISO 14396
 • 12 V 12 V
 • 70 Ah 70 Ah
 • Kubota
 • D1703
 • 47,6 gal US 180 L
 • 11,1 gal US 42 L
 • EU trinn V
 • nei
 • nei
 • nei
 • 1,9 g / KW 1,9 g / KW
 • 938,3 g / KW 938,3 g / KW
 • 5,9 g / KW 5,9 g / KW
 • 0,3 g / KW 0,3 g / KW
 • 8 ° 8 °

Produktforespørsel

*Obligatoriske felt