E-maskiner i praktisk bruk: enkle, elektriske, utslippsfrie

11. februar 2021, 08:02

I forbindelse med et privat byggeprosjekt der det realiseres et bygningskompleks bestående av høyblokker, et kontorbygg og et hotell, blir uteanleggene utformet ved hjelp av nullutslippsserien fra Wacker Neuson.

Også ved dette byggeprosjektet i bykjernen i Wien i nærheten av sentralstasjonen, beviser nullutslippsløsningene at de jobber med full kraft i daglig bruk. Den utførende entreprenøren Swietelsky AG satser her på e-maskinene fra Wacker Neuson: “Som et ledd i vårt engasjement for mer bærekraft på bygget og spesielt i bykjerner ønsker vi å redusere CO2-utslippene trinnvist”, sier Karl Weidlinger, styreformann hos Swietelsky AG.

Fra stavvibratoren for betongkomprimering til den fullelektriske hjulgravemaskinen på 1,7 tonn ble det brukt nesten alt fra nullutslippsserien til Wacker Neuson på anleggsplassen i Wien. “De elektriske produktene fra Wacker Neuson byr på mange fordeler”, forklarer Mario Lang, formann hos Swietelsky AG. “Vi kan minske driftskostnader med dem, og beskytte operatørene enda bedre. Spesielt den enkle håndteringen og det knirkefrie sammenspillet av maskiner og utstyr har overbevist oss. Det er ingenting som står i veien for å bruke de elektrisk drevne maskinene fra Wacker Neuson på andre anleggsplasser.”

Dette byggeprosjektet innebærer blant annet også uteanlegg, lekeplasser, sittemuligheter, fortau og soner for av- og pålessing. For å få dette til ble det lagt kabler, grøntområder ble laget, veier ble planlagt og betongfundamenter ble plassert. Til de forefallende utgravningsarbeidene ble den bateridrevne minigraveren EZ17e brukt. Høykvalitets litium-ion-teknologien har blitt brukt av Wacker Neuson i flere år. Med denne teknologien oppfyller maskinen de høye kravene til ytelsesvarighet, levetid, sikkerhet og robusthet. Den rause batterikapasiteten sørger for at de hydrauliske funksjonene har den samme ytelsen som den konvensjonelle modellen i løpet av en hel arbeidsdag. Den utgravde massen transporteres ved hjelp av den elektriske dumperen DW15e.

I forbindelse med massekomprimeringen ble både batteristamperen AS60e og to batteridrevne vibrasjonsplater benyttet. I tillegg komprimerte høyfrekvens-stavvibratoren IEe betongen til lekeplassfundamentene på en pålitelig måte. For å gjøre dette settes batteriet inn i omformerryggsekken (ACBe). Alle nullutslipps-komprimeringsmaskiner fra Wacker Neuson, dvs. batteristampere, batteriplater og stavvibratorer drives med det samme litium-ion-batteriet.

 

  1. 1
  2. / 2

Her finner du en video om utslippsfri bruk i Wien: https://youtu.be/lmYyB6ib8I4