Membranpumper: Til drenering av vannsigområder

Våre membranpumper viser sine fordeler med slammasser og sterkt varierende vannmengder. De absorberer også andeler av faststoff på opp til 41 mm og er beskyttet mot tørrkjøring. Derfor kan du ganske enkelt la dem gjøre jobben sin uten konstant tilsyn.